Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

LODMAN – od próbnej eksploatacji do Zapasowego Centrum Zarządzania

Przedsięwzięcie budowy Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN miało od początku dwa ważne oblicza. Jedno to niewątpliwie strona techniczna. Żeby móc mówić o sieci zwłaszcza metropolitarnej trzeba mieć tą sieć, a to, jak wiadomo, samo i od razu się nie dzieje.

Jednak mimo, że te wysiłki i sukcesy techniczne były i są warunkiem koniecznym naszego funkcjonowania, nie one decydują o trwałości przedsięwzięcia i jego środowiskowym sukcesie. Dlatego drugim, ważniejszym z perspektywy tych 3 dekad jest oblicze organizacyjne i budowa współpracy środowiskowej, która do chwili obecnej stanowi kwintesencję LODMANa.

Nie bez powodu za datę powstania MSK LODMAN przyjmujemy dzień 30.11.1990 roku, czyli datę podpisania pierwszego porozumienia środowiskowego dotyczącego wspólnej inicjatywy „próbnej eksploatacji regionalnej sieci komputerowej”. Do tego porozumienia przystąpiły dwie jednostki: politechnika i uniwersytet, ale to szybko się zmieniało.

Obecnie w Porozumieniu mamy 21 jednostek naukowych z regionu i sprawnie funkcjonującą Radę Użytkowników. Członkami RU LODMAN są prorektorzy uczelni i dyrektorzy innych jednostek naukowych. Rada Użytkowników kiedyś była wymaganym przez Komitet Badań Naukowych elementem funkcjonowania sieci MAN. Obecnie nie ma takiego formalnego wymogu, ale my z pieczołowitością podtrzymujemy tradycję jej istnienia. Rada zbiera się dwa razy w roku, zatwierdza plany inwestycyjne MSK LODMAN na jego początku i akceptuje na rok kolejny plan finansowy, w tym wysokość opłat środowiska. Istotność jej decyzji jest obustronna. Politechnice, jako operatorowi sieci daje pewność, że nasze działania są właściwe i akceptowane przez władze naszych naukowych Abonentów. Abonentom uczestnictwo w Radzie daje poczucie rzeczywistego udziału w decyzjach i wpływu na ich kształt. Przewodniczenie pracom RU powierzane jest cyklicznie w czteroletnich kadencjach przedstawicielom największych uczelni.

Organem pomocniczym Rady jest Zespół Techniczny, który wypracowuje decyzje dla Rady i stanowi jednocześnie dobrą platformę bieżącej współpracy. W skład Zespołu Technicznego wchodzą specjaliści IT z kilku jednostek akademickich. Dzięki temu w swojej działalności operatorskiej nie odstajemy od rzeczywistych problemów naszych Abonentów i jednocześnie możemy uwzględnić ich potrzeby.

Historycznie należy odnotować, że formuła pracy Rady Użytkowników, a także jej skład zmieniały się. W początkowym okresie nasze środowiskowe porozumienie było szersze niż tylko uczelnie i jednostki naukowe. W RU mieliśmy przedstawiciela lokalnych struktur TPSA (pierwsze podłączenie TPSA miała przez nasze łącze 9600 kbps), ŁZE (obecnie PGE), czy Urzędu Miasta. Do dziś dobrze i owocnie współpracujemy z Miastem i zachowało ono miejsce w Radzie.

Sięgając w całą historię MSK LODMAN, która miewała też trudniejsze momenty, można odpowiedzialnie stwierdzić, że pielęgnowanie formuły środowiskowej współpracy i utrzymanie Rady Użytkowników miało sens i zdało swój historyczny egzamin.

Żeby nie wywrzeć wrażenia, że cały LODMAN to tylko Rada Użytkowników w załączeniu przedstawiam mapkę obrazującą liczbę punktów jednej z naszych najpopularniejszych usług, czyli sieci korporacyjnych budowanych w oparciu o infrastrukturę optyczną MSK LODMAN. Warto też jednym zdaniem wspomnieć o zespole, który od lat odpowiada za sprawne funkcjonowanie i rozwój sieci, a jego kompetencje docenia m.in. środowisko ogólnopolskie powierzając nam niezmiennie zadanie utrzymania Zapasowego Centrum Zarządzania sieci PIONIER.

 

 

Piotr Szefliński