Kategorie
# Ludzie: XX-LECIE PIONIERA

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

Słuchacze “PIONIER e-Infrastructure Summit 2023” mieli okazję do wysłuchania 14 niezwykle interesujących i merytorycznych wystąpień.

Uroczystego otwarcia posiedzenia Rady Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa dokonał prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, który w interesującym wystąpieniu przypomniał początki działalności, trudy budowy infrastruktury Polskiego Internetu Optycznego oraz wspomniał wszystkich wybitnych twórców PIONIERa.

 

 

W dalszej części konferencji uczestnicy usłyszeć mogli wystąpienie pod hasłem “PIONIER na czas cyfrowej dekady”, które w konwencji Past For Future przygotowane i wygłoszone zostało przez dr. inż. Macieja Stroińskiego i dr. inż. Cezarego Mazurka. Prelegenci w niezwykle klarowny sposób przestawili możliwe kierunki dalszej pracy i rozwoju Polskiego Internetu Optycznego.

 

 

Następnie odbyły się trzy sesje plenarne. Konferencja była również okazją do zaprezentowania projektów PIONIERa oraz aktualnych inwestycji Miejskich Sieci Komputerowych.

W pierwszej sesji pod hasłem “Rozwój e-infrastruktury i jej oferta dla nauki”, którą prowadził dr inż. Maciej Stroiński, jako pierwszy przed słuchaczami wystąpił Artur Binczewski (PCSS), który zaprezentował interesujący referat pod tytułem “PIONIER-LAB – krajowa infrastruktura na rzecz badań interdyscyplinarnych wyzwaniem XXI wieku”. 

 

 

Drugim prelegentem w tej sesji był Bartosz Belter (PCSS), który przybliżył uczestnikom konferencji w atrakcyjny sposób temat związany z 5G w referacie pod tytułem “PL-5G: Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”. 

 

 

Dr inż. Norbert Meyer (PCSS) z kolei referował nieschematyczne kwestie obliczeń w wystąpieniu pt. “Obliczenia HPC i chmurowe na przykładzie krajowej infrastruktury badawczej PRACE–LAB i PRACE–LAB2″. 

 

 

“Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC-PL” – to tytuł ciekawego referatu, który wygłosił Marek Magryś (CYFRONET).

 

 

Na koniec pierwszej części usłyszeć można było budzące spore zainteresowanie wystąpienie Piotra Rydlichowskiego (PCSS), który podjął temat “PIONIER-Q – rozwój scenariuszy bezpiecznej komunikacji”.

 

 

“Zaawansowane scenariusze dziedzinowego wykorzystania potencjału PIONIERa” – tak brzmiał tytuł drugiej sesji, którą poprowadzili wspólnie Artur Binczewski i dr inż. Norbert Meyer. 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przybliżył słuchaczom następujący temat: “POlish Low Frequency ARray – POLFAR. Stan obecny i plany na przyszłość”. Wystąpienie to skupiło ogromne zainteresowanie i uwagę słuchaczy!

 

 

Dr. Adam Padee (NCBR) z kolei mówił na temat “EuXFEL – Europejski laser na swobodnych elektronach”. I tu słuchacze patrzyli na prezentację profesora z wielkim skupieniem.

 

 

“NEBI – obrazowanie biomedyczne osadzone w ekosystemie PIONIERa” – to tytuł wystąpienia Roberta Pękala (PCSS), który w interesujący sposób przedstawił temat.

 

 

Dr inż. Krzysztof Turza i Wojbor Bogacki (PCSS) to autorzy prac nad tematem “PIONIER-LAB – usługi czasu i częstotliwości”, który został zaprezentowany na konferencji i przyjęty z dużym zainteresowaniem.

 

 

Ostatni w tej części sesji wystąpił Rajmundas Tuminauskas (PCSS), który w bardzo rzeczowy sposób przybliżył słuchaczom kwestię usług w wystąpieniu pod tytułem “Usługi EOSC Core w PIONIErze”.

 

 

Trzecią i ostatnią część konferencji zatytułowaną “Przechowywanie danych i dostęp do nich w bezpiecznej i uniwersalnej infrastrukturze PIONIERa” poprowadzili dr hab. inż. Krzysztof Kurowski (PCSS) wraz z prof. dr. hab. inż. Romanem Wyrzykowskim (Politechnika Częstochowska). 

Przed słuchaczami ponownie wystąpił dr inż. Norbert Meyer (PCSS), który tym razem przedstawił zachęcający do dalszego zgłębiania referat pod tytułem “Krajowy Magazyn Danych – uniwersalna i bezpieczna infrastruktura do przechowywania danych”. 

 

Dr hab. inż. Jerzy Proficz (TASK) z kolei zaprezentował się w ciekawym wystąpieniu “MOST DANYCH – Otwarte dane badawcze w CI TASK”. 

 

 

Agnieszka Szymańska-Kwiecień oraz dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego przygotowali interesujący referat pt. “Platforma zasobynauki.pl – wyzwania w udostępnieniu danych”.

 

 

Ostatnią prelegentką konferencji była Aleksandra Nowak (PCSS), która w obrazowy sposób przybliżyła uczestnikom temat bibliotek w wystąpieniu pod tytułem “Rozwój Federacji Bibliotek Cyfrowych”. 

 

 

Magdalena Baranowska-Szczepańska