Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Światłowodowe połączenia zagraniczne PIONIERA

Międzynarodowy PIONIER dołącza dzisiaj do wspólnego atlasu wszystkich map Polskiego Internetu Optycznego.

Nasze zagraniczne „ramiona” sieci PIONIER dzielą się na te, które biegną pasmem dzierżawionym od innych operatorów (to te fioletowe na naszej dzisiejszej mapie, idące od Hamburga do Amsterdamu, Londynu i Genewy) oraz te, które połączone są naszym własnym systemem transmisyjnym (ze Słubic do Hamburga, Frankfurtu, przez Stuttgart aż po Zurich i Genewę i kolejną ścieżkę w budowie idącą przez Czechy z Cieszyna przez Brno, Austrię – przez Wiedeń i Salzburg i Niemcy, gdzie nitką z Monachium łączą się z już uruchomioną infrastrukturą.

Tym razem więc na mapie nasz rodzimy PIONIER wypada trochę mniejszy, ale za to w pełnej, europejskiej okazałości!

 

Pobierz (PDF, 0,4MB): PIONIER_zagranica.pdf
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Listopady

Zaczynamy już od 1993 roku, w którym to na Wybrzeżu, a dokładniej w Gdańsku, powstaje Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa. Dekadę później, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zostaje podpisany dokument, od którego rozpoczyna się historia całego Konsorcjum. Historia, która wśród naszych partnerów jest niezwykle długa. W 2018 roku jego najstarszy członek – ACK Cyfronet AGH – obchodził 45-lecie swojego istnienia!

03.11.1993 Budowa Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) w Gdańsku
25.11.2003 Podpisanie Umowy Konsorcjum PIONIER w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
20.11.2018 Jubileusz 45-lecia ACK Cyfronet AGH

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
Wstępniak

Na całej połaci… sieć

Przekornie, parafrazując wspaniały tekst Jeremiego Przybory, rozpoczynamy nasze kolejne wydanie PIONIER News. Co prawda słowa w oryginale nadawałyby się całkiem dobrze na obecną porę roku, bo przecież zimny front sypnął tu i tam nawet niemałą ilością białego puchu w całym naszym kraju, ale tym razem ową „połać” chcemy obejrzeć pod kątem naszej krajowej, światłowodowej sieci…

…z którą tym razem dotarliśmy aż za ocean, na Konferencję SC22 w Dallas, USA. Co więcej, nie tylko w formie stoiska i prezentacji projektów, ale także – bardzo technicznie – współuczestnicząc w budowie sieci konferencyjnej SCinet. Ale także zaglądamy do naszego atlasu znajdując mapę PIONIERa w kontekście połączeń zagranicznych, z których to skandynawskie, do NORDUnetu, opisujemy jeszcze bardziej szczegółowo. Zaglądamy znów do zagadnień wciąż trwającej wojny w sąsiedzkiej Ukrainie, z jej obecnymi problemami i wyzwaniami dotykającymi sektora sieci. A w pozostałych tematach piszemy także o usługach PIONIERa w ramach chmury otwartej nauki, wymieniamy jednym tchem wszystkie spotkania grup partnerskich w nadchodzącym miesiącu, a na końcu wydzieramy z kalendarza listopad. Bo w końcu, już prawie grudzień, a w grudniu Święta Bożego Narodzenia. I na całej połaci…

Na życzenia świąteczne przyjdzie jeszcze czas, na podsumowań garść – także. Póki co – projekty, spotkania, konferencje i inwestycje pod znakiem 2022 jeszcze się toczą pełną parą. A my – jak co miesiąc – przekazujemy ciepły zestaw aktualności z całej połaci naszego, PIONIERowego, podwórka.

Dobrej lektury,
Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

ICM UW ponownie uczestniczył w budowie sieci SCinet

Prace nad budową sieci zaczynają się już niemal na rok przed terminem konferencji, a główny nacisk kładziony jest na zastosowanie najnowocześniejszych technologii sieciowych dostępnych na rynku. Istotnym wkładem ICM UW w budowę sieci jest prowadzone przez Bartosza Drogosiewicza i Jarosława Skomiała wirtualne laboratorium, sieciowe umożliwiające testowanie nowej architektury przed jej implementacją na rzeczywistych urządzeniach.

SCinet zapewnia uczestnikom konferencji SC oraz społeczności HPC innowacyjną platformę sieciową niezbędną do połączenia, transportu i prezentacji badań HPC z całego globu. Oprócz wysokowydajnych pokazów demonstracyjnych, SCinet obsługuje połączenia przewodowe i bezprzewodowe, dzięki którym uczestnicy konferencji mogą utrzymywać łączność z resztą świata.

 

 

SCinet na SC22 w liczbach:

  • 175 wolontariuszy
  • 78 organizacji
  • 5 krajów
  • 29 sponsorów, którzy przekazali wsparcie (hardware, software i usługi) o wartości 70 milionów USD
  • Przepustowość sieci WAN – 5.01 Tbps
  • 29 doświadczeń w obszarze sieci NRE – Network Research Exhibition

 

 

Konferencja SC – a w pełnym brzmieniu – The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis – odbyła się w tym roku w dniach 13-18 listopada w Dallas pod hasłem “HPC Accelerates”. Szczegółowe informacje na temat programu, wystawców i sieci SCinet można znaleźć na stronie sc22.supercomputing.org.

