Kategorie
#Technologie: PIONIER w liczbach

Liczby PIONIERa 2023

Opracowanie sumuje cały rok eksploatacji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej. Kluczowe statystyki oraz podsumowanie w wymiarze technicznym prezentujemy poniżej.

Na koniec 2023 roku łączna długość linii światłowodowych ogólnopolskiej sieci optycznej nauki PIONIER wyniosła 10.958 km, z czego:

 • 6,878 km w Polsce
 • 4,080 km poza granicami kraju.

W sieci eksploatowane są obecnie dwa, podstawowe systemy transmisyjne realizujące optyczną transmisję danych z urządzeń sieciowych wyższych warstw (przełączniki i routery). Pierwszy z nich (tzw. DWDM2) umożliwia uruchomienie do 80 kanałów optycznych o przepływności 10 Gbps na każdej z linii. Drugi natomiast (DWDM3) umożliwia transmisję do 96 sygnałów koherentnych 100 Gbps – system ten łączy 5 ośrodków Komputerów Dużej Mocy i realizuje połączenia zagraniczne.

Dodatkowo, z końcem 2023 roku w ramach realizacji projektu PIONIER-LAB, zainstalowany został najnowszy system transmisyjny DWDM – zbudowany w oparciu o czwartą już generację urządzeń. Pozwala to zwiększyć przepustowość sieci nawet do 800 Gbps, efektywnie łącząc miejsca gromadzenia danych z centrami ich przetwarzania, stwarzając jednocześnie realną perspektywę budowy systemów terabitowych.

Za granicą sieć PIONIER zapewnia bezpośredni dostęp do znaczących punktów wymiany ruchu w Europie:

 • AMS-IX (2×10 Gbps), GLIF (10 Gbps), Amsterdam,
 • DE-CIX (2×10 Gbps), PRACE (10 Gbps), Frankfurt n/Menem,
 • CERN (2×10 Gbps), Genewa,
 • LINX (10 Gbps), GÉANT Open (10 Gbps), Londyn.

Zapewnia też połączenie ze skandynawską siecią NORDUnet (2×10 Gbps) w Hamburgu.

Połączenia sieci PIONIER na granicach kraju umożliwiają nawiązanie bezpośredniej łączności z sieciami naukowymi krajów ościennych:

 • CESNET (10 Gbps), Czechy (Cieszyn),
 • SANET (10 Gbps), Słowacja (Zwardoń),
 • LITNET (10 Gbps), Litwa (Ogrodniki),
 • BASNET (10 Gbps), Białoruś (Kuźnica Białostocka),
 • ACOnet Austria (1 Gbps), połączenie przez Czechy (Cieszyn),
 • URAN (10 Gbps) i UARNET (10 Gbps), Ukraina (Hrebenne).

Sieć PIONIER zapewnia dostęp do paneuropejskiej sieci naukowej GÉANT kilkoma łączami:

 • GÉANT – łącze podstawowe (100 Gbps) i łącze zapasowe (100 Gbs),
 • GÉANT Plus (dedykowane kanały na potrzeby projektów) – łącze podstawowe (2×10 Gbps),
 • GWS (GÉANT World Service) – łącze podstawowe (2×10 Gbps i łącze zapasowe (2×10 Gbps).W roku 2023 łączna dostępność sieci PIONER dla sieci zarządzanych przez poszczególne Jednostki Wiodące (MAN) wyniosła: 99,9998 %.

  W latach ubiegłych dostępność sieci PIONIER dla MANów kształtowała się na poziomie:

  2022 100,000 %
  2021 100,000 %
  2020 99,9995 %
  2019 99,9998%
  2018 100,000 %
  2017 99,9994 %
  2016 99,9991 %

Krzysztof Kołat