Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Laboratorium Symulacji Wieloskalowych – zmieniamy sposób, w jaki symulujemy świat

Obliczenia wieloskalowe są jednym z głównych przykładów we współczesnym modelowaniu symulacji komputerowych. Zaproponowane w latach 80-tych XX wieku, a rozwinięte w wieku XXI, gdy dostęp do superkomputerów stał się powszechny, opierają się na  koncepcji łączenia w ramach jednej złożonej symulacji wielu modeli dla różnych skal czasowych i przestrzennych.  Podejście to pozwala na całościową i dokładną analizę złożonych zjawisk oraz procesów i może być z powodzeniem wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Laboratorium Symulacji Wieloskalowych zbudowane jest w oparciu o wiedzę i kompetencje pracowników oraz udostępniane przez sieć PIONIER zasoby sprzętowe pięciu centrów komputerów dużej mocy wchodzących w skład konsorcjum PIONIER-LAB. Bliska współpraca i wymiana doświadczeń pracowników centrów  posiadających szerokie kompetencje, zarówno w aspekcie tworzenia, jak i uruchamiania złożonych aplikacji naukowych, pozwoliły zdefiniować i zaoferować kompleksową platformę i usługi dostosowane do oczekiwań różnorodnych grup odbiorców zainteresowanych wykorzystaniem podejścia wieloskalowego w wielkoskalowych symulacjach. Możliwe jest to również dzięki łączeniu przedstawicieli dziedzinowych grup badawczych, a także dostępowi do nowoczesnej infrastruktury.

Co ważne, Laboratorium Symulacji Wieloskalowych udziela wsparcia w zasadzie na każdym etapie opracowywania i wykorzystywania aplikacji wieloskalowych, zaczynając od procesu projektowania, poprzez tworzenie, optymalizację a kończąc na efektywnym wykonywaniu obliczeń w rozproszonym środowisku superkomputerowym. Zakres udzielanej pomocy jest ustalany indywidualnie w zależności od typu problemu i konkretnych potrzeb użytkowników, zarówno naukowych jak i komercyjnych.

Laboratorium Symulacji Wieloskalowych składa się z dwóch problemowo zorientowanych platform odpowiadających dwóm głównym fazom związanym z prowadzeniem obliczeń wieloskalowych. Są to:  Platforma narzędziowa do tworzenia i analizy aplikacji wieloskalowych oraz Platforma usługowo-narzędziowa do uruchamiania, zarządzania i monitorowania symulacji wielkoskalowych.

W ramach pierwszej platformy oferowane są usługa tworzenia, testowania i optymalizacji aplikacji wieloskalowych oraz usługa badania niepewności i analizy wrażliwości aplikacji wieloskalowych. Celem pierwszej z tych usług jest dostarczenie środowiska testowego do prowadzenia wiarygodnych badań przygotowawczych do uruchomienia aplikacji w środowisku docelowym. Usługa została oparta o dostęp do nowoczesnych węzłów obliczeniowych, a oferowane  w ramach usługi oprogramowanie wspiera proces opracowywania aplikacji wieloskalowych na wielu etapach rozwoju, w szczególności na etapie łączenia i uruchamiania wielu modeli jednoskalowych oraz na etapie analizy poprawności i optymalizacji efektywności obliczeń.

Druga z usług oferowanych w ramach pierwszej platformy dostarcza kompleksowe rozwiązanie umożliwiające badanie niepewności wyników oraz analizę wrażliwości parametrów aplikacji obliczeniowych, w szczególności złożonych aplikacji wieloskalowych i jednoskalowych modeli wchodzących w ich skład. Badania te pozwalają określić wiarygodność i użyteczność otrzymanych wyników, a także wspomagają proces optymalizacji modelu. Usługa udostępniana jest w formie  portalu internetowego, który ułatwia definiowanie scenariusza badań, a także interpretację uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy. Ze względu na duże wymagania zasobowe typowych scenariuszy badań dokonywanych w ramach usługi,  niezbędne obliczenia wykonywane są w pełni automatycznie na klastrach obliczeniowych z wykorzytaniem zasobów infrastruktury PraceLab.

