Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

Szczęśliwy wrzesień dla ZielMANa

W Zielonej Górze funkcjonuje ważny węzeł sieci PIONIER, który jest połączony łączami światłowodowymi z węzłami w Poznaniu, Wrocławiu i Gubinie.

W roku 2012, po zakończeniu inwestycji światłowodowych w Sulechowie i Nowej Soli powstała tzw. sieć „Lubuskiego Trójmiasta”, która wykorzystuje regionalne łącza światłowodowe sieci PIONIER. W roku 2016 oddano do użytku nowe Centrum Przetwarzania Danych Centrum Komputerowego przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze, gdzie aktualnie znajduje się również zielonogórski węzeł sieci PIONIER. Centrum Przetwarzania Danych stało się węzłem koncentracji usług sieciowych, serwerowych, jak i miejscem kolokacji takich instalacji jak klastry obliczeniowe.

W okresie funkcjonowania ZMSK ZielMAN zespół CK UZ brał udział i uczestniczył w projektach dotyczących zaawansowanych technologii i usług sieciowych takich jak ZielMAN2, Clusterix, Eduroam, Platon, NewMAN, MAN-HA, POWER, PIONIER-LAB.

Przez 26 lat funkcjonowania sieć ZMSK ZielMAN była i jest sukcesywnie rozbudowywana o nowe węzły sieci i relacje, co w konsekwencji doprowadziło do powstania sieci światłowodowej o długości ponad 200 km.

ZMSK ZielMAN to ponad 130 km własnych linii światłowodowych w Zielonej Górze (125 km), Sulechowie (3,5 km), Nowej Soli (3 km) oraz  ponad 70 km dzierżawionych linii światłowodowych lub użyczonych od innych operatorów. Łącza światłowodowe pozwalają na konfiguracje fizycznych i logicznych ringów światłowodowych, dzięki którym ZMSK ZielMAN zapewnia bezawaryjną pracę sieci nawet w przypadku fizycznych uszkodzeń światłowodów na niektórych odcinkach. Tak zbudowana infrastruktura oraz kompetencje pracowników, pozwalają na wdrożenie wielu zaawansowanych funkcjonalności, mechanizmów bezpieczeństwa i niezawodności oraz na świadczenie najbardziej zaawansowanych usług sieciowych.

Z usług świadczonych przez ZMSK ZielMAN korzysta wiele urzędów administracji publicznej, szkół i organizacji samorządowych oraz parki technologiczne takie jak: Park Naukowo – Technologiczny UZ i Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny, w których funkcjonuje wiele firm badawczo-rozwojowych i produkcyjnych. Podstawowymi usługami świadczonymi przez ZMSK ZielMAN są między innymi: zapewnienie dostępu do Internetu, transmisje danych, usługi hostingowe, kolokacja, usługi chmurowe (w szczególności IasS), projektowanie i administracja systemami informatycznymi.

 

 

Efektem działalności ZMSK ZielMAN jest stale zwiększający się zasięg i bezpieczeństwo sieci miejskiej. Podsumowując, o wartości ZMSK ZielMAN świadczy wiele aspektów w tym tych niepoliczalnych, takich jak chociażby marka, czyli bardzo wysoka ocena usług świadczonych przez ZMSK ZielMAN, wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje zespołu.

Janusz Baranowski, Przemysław Baranowski