Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

LOFAR/POLFAR

LOFAR to projekt niezwykle ciekawy; wszystkie europejskie stacje pracują wspólnie jako jeden instrument obserwacyjny. LOFAR pozwala obecnie prowadzić badania w zakresie bardzo niskich częstotliwości, w zakresie widma elektromagnetycznego najsłabiej dotychczas zbadanego przez radioastronomów.

Z przewidywaną czułością i zdolnością rozdzielczą kilkadziesiąt razy lepszą w porównaniu z największymi obecnie radioteleskopami, LOFAR ma szanse nie tylko umożliwić dokonanie spektakularnych odkryć, ale wręcz całkowicie zrewolucjonizować wiedzę o Kosmosie.

Nasz POLski LOFAR, POLFAR, dołącza do tego projektu aż z 9 jednostkami, w składzie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe. Do tego trzy stacje tego projektu: w Łazach koło Bochni, Borówcu koło Poznania i Bałdach koło Olsztyna podłączone są do PIONIERa dedykowanymi światłowodami.

Pobierz (PDF, 0,5MB): LOFAR_POLFAR_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

NEBI – Bioobrazowanie na światowym poziomie

Projekt NEBI to oficjalnie Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych; w jego ramach powstaje supernowoczesna zintegrowana platforma, która ma służyć do wielowymiarowego obrazowania procesów biologicznych, warunkujących zarówno prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jak i leżących u podłoża chorób cywilizacyjnych. Posłuży ona do analizy i obrazowania zmian biologicznych na różnych poziomach organizacji komórki lub organizmu, także w materialne pobranym od pacjentów.

Planowany zakres inwestycji w projekcie NEBI obejmuje budowę budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego w Mikołajkach oraz utworzenie laboratoriów w istniejących budynkach, a także opisane w poprzednim numerze światłowodowe przyłącze do sieci PIONIER. Zapewni ono połączenie z zasobami sprzętowo-usługowymi partnerów Konsorcjum. Umożliwi to szybki dostęp dla badaczy do rezultatów prac z laboratoriów i aparatury badawczej zlokalizowanej w nowej Stacji Badawczej w Mikołajkach, a także w macierzystym Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Ponad 30-kilometrowe przyłącze światłowodowe do budynku w Mikołajkach zostanie ukończone w grudniu 2021 roku. Równocześnie w PCSS trwają prace określające architekturę sprzętową-programową, wspierającą głównie przetwarzanie obrazów wysokorozdzielczych, pozyskiwanych z aparatury w projekcie. Tworzona infrastruktura badawcza umożliwi też rozwój nowych technik nieinwazyjnego obrazowania optycznego i molekularnego oraz analizy chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia i cukrzyca, co pozwoli na poznanie ich podłoża molekularnego oraz stworzenie innowacyjnych terapii i procedur diagnostycznych.

Nowopowstała infrastruktura badawcza będzie ogólnopolskim ośrodkiem referencyjnym do obrazowania biologicznego, promującym wymianę wiedzy oraz dostarczającym wsparcie informatyczne dla innych ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Planowane działania naukowe w ramach projektu wpisują̨ się̨ w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, Dział II – Diagnostyka i Terapia Chorób oraz Dział IV – Bioinformatyka – Modele, algorytmy i oprogramowanie do poszukiwania molekularnych celów terapii, modelowania molekularnego struktur, projektowania leków oraz diagnostyki chorób. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie wpłynie niewątpliwie na zmniejszenie luki cywilizacyjnej między Polską a wysoko rozwiniętymi krajami Europy zachodniej. Jest jednocześnie kluczowa dla rozwoju nauki w Polsce oraz zwiększenia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Bez stworzenia Krajowego Ośrodka Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych liczne instytucje prowadzące badania wykorzystujące bioobrazowanie nie są w stanie wykonywać zaawansowanych analiz, a nawet przechowywać znacznych ilości uzyskiwanych danych.