Platforma usługowo-narzędziowa do uruchamiania, zarządzania i monitorowania obliczeń wieloskalowych ma zapewnić intuicyjny dostęp do zasobów obliczeniowych jednostek wchodzących w skład konsorcjum PIONIER-LAB na potrzeby prowadzenia obliczeń wieloskalowych. Podstawową usługą Platformy jest Usługa uruchamiania i zarządzania obliczeniami wieloskalowymi. Dostarcza ona intuicyjne środowisko Portalowe pozwalające definiować i uruchamiać produkcyjne scenariusze wieloskalowe. Druga z usług, tj. usługa monitorowania obliczeń wieloskalowych umożliwia śledzenie postępu wykonywania zadań uruchamianych na zasobach obliczeniowych oraz wspiera proces weryfikacji poprawności obliczeń w czasie ich trwania (np.: ocenę zbieżności). Dzięki temu możliwe jest automatyczne monitorowanie głównych danych o postępie wykonywania scenariuszy obliczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów symulacji wieloskalowych.

Oprac. Gabriela Jelonek, Bartosz Bosak, Tomasz Piontek

Kategorie
Wstępniak

A czas nie stoi w miejscu

Nakręceni tempem zmian, przemian, pomysłów, projektów… Kiedy przychodzi czas twórczego spojrzenia na to, co udało się zrobić przez lata funkcjonowania wspólnego dzieła, okazuje się, że było tego naprawdę sporo. Wspomina się przede wszystkim te dobre momenty, choć o trudnych także się pamięta, ciesząc się, że już należą do historii. Mądrych ludzi można poznać po tym, że z tego bogatego katalogu spraw przeszłych umiejętnie wyciągają kierunki na przyszłość.

Tak właśnie wyglądał mijający właśnie jubileusz dwóch dekad istnienia Konsorcjum PIONIER, który był okazją do spotkania mądrych – i „światłych”, jak nazwani zostali w kawałku poezji napisanym na tę okazję – ludzi tworzących tą niezwykłą grupę. I to właśnie obchody 20-lecia są głównym tematem naszego wrześniowego wydania PIONIERowego newslettera. Podsumowujemy obchody, pierwszą edycję konferencji nawiązującej do POLMANów czy PIONIERów – PIONIER E-INFRASTRUCTURE SUMMIT, prezentujemy storzony specjalnie na tę okazję jubileuszowy film i prezentację „z przymrużeniem oka” z wieczornego spotkania w Zamku Królewskim w Poznaniu. W końcu szukamy także medialnego oddźwięku tego jubileuszu w publicznych kanałach informacyjnych.

Ale czas przecież nie stoi w miejscu. „Mądrzy i światli” już podczas spotkania pokazywali horyzont dużych projektów infrastrukturalnych, a w naszym numerze możemy ślad także odnaleźć w kolejnej mapie atlasu PIONIERa oraz opisie kolejnego laboratorium inicjatywy projektowej PIONIER-Lab. Piszemy także o wydarzeniach bieżących, choćby tych trudnych, jak pożar szkoły, w której znajdowała się nasza infrastruktura sieci… Czas nie stoi w miejscu.

Dwie dekady Konsorcjum to wielki bagaż wspólnych doświadczeń i bogatych kompetencji zarazem. I dzięki temu Konsorcjum PIONIER, nasz dwudziestolatek, któremu jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, może z nadzieją i odpowiedzialnością kreować kolejne dekady Polskiego Internetu Optycznego!

Dobrej lektury,
Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Podsumowanie lecia

Pamiętajmy, że umowę Konsorcjum podpisaliśmy w Kazimierzu Dolnym w dniu 25.11.2003 roku po oddaniu do użytku pierwszych 2600 km sieci światłowodowej PIONIER, a władze (Prezydium Konsorcjum PIONIER) ukonstytuowały się na posiedzeniu w Poznaniu w dniu 4.03.2004 roku.

Te 20 lat to znaczący okres wyzwań, a także przygody zawodowej w historii Jednostek Wiodących powoływanych w latach 1990-1997. Był on poprzedzony „docieraniem się” przy budowie i eksploatacji sieci POL-34/622 oraz realizacji programu PIONIER. Przybliżyliśmy sobie ten czas filmem „20 lat Konsorcjum PIONIER”, zaprezentowanym na otwierającej Konferencję sesji okolicznościowej.

Niezwykle ważnym fragmentem tego filmu są napisy końcowe, w których Jednostki Wiodące wymieniają swoich pracowników związanych z działaniami wokół PIONIERa. Jest ich ponad 470. To armia specjalistów, których praca zbudowała dzisiejszy obraz ekosystemu komunikacyjno-usługowego PIONIER/MANy i zapewniła jego sukces. Tego dorobku nie można zmarnować. Trzeba go pomnażać.

