Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

PIONIER LookingGlass

Wychodząc naprzeciw pytaniom oraz problemom zgłaszanym przez administratorów sieci MAN przygotowane zostało nowe narzędzie LookgingGlass (https://lg.pionier.net.pl/).

Zakresem działania obejmuje ono wybrane przełączniki szkieletowe sieci PIONIER oraz uruchomione na nich usługi. Obecnie pozwala na sprawdzenie tablic routingu dla usług realizowanych w sieciach logicznych (VRF) PLIX oraz LHCone.

Dane wyświetlane są dla następujących wariantów wyszukiwania:

  • Trasa dla prefiksów IP/IPv6 (BGP route)
  • Prefiksy oznakowane przez community (BGP community)
  • Prefiksy na podstawie numerów AS (BGP AS path)
  • Prefiksy rozgłaszane do sąsiada BGP (Advertised Routes)
  • Prefiksy odrzucone/niezaakceptowane od sąsiada BGP (Discarded routes)

 

 

Informacje prezentowane przez system LookongGlass zostały rozszerzone o statystyki z najważniejszych punktów wymiany ruchu: AMSIX, DECIX, LINX i PLIX. Ponadto dostępne są wykresy liczby odrzuconych pakietów i średnim opóźnieniu (RTT) na poszczególnych interfejsach szkieletowych.

System LookingGlass działa w oparciu o oprogramowanie hyperglass (https://hyperglass.dev/), natomiast statystyki ruchu dostępne są przez popularny pakiet Grafana współpracujący z bazą danych VictoriaMetrics.

Hyperglass jest oprogramowaniem typu open-source obsługującym wiele różnych platform sprzętowych. Pozwala na bardzo elastyczne dostosowanie konfiguracji do bieżących potrzeb użytkowników. W prosty sposób umożliwia dodawanie nowych urządzeń do systemu lub wybór prezentowanych informacji.

 

 

Uruchomiony dla administratorów system LookingGlass jest narzędziem bliźniaczym dla działającej już prototypowej usługi PIONIER-IX (https://lg.ix.pionier.net.pl/).

Statystyki prezentowane przez platformę Grafana pochodzą z danych telemetrycznych zbieranych za pośrednictwem interfejsu JTI (Juniper Telemetry Interface). Dzięki temu możliwe jest gromadzenie z wysoką częstotliwością szczegółowych danych takich jak zajętość kolejek na poszczególnych interfejsach lub liczba odrzuconych pakietów.

 

 

Zastosowane narzędzia pozwalają administratorom sieci MAN na sprawdzenie stanu poszczególnych usług, a co za tym idzie przyspieszają diagnostykę i rozwiązywanie problemów.

Tomasz Szewczyk