W celu realizacji projektu NEBI, zostało utworzone Konsorcjum, w skład którego wchodzą̨ cztery jednostki naukowe: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Lider Konsorcjum), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN z afiliowanym przy nim Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gabriela Jelonek

Kategorie
#Technologie: PIONIERowy GPS

Kontenery w polu, w słońcu i w deszczu

Dla przeciętnego odbiorcy usług sieciowych cała sprzętowa strona infrastruktury sieciowej jest zwykle ukryta: przełączniki, routery, regeneratory i wzmacniacze sygnału, przełącznice światłowodowe, siłownie telekomunikacyjne i UPSy, klimatyzatory. W sieci PIONIER takich punktów węzłowych jest bardzo wiele, ale nie wszystkie z nich znajdują się w serwerowniach budynków Miejskich Sieci Komputerowych. Czasami są to całkiem niepozorne z zewnątrz kontenery, w których zgromadzona jest infrastruktura węzła regeneracyjnego sieci, dozorowana i monitorowana zdalnie, do której operator trafia tylko w przypadku ważnych działań sprzętowych, albo… awarii.

Ponieważ służby utrzymania sieci jeżdżą po całej Polsce, uznaliśmy, że wspólnie narysujemy mapę kontenerów, które nierzadko stoją „w polu, w słońcu i w deszczu”. Okazją do zapoczątkowania tej serii jest nowy kontener telekomunikacyjny w Bydgoszczy. Jego specyfika polega także na tym, że jest to pierwszy kontener zawierający najważniejszy element sieci, czyli infrastrukturę węzła szkieletowego sieci PIONIER. To właśnie na początku listopada nastąpiło przeniesienie urządzeń do nowej lokalizacji.

Naszą podróż zaczynamy więc od Bydgoszczy. W grudniu zajedziemy do…

Krzysztof Kołat, Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

LODMAN – od próbnej eksploatacji do Zapasowego Centrum Zarządzania

Przedsięwzięcie budowy Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN miało od początku dwa ważne oblicza. Jedno to niewątpliwie strona techniczna. Żeby móc mówić o sieci zwłaszcza metropolitarnej trzeba mieć tą sieć, a to, jak wiadomo, samo i od razu się nie dzieje.

Jednak mimo, że te wysiłki i sukcesy techniczne były i są warunkiem koniecznym naszego funkcjonowania, nie one decydują o trwałości przedsięwzięcia i jego środowiskowym sukcesie. Dlatego drugim, ważniejszym z perspektywy tych 3 dekad jest oblicze organizacyjne i budowa współpracy środowiskowej, która do chwili obecnej stanowi kwintesencję LODMANa.

Nie bez powodu za datę powstania MSK LODMAN przyjmujemy dzień 30.11.1990 roku, czyli datę podpisania pierwszego porozumienia środowiskowego dotyczącego wspólnej inicjatywy „próbnej eksploatacji regionalnej sieci komputerowej”. Do tego porozumienia przystąpiły dwie jednostki: politechnika i uniwersytet, ale to szybko się zmieniało.

Obecnie w Porozumieniu mamy 21 jednostek naukowych z regionu i sprawnie funkcjonującą Radę Użytkowników. Członkami RU LODMAN są prorektorzy uczelni i dyrektorzy innych jednostek naukowych. Rada Użytkowników kiedyś była wymaganym przez Komitet Badań Naukowych elementem funkcjonowania sieci MAN. Obecnie nie ma takiego formalnego wymogu, ale my z pieczołowitością podtrzymujemy tradycję jej istnienia. Rada zbiera się dwa razy w roku, zatwierdza plany inwestycyjne MSK LODMAN na jego początku i akceptuje na rok kolejny plan finansowy, w tym wysokość opłat środowiska. Istotność jej decyzji jest obustronna. Politechnice, jako operatorowi sieci daje pewność, że nasze działania są właściwe i akceptowane przez władze naszych naukowych Abonentów. Abonentom uczestnictwo w Radzie daje poczucie rzeczywistego udziału w decyzjach i wpływu na ich kształt. Przewodniczenie pracom RU powierzane jest cyklicznie w czteroletnich kadencjach przedstawicielom największych uczelni.