Wokół refleksji „past for future” sformułowano program trzech sesji konferencji. Wystąpienia na tych sesjach uwidoczniły gotowość PIONIERowego środowiska do kreowania w następnych latach intensywnego rozwoju innowacyjnych usług dla nauki, gospodarki i społeczeństwa, oferowanych przez infrastrukturę informatyczną nauki.

Klamrą spinającą obchody 20-lecia Konsorcjum PIONIER i 30-lecia powstania PCSS (lidera Konsorcjum PIONIER) była msza św. w Katedrze Poznańskiej koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w intencjach dziękczynno-błagalnych za żywych i zmarłych, w tym śp. Małgorzaty Kozłowskiej i śp. Mścisława Nakoniecznego. Swą homilię Ksiądz Arcybiskup poświęcił nauczaniu Kościoła w zakresie potencjalnych dobrodziejstw, ale i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych.  Na zakończenie prof. Jan Węglarz podziękował Arcybiskupowi Gądeckiemu za życzliwość i wsparcie dla  PCSS w całym okresie jego pasterzowania w Archidiecezji Poznańskiej i wyraził nadzieję, że nasi następcy będą kontynuować wysiłki zmierzające do tego, by rozwój technologii informacyjnych nie przyczyniał się do duchowego regresu ludzkości, a wręcz przeciwnie – do jej prawdziwie zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy wszystkim za ich zaangażowanie, entuzjazm i uczestnictwo w uroczystościach jubileuszowych.

Jan Węglarz, Maciej Stroiński, Cezary Mazurek, Krzysztof Kurowski, Robert Pękal

 

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 6

Pięcioro partnerów i specjalny rodzaj aplikacji służących do projektowania, modelowania i symulacji – tak właśnie w skrócie można byłoby zdefiniować rozproszone Laboratorium Symulacji Wieloskalowych w projekcie PIONIER-LAB.

Owe pięć ośrodków to znane na mapie badawczej Polskiego Internetu Optycznego centra komputerów HPC: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej oraz Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa Centrum Informatyczne Politechniki Gdańskiej.

W aktualnym numerze poświęcamy osobny artykuł technicznej stronie tego laboratorium, a w naszym Atlasie dodajemy kolejną mapę związaną z nowoczesnymi infrastrukturami i rozwiązaniami aplikacyjnymi.

 

Pobierz (PDF, 2,13MB):

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Jesienne szkolenia

Poniżej zebraliśmy dla Państwa najciekawsze październikowe propozycje.

Oto spis wydarzeń:

3 października

ECIU University Research Conference, EXE HOTEL CAMPUS, Campus UAB Barcelona, Hiszpania (EOSC, darmowe)

 

Internet History Webinar – Privacy in the Internet Age (Internet2)

 

3 – 4 paździenika

Making the future possible (Sustainability of NRENs) EaPConnect event (Erywań, Armenia)

 

4 – 5 października

EUGridPMA, GN5-1 EnCo and AARC Community joint meeting

 

5 października

Exploring Virtualization and Monitoring Opportunities in Networking (Erywań, Armenia)

 

GÉANT CSM23 Webinar – Cyber security for universities, current threats in the security landscape… and how to face them! (online, darmowe)

 

10 października

FAIR Roadshow Serbia (online, EOSC, darmowe)

 

10 – 11 października

REFEDS and eduGAIN Town Hall (Sztokholm, Szwecja)

 

12 października

cyberday.lu conference (Esch-Belval, Luksemburg)

 

NVIDIA Developer Day AI and Quantum Computing

 

GÉANT CSM23 Webinar – Phishing simulations: to do or not to do (online)

 

16 października

CTO Workshop – Security (online, darmowe dla członków GÉANT)

 

16-27 października

CLASS Advanced program, Internet2’s advanced cloud training tailored for research IT (płatne)

 

17 – 18 października

GÉANT Board Meeting (Cambridge, Wielka Brytania)

 

Grouper Software Training (Internet2)

 

18 października

3rd General Assembly – EOSC Support Office Austria (online)

 

18 – 20 paździenika

CANARIE Summit 2023 (Montreal, Quebec, Kanada, płatne)

 

19 października

GÉANT CSM23 Webinar – Exploring the impact of neurodiversity on cyber security practice and risk management: A cyber psychological perspective (online)

