Kategorie
#Ludzie: Aktualności

PIONIER obecny na Konferencji SC22

W tym roku konferencja, której zwyczajowo towarzyszy wystawa, odbyła się w Dallas, w Teksasie, w dniach 13-18 listopada. Okazałe Kay Bailey Convention Center gościło ponad 350 wystawców. Dla przedstawicieli PIONIERa była to bardzo dobra okazja do spotkań i nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu, organizacji badawczych, startupów i uniwersytetów, którzy prezentowali najnowsze technologie, produkty, rozwiązania i usługi oparte o innowacje. A wszystko to dostępne pod jednym dachem. Ważnym aspektem była wymiana doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy w zakresie dobrych praktyk, dotyczących pozyskiwania i wsparcia użytkowników naukowych oraz komercyjnych w obszarach Cloud/HPC, sztucznej inteligencji oraz analityki danych.

Liczne projekty R&D realizowane w ramach Konsorcjum PIONIER oraz inwestycje z projektów Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej nie tylko wpisywały się w prezentowane trendy, ale dzięki naszej obecności mogliśmy promować wyniki kilku kluczowych projektów, w tym: PIONIER-LAB, PRACE-LAB, PRACE-LAB2, Krajowy Magazyn Danych, PL-5G, Dariah-LAB oraz MOSAIC. Dziedzina obliczeń i komunikacji kwantowej była obecna w ujęciu projektów OPEN QKD oraz PIONIER-Q.

Również osoby zaangażowane w projekt EuroCC – Narodowe Centra Kompetencji HPC prezentowały, w ramach stoiska PIONIER, ofertę Polskich Centów Obliczeniowych w zakresie wsparcia technologicznego i udostępniania zasobów obliczeniowych dla środowiska akademickiego oraz sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Istotnym elementem stoiska było demo kwantowe zatytułowane MACsec protocol and Quantum Key Distribution integration in operational environment and devices, które skupiało się na aspekcie bezpiecznej transmisji w sieciach teleinformatycznych z wykorzystaniem technologii komunikacji kwantowej. Wraz z firmami Arista i IDQ przygotowany został proof of concept, pokazujący możliwą integrację technologii QKD (umożliwiającą bezpieczne generowanie oraz przesyłanie kluczy kryptograficznych) z urządzeniami obsługującymi protokół MACsec. Konfiguracja urządzeń sieciowych ARISTA wykorzystywała do transmisji danych szyfrowany protokół MACsec pomiędzy dwoma portami optycznymi.

Nowością było to, że klucze szyfrujące i odszyfrowujące nie były generowane wewnątrz przełącznika, ale pobierane z zewnętrznych urządzeń QKD firmy IDQuantique. Klucze QKD były wymieniane z urządzeniami ARISTA poprzez otwarty interfejs ETSI GS 014.

Wojciech Bohdanowicz