Organem pomocniczym Rady jest Zespół Techniczny, który wypracowuje decyzje dla Rady i stanowi jednocześnie dobrą platformę bieżącej współpracy. W skład Zespołu Technicznego wchodzą specjaliści IT z kilku jednostek akademickich. Dzięki temu w swojej działalności operatorskiej nie odstajemy od rzeczywistych problemów naszych Abonentów i jednocześnie możemy uwzględnić ich potrzeby.

Historycznie należy odnotować, że formuła pracy Rady Użytkowników, a także jej skład zmieniały się. W początkowym okresie nasze środowiskowe porozumienie było szersze niż tylko uczelnie i jednostki naukowe. W RU mieliśmy przedstawiciela lokalnych struktur TPSA (pierwsze podłączenie TPSA miała przez nasze łącze 9600 kbps), ŁZE (obecnie PGE), czy Urzędu Miasta. Do dziś dobrze i owocnie współpracujemy z Miastem i zachowało ono miejsce w Radzie.

Sięgając w całą historię MSK LODMAN, która miewała też trudniejsze momenty, można odpowiedzialnie stwierdzić, że pielęgnowanie formuły środowiskowej współpracy i utrzymanie Rady Użytkowników miało sens i zdało swój historyczny egzamin.

Żeby nie wywrzeć wrażenia, że cały LODMAN to tylko Rada Użytkowników w załączeniu przedstawiam mapkę obrazującą liczbę punktów jednej z naszych najpopularniejszych usług, czyli sieci korporacyjnych budowanych w oparciu o infrastrukturę optyczną MSK LODMAN. Warto też jednym zdaniem wspomnieć o zespole, który od lat odpowiada za sprawne funkcjonowanie i rozwój sieci, a jego kompetencje docenia m.in. środowisko ogólnopolskie powierzając nam niezmiennie zadanie utrzymania Zapasowego Centrum Zarządzania sieci PIONIER.

 

 

Piotr Szefliński

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

25 listopada 2003 roku powstaje Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER zawiązane zostało 25 listopada 2003 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie przedstawiciele 22 Jednostek Wiodących MAN i KDM podpisali umowę o utworzeniu „Konsorcjum PIONIER Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy”, w oparciu o przyjęty przez Komitet Badań Naukowych program „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane aplikacje, usługi i technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego” (KBN, Warszawa 2000) oraz „Porozumienie o budowie i eksploatacji Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER” (Poznań, 25.04.2001).

W ciągu 18 lat Konsorcjum PIONIER okrzepło znajdując i realizując wiele wyzwań. Udało się, mimo wielu przeszkód, ukończyć budowę sieci o wielu pętlach światłowodowych (obecnie łączna długość eksploatowanych linii światłowodowych to 11.011 km) i nowoczesnych technologiach transmisyjnych (DWDM, Ethernet). Sieć PIONIER i sieci MAN w tym czasie były modyfikowane i rozwijane dzięki wspólnym projektom, takim jak NewMAN czy 100net. Natomiast aktualnie, w ramach projektu PIONIER-LAB, budowany jest ekosystem PIONIER-MANy następnej generacji.

W tej nowoczesnej sieci udostępniono także szereg usług „dodanych”, będących efektem projektów Clasterix, KMD (1, 2), PLATON, MAN-HA. Obecnie realizowane są dwa projekty PRACE-LAB i KMD (Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych…), które przeistoczą MANy z PIONIERem w środowisko rozproszonej platformy usługowej, wspierającej cyfrową transformację nauki i gospodarki.

Ogólnopolski wymiar, nowoczesność, niezawodność ekosystemu PIONIER-MANy, a także skupiona w MANach specjalizowana wiedza i ekspertyza, umożliwiły nawiązanie silnych relacji z lokalnymi samorządami. Szczególnie widoczne było to w zadaniach związanych z budowaniem tzw. Społeczeństwa Informacyjnego. Można więc oczekiwać, że będzie to kontynuowane przy budowie „SmartCities”.

Powstanie programu, sieci i Konsorcjum PIONIER poprzedzone było budowaniem społeczności przez sieciowych entuzjastów z MANów już od wczesnych lat 90-tych. Nie małe znaczenie odegrała w tym cykliczna konferencja POLMAN (1994-1999).