 

23 paździenika

Second Annual Forum for Open Research in MENA. Democratising Knowledge: The evolution of open science ecosystems and communities in the Arab World (EOSC, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

 

23-26 października

International Data Week 2023, University of Salzburg, Austria (EOSC)

 

24 października

GÉANT CSM23 Webinar – Successful internal awareness programme in R&E: approaches and outcomes (online, darmowe)

 

24-25 października

COmanage Registry: Managing Identities & Collaborations Workshop (Internet2, płatne)

 

25 – 27 października

Secure Coding Training (SCT 2023) (PCSS, Poznań)

 

26 października

COmanage Match: Solution for Identifying Unique Records Workshop (Internet2, płatne)

 

26 – 27 października

UbuntuNet-Connect 2023 (Uganda)

 

30 – 31 października

GCP Co-ordinators meeting (Malaga, Hiszpania)

 

31 października – 2 listopada

 

TRANSITS I 31 Oct – 2 Nov 2023, Prague (Praga, Czechy)

oprac. Gabriela Jelonek

Kategorie
# Ludzie: XX-LECIE PIONIERA

Film na rocznicę

Specjalnie z okazji jubileuszu powstał blisko 25-cio minutowy film pod tytułem „20 lat Konsorcjum PIONIER”, będący podsumowaniem 2 dekad budowania marki PIONIERa przez wszystkie Jednostki Wiodące wchodzące w skład Konsorcjum.

W filmie zawarte są zarówno początki myślenia o infrastrukturze informatycznej nauki w Polsce, pierwsze działania skupione wokół budowania Jednostek Wiodących, a także pierwsze konferencje z udziałem MANów – a na nich „proof of concept” sieci (początkowo POL-34, a następnie 155 i 622, której rolę w późniejszym etapie przejęła, budowana od 2001 roku sieć PIONIER).

Film przedstawia również okoliczności ustanowienia programu PIONIER, powołania Środowiskowego Zespołu Negocjacyjnego, pierwsze partnerskie projekty celowe realizowane z dużymi firmami IT działającymi na terenie Polski oraz projekty rozwoju sieci i usług, realizowane w latach 2008-2015, a także projekty z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, wyznaczające przyszłe możliwości ekosystemu PIONIER/MANy.

Film stał się także okazją do podziękowania wszystkim osobom, mającym swój niemały udział w tworzeniu PIONIERa we wszystkich jego płaszczyznach.

 

 

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Z budynku do kontenera

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Pożar wstrząsnął lokalną społecznością miejscowości Górki, ale i całą gminą Kłodawa. Dach nad głową straciło 26 mieszkańców budynku mieszkalnego przekształconego po szkole, w którym znajdowały się także urządzenia sieci PIONIER.

Na szczęście w pożarze nikt nie zginął. Infrastruktura PIONIERa również nie ucierpiała. Doszczętnie zniszczony budynek nie nadawał się jednak do dalszej eksploatacji, a zatem koniecznie trzeba było znaleźć inne miejsce na przeniesienie urządzeń. Tymczasowo zostały one ulokowane w kontenerze. Miejsce na nową, docelową już lokalizację obiektu kontenerowego zostało wytypowane. Obecnie potwierdzane są warunki techniczno-ekonomiczne, trwają procedury administracyjne

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
# Ludzie: XX-LECIE PIONIERA

W gościnnych murach Zamku Królewskiego

Gości – iście po królewsku – powitały na zamku fanfary, które okazały się zapowiedzią wielu atrakcji.

Zamek Przemysła w Poznaniu jest dziś siedzibą Muzeum Sztuk Użytkowych, odrestaurowany kilka lat temu według projektu Witolda Milewskiego, przyciąga dziś na wieżę tłumy turystów, którzy z wysokości oglądać mogą panoramę miasta. Przypomnijmy, że wcześniejszy Zamek Królewski w Poznaniu był najstarszą rezydencją królewską w Polsce.

 

 

Wieczór uświetnił występ Pohlnische Capelle. To wyjątkowy zespół, a w zasadzie międzynarodowy projekt wykonawczo-badawczy, który zasadza się na autentycznych przesłankach historycznych, sięgających wieku XVII i XVIII. Uczestnicy obchodów mieli okazję wysłuchać m.in. barokowej Symfonii D dur opus 5 Johanna Adolfa Hasse oraz zanurzyć się w dźwiękach Antonio Vivaldiego – Concerto g-moll (RV) 157. Utwory wykonywane były na zabytkowych instrumentach.