Listopad to miesiąc, który w sposób szczególny skłania nas do zadumy, a jesienne długie wieczory sprzyjają nastrojowi do refleksji i wspomnień. Warto w tym miejscu wspomnieć o tych, których nie ma już wśród nas, a którzy poprzez swoje działania i zaangażowanie przyczynili się do tworzenia Konsorcjum PIONIER i jego historii, bo Konsorcjum to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim ludzie.

Wśród PIONIERów, którzy odeszli na wieczny spoczynek z pewnością wspomnieć należy prof. Tomasza Hofmokla, prof. Jacka Rychlewskiego, prof. Józefa Bema, prof. Mariana Nogę, prof. Mariana Zientalskiego jak i Kolegów Witolda Kmitę i Grzegorza Lejmana.

Ci zaś, którzy nie zasilają już szeregów Konsorcjum PIONIER, ale mogą nadal służyć pionierowemu społeczeństwu swoją wiedzą, od 2019 roku skupieni są w Klubie PIONIERa, budując jego historię, a także wspierając gromadzenie doświadczeń i dobrych praktyk.

Historię tej społeczności staramy się zebrać w Mediatece PIONIERa i już niedługo udostępnić na dedykowanym portalu.

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

Kazimierz Wiatr – Czy utrzymamy wysoko nasz sztandar… ?

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – naukowiec i polityk, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny AGH. Senator RP, Harcmistrz i inżynier. Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie, a w kontekście współpracy w ramach Konsorcjum PIONIER jego długoletni Przewodniczący Rady.

Odpowiedzi na kilka jubileuszowych pytań skonkludował swoistą refleksją – pytaniem, zawartym w ostatnim akapicie: Czy utrzymamy wysoko nasz sztandar…?

DN: Osiemnaście lat temu, kiedy zakładaliśmy Konsorcjum PIONIER, towarzyszył nam entuzjazm budowania jednej z najnowocześniejszych na świecie sieci. Czy z perspektywy czasu takie myślenie było uzasadnione?

KW: Nie od początku inicjatywy i powstawania Konsorcjum PIONIER byłem obecny. Ale ostatnie 17 lat aktywnie uczestniczę w jego rozwoju i funkcjonowaniu. To kawał czasu i kawał życia każdego z nas. Dużo dobrego się wydarzyło. Zrealizowaliśmy w tym czasie wielkie przedsięwzięcia i duże projekty. Zbudowaliśmy nie tylko jedną z najnowocześniejszych na świecie akademickich sieci komputerowych, ale także szereg usług i kompetencji dla środowiska naukowego Polski.

Ale z perspektywy tego czasu warto podkreślić, że zbudowaliśmy także środowisko współpracujących ze sobą osób i ośrodków. Nie jest to całkiem zwyczajne środowisko. Z jednej strony współpracujemy, z drugiej strony konkurujemy. Wiemy, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Pomagamy sobie. To jest równie unikatowe jak sama sieć…

A co z tego entuzjazmu pozostało?

Ten entuzjazm dla wielu był przez lata podejrzany. W końcu to nasza zwyczajna praca zawodowa. Zwyczajna, ale jednocześnie niezwyczajna, bo nacechowana ogromną pasją. Ta pasja, ale także poczucie, że uczestniczymy w czymś niezwykle ważnym, wywołuje ogromne pozytywne emocje. Czasem te emocje dają o sobie znać w dyskusjach, merytorycznych sporach … Jednak świadomość wspólnego celu i poczucie pracy zespołowej pomagają powracać na ziemię…

Dziś ten entuzjazm jest inny. Sieć i zaawansowane usługi są wszechobecne. Sztuczna inteligencja i jej sukcesy nieco tłumią dawne poczucie misji. Dlatego naszym trudnym zadaniem jest przekazanie kolejnemu pokoleniu tego myślenia o naszej służebnej działalności na rzecz nauki polskiej i całego społeczeństwa. To poczucie często rekompensuje trudy codziennej pracy.

Najważniejszą misją PIONIERA jest obsługa środowiska naukowego. Jednak w realizowanych obecnie projektach POIR pojawia się wymaganie, aby część infrastruktury i usług oferować gospodarce. Jakie widzi Pan Profesor wyzwania dla PIONIERA w tych działaniach?

Dla nas zawsze priorytetem i podstawową misją była i jest nauka. Ale przecież nauka jest po coś … Jej efekty winny być wdrażane w społeczeństwie i w gospodarce. Takie myślenie nie jest w naszym Konsorcjum nowe. I bez tych programów obsługiwaliśmy szpitale, biblioteki i samorządy. Kiedy zwracali się do nas przedstawiciele gospodarki, zawsze staraliśmy się na miarę możliwości pomóc. Te możliwości nie zawsze były wystarczające, szczególnie w zakresie infrastruktury, ale za to było wsparcie w zakresie kompetencji – mieliśmy przekonanie, że to oczywiste przedłużenie naszej misji.

Teraz w projektach POIR jest to obowiązek. To zmusza nas do innego myślenia. Nie ma wątpliwości, że nauka i biznes to dwa światy. Mówimy innymi językami, mamy inne priorytety… Zatem wyzwanie duże, ale przecież wyzwaniami zajmujemy się od początku…

Jak Pana zdaniem pandemia COVID-19 wpłynęła na działanie Sieci i Konsorcjum PIONIER?

Można zaryzykować stwierdzenie, że w PIONIERZE bez zmian. Aczkolwiek mam wrażenie, że to taki czas wielkich manewrów, czas próby. Nie jest oczywiste, że mocno zwielokrotnione potrzeby w zakresie nagłego użycia technologii ICT przez miliony ludzi w Polsce, a miliardy na całym świecie, musiały zakończyć się pełnym sukcesem. Pamiętam jeden z moich referatów prezentujących m. in. zasoby i usługi Konsorcjum PIONIER. I paru Panów Profesorów miało poważne wątpliwości, a w zasadzie poważny zarzut, że przepustowości budowanych i eksploatowanych przez nas sieci są absolutnie nadmiarowe. Przedstawiałem wówczas swoje przemyślenia i argumenty. Nikt jednak wtedy nie myślał, że coś takiego jak pandemia może nastąpić. Daliśmy radę…

Oczywiście brakuje nam osobistych spotkań. Przecież PIONIER to także społeczność, która dla realizacji swoich celów potrzebuje także podtrzymywania elementów wspólnotowych. One bardzo pomagają w realizacji codziennych obowiązków.

Jakie życzenia na kolejne 18 lat?

Czy utrzymamy wysoko nasz sztandar? Czy uda nam się przekazać kolejnemu pokoleniu to myślenie o współpracy – nie tylko konkurencji, ten entuzjazm – nie tylko wyścig po sukcesy, wysokie wartości – nie tylko nowinki i konsumpcja … To są wielkie wyzwania na dziś. One nie są zawieszone w próżni. Dzisiejsze niezwykle dynamiczne przemiany technologiczne i cywilizacyjne mają swoje prawa. Ale przecież to co nie kosztuje nie ma wartości… Zatem życzę mądrej odwagi, nie lękajmy się… Szczęść Boże!

 

Rozmawiał Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

W listopadach

Już na wstępie przywołana została listopadowa data powołania Konsorcjum PIONIER. Jednak listopadowych, znaczących dat jest w historii PIONIERa znacznie więcej. Przeskoczymy dziś od 1990 aż do 2013 roku, by przez chwilę powspominać – a może raczej zobaczyć z perspektywy czasu – jak wiele dobrego przyniósł ten jeden, listopadowy dzień w kalendarzu.

30.11.1990 Powołanie LODMAN przy Politechnice Łódzkiej
01.11.2003 Podłączenie sieci PIONIER do europejskiej sieci GÉANT o przepustowości 10 Gb/s
4-6.11.2009 I Konferencja „i3 – internet, infrastruktury, innowacje” w Poznaniu
01.11.2013 Rozpoczęcie realizacji projektu MAN-HA

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

SC 21 – hybrydowo w St. Louis

W tym roku, z powodu nieodpuszczającej pandemii, udział PIONIERa w konferencji Supercomputing’21 przybrał formę całkowicie zdalną. Organizatorzy zdecydowali się w tym roku na formułę hybrydową, stacjonarnie impreza odbywa się w Saint Louis, a w wersji online – na całym świecie.