 

 

Po królewskiej kolacji przyszedł czas na eksperyment, który miał połączyć tradycję z nowoczesnością. Uczestnikom obchodów rozdane zostały pocztówki. Ale nie takie z widokami miasta, tylko… w epoce sztucznej inteligencji, która jednych przeraża, innych fascynuje…. organizatorzy postanowili pobawić się narzędziami. Powstały więc obrazy za pomocą graficznej sztucznej inteligencji Midjourney w stylistyce sztuki malarstwa niderlandzkiego i flamandzkiego XV-XVII w. (część eksponatów z tego okresu są właśnie w tym muzeum, poza tym sama lokalizacja holenderska świetnie nawiązywać może do lokalizacji sieci GÉANT, z którą PIONIER jest mocno związany!)

 

 

Na kartach i ekranie pojawiły się postacie nawiązujące do bogatych mieszczan i kupców, a więc w słusznym wieku, bo tylko takie osoby było stać na portrety. Dołożono także nieco pionierowej, technologicznej rzeczywistości, tak by stare, okazały się  całkiem nowe. Dodano do tego fikcyjne nazwiska twórców, stworzone z użyciem dialogowej sztucznej inteligencji Chat GPT, rok powstania dzieł wygenerowany został z użyciem generatora liczb losowych, a wymyślony tytuł dzieła przetłumaczony został na niderlandzki z użyciem usługi Google Translator… Całość uświetnił wyjątkowy wiersz, który został napisany specjalnie na tę okazję przez Damiana Niemira (PCSS)!

 

 

Duch PIONIERA
 
 
To, co historią zwykło się nazywać
Jest często sumą wielu mniejszych zdarzeń
Wizji, idei, cytatów z pamięci
I niebosiężnych o przyszłości marzeń
 
I nie inaczej było też tym razem
Kiedy na mapie w miastach uczelnianych
Wiedzione troską o dobro nauki
Sieciowe jutro otwierały MANy
 
Nic się nie dzieje przecież samo z siebie
Za tym pomysłem światli ludzie stali
Choć szło powoli, to przecież Rzymianie
Też nie od razu swój Rzym zbudowali
 
A światłym ludziom trzeba tylko było
By wspólnej drogi zobaczyli sedno:
Iść jeszcze dalej za świetlistą myślą
I z wielu sieci wybudować jedną
 
Szerokim pasmem łączą się ze sobą
Najszybsze w kraju superkomputery
Gdy miejskich sieci routery i switche
Stają się siecią „POL trzydzieści cztery”
 
I znów nie koniec to w umysłach światłych
Gdy technologia wprawia je w pęd sprawczy
Ze sto pięćdziesiąt pięć na ponad sześćset
Przyspiesza Polski Internet Badawczy
 
W kolejnych miastach kolejne budynki
Na drogach, szosach, kilometry pnącza
Mknie myśl o sieci, która chce do świata
I uruchamia zagraniczne łącza
 
Ci, co wiedzieli, że światło pod korcem
Jeśli zakryte, nigdzie nie dociera
Światłem niesioną myśl powiedli dalej
Aby rozpocząć nowy czas – PIONIERA.
 
I jednym głosem mówią w negocjacjach
Choć często nie jest to głos identyczny
Wiedzą, że teraz jest już całkiem blisko
By stworzyć Polski Internet Optyczny
 
Z dwudziestu dwóch jest całość tego ciała
Jak w Kazimierzu Dolnym ustalono
I krok po kroku, metr po kilometrze
Od słów do czynów prace poczyniono
 
A światłym ludziom w konsorcjalnej radzie
W optycznej sieci ze światła prędkości
Kolejne plany usług i systemów
Stają się nowym marzeniem przyszłości
 
Sieci wciąż rosną w setki i w tysiące
Węzłów, wzmacniaczy, hubów i ruterów
A każdy koniec w każdym punkcie styku
Łączy kolejne stada komputerów
 
Wszystkim ośrodkom badań i nauki
PIONIER rozszerza sieć e-usługami:
Chmury, backupy, dane, zdalny dostęp
Audio, wideo, sharing i roaming
 
DWDM-y i MPLS-y
Zbiory, tożsamość i udostępnienia
Federacje platform, e-infrastruktura….
Wszystko się wzięło z jednego marzenia
 