Tytuł tegorocznej edycji prezentacji, seminariów i wykładów towarzyszącej wystawie HPC to „Science and beyond”. Hybrydowa formuła konferencji wyraźnie podzieliła imprezę na stoiska w Convention Center w St.Louis i te, odbywające się na platformie zdalnej. Na to fizyczne, w St. Louis, zdecydował się ICM; wspólne, wirtualne stoisko prezentowało także Konsorcjum PIONIER wraz z PCSS, gdzie prezentowano rozwiązania i projekty z zakresu obliczeń dużej skali.

Tym razem prezentowaliśmy wspólnie technologie kwantowe (zarówno obliczeniowe jak i komunikacyjne), projekty badawcze tworzone wraz z GEANT w ramach chmury EOSC, oraz infrastrukturalne, dotyczące HPC (PRACE-LAB oraz QCG).

Miło także poinformować, że na najnowszej edycji listy TOP500 znalazły się cztery polskie superkomputery:

  • Altair – pozycja 131 – PCSS,
  • Ares – pozycja 267 – ACK Cyfronet AGH,
  • Tryton Plus – pozycja 426 – CI TASK,
  • Prometheus – pozycja 440 – ACK Cyfronet AGH.

Aż trzy z tych systemów działają w ramach projektu PRACE-LAB, będąc częścią infrastruktury przetwarzania danych, charakteryzującą się niespotykaną dotąd w skali kraju mocą obliczeniową na poziomie aż 16 PFLOPS.

Damian Niemir

Kategorie
Wstępniak

Pełnoletni PIONIER

Każde urodziny to powód do świętowania, ale i mądrej refleksji. Szczególnie kiedy jubilat obchodzi swoją osiemnastą rocznicę, kojarzoną wprost z osiągnięciem dojrzałości. Tak się niezwykle fortunnie składa, że nasz listopadowy numer wydajemy dokładnie w przeddzień tej niezwykłej daty: dokładnie 18 lat temu, na historycznym spotkaniu przedstawicieli 22 Jednostek Wiodących Miejskich Sieci Komputerowych oraz Komputerów Dużej Mocy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, podpisano umowę o utworzeniu Konsorcjum PIONIER.

Nie mogło więc zabraknąć w comiesięcznym newsletterze wspomnień związanych z tym wydarzeniem; dlatego też zapytaliśmy Przewodniczącego Rady Konsorcjum PIONIER, profesora Kazimierza Wiatra, o kilka refleksji. Przypomnieliśmy także kulisy tego wydarzenia w dziale „Z historii PIONIERa” i wydarliśmy kilka kartek z kalendarza ostatnich osiemnastu lat. Ponieważ jednak „dorosły” PIONIER ma także swoje bogate życie dzisiejsze, zajrzeliśmy do sieci LODMAN, odwiedziliśmy nowy kontener w Bydgoszczy (czym jednocześnie zaczynamy „kontenerowy” cykl podróży PIONIERowego GPS po Polsce). Opowiemy o projekcie NEBI, którego celem jest bioobrazowanie na światowym poziomie dzięki podłączeniu do sieci PIONIER; odwiedzimy w końcu na mapie naszego atlasu ośrodki skupione wokół projektu POLFAR/LOFAR.

Życząc osiemnastolatkowi „Sto lat!” nie zatrzymujemy się więc wpół drogi, by skupić się na zdmuchiwaniu świeczek; w końcu Konsorcjum powstało po to, by budować sieć – nośnik wszelkich usług, projektów, serwisów. Polski Internet Optyczny to dynamizm, ciągły ruch, od samego początku idei jego powstania – niech więc życzenia, posłane niejako w biegu danych po światłowodzie, będą dobrym znakiem kolejnych lat dobrego rozwoju!

Damian Niemir