Nic się nie dzieje przecież samo z siebie
Ci pierwsi światli kolejnych spotkali
Teraz, Ci nowi, kolejne odcinki
Pionierskiej  drogi będą budowali
 
Bo światłym ludziom trzeba tylko było
By wspólnej drogi zobaczyli sedno:
Iść jeszcze dalej za świetlistą myślą
I z wielu sieci wybudować jedną
 
Puenta historii z wielu mniejszych zdarzeń
Ma jednak wymiar nietechnologiczny:
Bo najważniejsze, coście zbudowali
To wcale nie jest Internet Optyczny
 
Po dwóch dekadach trudnych kompromisów
Bo przecież zawsze są trzy różne zdania –
Nadal tworzycie pionierskie Konsorcjum
Które Przyszłości ma coś do dodania
 
Dziś można sto lat radośnie zaśpiewać
Po staropolsku wołać: wiwat! z wami
Dziękować sobie za ten czas miniony
Wiedząc, że jutro czeka już za drzwiami
 
Do ludzi światłych bowiem świat należy
Sen o przyszłości i cel fantastyczny
To właśnie jest ten cały Duch PIONIERA
Co tworzy Polski Internet Optyczny…

Po tym eksperymencie goście zostali zaproszeni na wieżę, z której podziwiać mogli nocną panoramę Poznania.

 

 

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
# Ludzie: XX-LECIE PIONIERA

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

Słuchacze “PIONIER e-Infrastructure Summit 2023” mieli okazję do wysłuchania 14 niezwykle interesujących i merytorycznych wystąpień.

Uroczystego otwarcia posiedzenia Rady Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa dokonał prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, który w interesującym wystąpieniu przypomniał początki działalności, trudy budowy infrastruktury Polskiego Internetu Optycznego oraz wspomniał wszystkich wybitnych twórców PIONIERa.

 

 

W dalszej części konferencji uczestnicy usłyszeć mogli wystąpienie pod hasłem “PIONIER na czas cyfrowej dekady”, które w konwencji Past For Future przygotowane i wygłoszone zostało przez dr. inż. Macieja Stroińskiego i dr. inż. Cezarego Mazurka. Prelegenci w niezwykle klarowny sposób przestawili możliwe kierunki dalszej pracy i rozwoju Polskiego Internetu Optycznego.

 

 

Następnie odbyły się trzy sesje plenarne. Konferencja była również okazją do zaprezentowania projektów PIONIERa oraz aktualnych inwestycji Miejskich Sieci Komputerowych.

W pierwszej sesji pod hasłem “Rozwój e-infrastruktury i jej oferta dla nauki”, którą prowadził dr inż. Maciej Stroiński, jako pierwszy przed słuchaczami wystąpił Artur Binczewski (PCSS), który zaprezentował interesujący referat pod tytułem “PIONIER-LAB – krajowa infrastruktura na rzecz badań interdyscyplinarnych wyzwaniem XXI wieku”. 

 

 

Drugim prelegentem w tej sesji był Bartosz Belter (PCSS), który przybliżył uczestnikom konferencji w atrakcyjny sposób temat związany z 5G w referacie pod tytułem “PL-5G: Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”. 

 

 

Dr inż. Norbert Meyer (PCSS) z kolei referował nieschematyczne kwestie obliczeń w wystąpieniu pt. “Obliczenia HPC i chmurowe na przykładzie krajowej infrastruktury badawczej PRACE–LAB i PRACE–LAB2″. 

 

 

“Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC-PL” – to tytuł ciekawego referatu, który wygłosił Marek Magryś (CYFRONET).

 

 

Na koniec pierwszej części usłyszeć można było budzące spore zainteresowanie wystąpienie Piotra Rydlichowskiego (PCSS), który podjął temat “PIONIER-Q – rozwój scenariuszy bezpiecznej komunikacji”.

 

 

“Zaawansowane scenariusze dziedzinowego wykorzystania potencjału PIONIERa” – tak brzmiał tytuł drugiej sesji, którą poprowadzili wspólnie Artur Binczewski i dr inż. Norbert Meyer. 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przybliżył słuchaczom następujący temat: “POlish Low Frequency ARray – POLFAR. Stan obecny i plany na przyszłość”. Wystąpienie to skupiło ogromne zainteresowanie i uwagę słuchaczy!

 

 

Dr. Adam Padee (NCBR) z kolei mówił na temat “EuXFEL – Europejski laser na swobodnych elektronach”. I tu słuchacze patrzyli na prezentację profesora z wielkim skupieniem.

 

 

“NEBI – obrazowanie biomedyczne osadzone w ekosystemie PIONIERa” – to tytuł wystąpienia Roberta Pękala (PCSS), który w interesujący sposób przedstawił temat.

 

 

Dr inż. Krzysztof Turza i Wojbor Bogacki (PCSS) to autorzy prac nad tematem “PIONIER-LAB – usługi czasu i częstotliwości”, który został zaprezentowany na konferencji i przyjęty z dużym zainteresowaniem.

 

 

Ostatni w tej części sesji wystąpił Rajmundas Tuminauskas (PCSS), który w bardzo rzeczowy sposób przybliżył słuchaczom kwestię usług w wystąpieniu pod tytułem “Usługi EOSC Core w PIONIErze”.

 

 

Trzecią i ostatnią część konferencji zatytułowaną “Przechowywanie danych i dostęp do nich w bezpiecznej i uniwersalnej infrastrukturze PIONIERa” poprowadzili dr hab. inż. Krzysztof Kurowski (PCSS) wraz z prof. dr. hab. inż. Romanem Wyrzykowskim (Politechnika Częstochowska). 

Przed słuchaczami ponownie wystąpił dr inż. Norbert Meyer (PCSS), który tym razem przedstawił zachęcający do dalszego zgłębiania referat pod tytułem “Krajowy Magazyn Danych – uniwersalna i bezpieczna infrastruktura do przechowywania danych”. 

 

Dr hab. inż. Jerzy Proficz (TASK) z kolei zaprezentował się w ciekawym wystąpieniu “MOST DANYCH – Otwarte dane badawcze w CI TASK”. 

 

 

Agnieszka Szymańska-Kwiecień oraz dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego przygotowali interesujący referat pt. “Platforma zasobynauki.pl – wyzwania w udostępnieniu danych”.

 

 

Ostatnią prelegentką konferencji była Aleksandra Nowak (PCSS), która w obrazowy sposób przybliżyła uczestnikom temat bibliotek w wystąpieniu pod tytułem “Rozwój Federacji Bibliotek Cyfrowych”. 

 

 

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Piszą o nas

O jubileuszu w mediach

PIONIER odmieniany był niemal przez wszystkie przypadki na łamach dziennika regionalnego, portalu informacyjnego oraz radia. 

Już 12 września na internetowych łamach “Głosu Wielkopolskiego” w dziale Strefa Biznesu ukazał się artykuł, w którym dr inż. Maciej Stroiński tłumaczył czym są PCSS i PIONIER. Artykuł w papierowej wersji ukazał się kolejnego dnia.

 – Jak wyjaśnia dr inż. Maciej Stroiński, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Rozwoju PCSS, PIONIER powstał z pytania “Co dalej?”, które było na ustach wszystkich pracujących w PCSS przed wejściem w XXI wiek – przeczytać można na łamach “Głosu Wielkopolskiego”.

https://gloswielkopolski.pl/poznanskie-centrum-superkomputerowosieciowe-obchodzi-swoje-30lecie/ar/c3-17884011

13 września portal informacja-lokalna.pl opublikował tekst o obchodach 30-lecia PCSS i 20-lecia PIONIERa. 

PIONIER powstał jako program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na następne 5 lat. Budowa infrastruktury przebiegła sprawnie, a w 2003 roku oddano do użytku pierwsze 2600 km kabli światłowodowych. Obecnie liczba ta wynosi już prawie 11 000 km, z czego 6 843 km zlokalizowane jest w Polsce, a 4 080 km poza granicami kraju – przeczytać można w tekście.

Nazwy PCSS i PIONIER pojawiły się także na antenie Radia Poznań, które 13 września w przedpołudniowym serwisie informacyjnym poinformowało słuchaczy o jubileuszach.

Początkowo zadaniem centrum było koordynowanie pracy superkomputerów wykorzystywanych na poznańskich uczelniach. W kilka lat PCSS doprowadziło do stworzenia pilotażowej sieci POL-34, która pozwalała na łączenie ośrodków naukowych z różnych miast. Obecnie to krajowa sieć PIONIER – wyjaśniał na antenie radiosłuchaczom redaktor Krzysztof Polasik. 

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/30-lat-superkomputerow-w-poznaniu

oprac. Magdalena Baranowska-Szczepańska