 

 

Jarosław Skomiał

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

PIONIER obecny na Konferencji SC22

W tym roku konferencja, której zwyczajowo towarzyszy wystawa, odbyła się w Dallas, w Teksasie, w dniach 13-18 listopada. Okazałe Kay Bailey Convention Center gościło ponad 350 wystawców. Dla przedstawicieli PIONIERa była to bardzo dobra okazja do spotkań i nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu, organizacji badawczych, startupów i uniwersytetów, którzy prezentowali najnowsze technologie, produkty, rozwiązania i usługi oparte o innowacje. A wszystko to dostępne pod jednym dachem. Ważnym aspektem była wymiana doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy w zakresie dobrych praktyk, dotyczących pozyskiwania i wsparcia użytkowników naukowych oraz komercyjnych w obszarach Cloud/HPC, sztucznej inteligencji oraz analityki danych.

Liczne projekty R&D realizowane w ramach Konsorcjum PIONIER oraz inwestycje z projektów Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej nie tylko wpisywały się w prezentowane trendy, ale dzięki naszej obecności mogliśmy promować wyniki kilku kluczowych projektów, w tym: PIONIER-LAB, PRACE-LAB, PRACE-LAB2, Krajowy Magazyn Danych, PL-5G, Dariah-LAB oraz MOSAIC. Dziedzina obliczeń i komunikacji kwantowej była obecna w ujęciu projektów OPEN QKD oraz PIONIER-Q.

Również osoby zaangażowane w projekt EuroCC – Narodowe Centra Kompetencji HPC prezentowały, w ramach stoiska PIONIER, ofertę Polskich Centów Obliczeniowych w zakresie wsparcia technologicznego i udostępniania zasobów obliczeniowych dla środowiska akademickiego oraz sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Istotnym elementem stoiska było demo kwantowe zatytułowane MACsec protocol and Quantum Key Distribution integration in operational environment and devices, które skupiało się na aspekcie bezpiecznej transmisji w sieciach teleinformatycznych z wykorzystaniem technologii komunikacji kwantowej. Wraz z firmami Arista i IDQ przygotowany został proof of concept, pokazujący możliwą integrację technologii QKD (umożliwiającą bezpieczne generowanie oraz przesyłanie kluczy kryptograficznych) z urządzeniami obsługującymi protokół MACsec. Konfiguracja urządzeń sieciowych ARISTA wykorzystywała do transmisji danych szyfrowany protokół MACsec pomiędzy dwoma portami optycznymi.

Nowością było to, że klucze szyfrujące i odszyfrowujące nie były generowane wewnątrz przełącznika, ale pobierane z zewnętrznych urządzeń QKD firmy IDQuantique. Klucze QKD były wymieniane z urządzeniami ARISTA poprzez otwarty interfejs ETSI GS 014.

Wojciech Bohdanowicz

 

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Polscy badacze debatowali o otwartej nauce

Rok 2022 był decydujący dla ukierunkowania wspólnego rozwoju usług otwartej nauki wspieranej przez PIONIER, jako krajowego analogu European Open Science Cloud. Podjęto decyzję o dalszym dostosowywaniu usług PIONIER do wymagań EOSC i uzupełnieniu katalogu połączonych usług, umożliwiając rozpowszechnienie metodyk otwartej nauki zgodnie z wymaganiami dzisiejszego procesu naukowego.

Kluczową zmianą w 2022 roku była decyzja o stworzeniu usługi PIONIER DMP i połączeniu z usługami PIONIER RoHub oraz PIONIER Cloud, z możliwością dołączenia dodatkowych usług, np.: zasobów obliczeniowych albo rejestracji trwałych identyfikatorów. Takie połączone usługi tworzą kompletny proces zarządzania wynikami procesu naukowego i odpowiadają wymaganiom instytucji fundujących przez jeden punkt wejścia – portal PIONIER. Dla naukowców oznacza to zapewnienie narzędzia, które w jednym miejscu skupia wszystkie formalne i nieformalne wymagania dotyczące otwartej nauki. W tym roku udało się zrealizować połączenie usług PIONIER DMP oraz PIONIER RoHub, a prace będą kontynuowane przez cały rok 2023 w celu uruchomienia pełnej usługi. Również usługa PLGrid jest gotowa do połączenia z EOSC poprzez PIONIER.Id.

Projekt Skills4EOSC ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności w zakresie otwartej nauki (Open Science) poprzez stworzenie ogólnoeuropejskiego ekosystemu szkoleniowego, wypełniającego trzy luki zidentyfikowane przez EOSC: brak wiedzy specjalistycznej w zakresie otwartej nauki i danych, brak jasnej definicji profili zawodowych w zakresie danych i odpowiadających im ścieżek kariery oraz fragmentacja zasobów szkoleniowych. Głównym kanałem do osiągnięcia tego celu będzie sieć centrów kompetencji, m.in. dla której członkowie konsorcjum PIONIER stworzą infrastrukturę wspierającą współpracę, koordynację oraz udostępnianie danych. Pod koniec projektu zostaną również opracowane wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju i utrzymania takich sieci oraz centrów kompetencji. Do szerzenia wiedzy na temat otwartej nauki przyczyni się też przeprowadzenie krajowego szkolenia Train the Trainers dla centrów kompetencji. Konsorcjum PIONIER weźmie także udział w budowaniu sieci wsparcia użytkowników dla naukowców i specjalistów w zakresie danych.

W projekcie duży nacisk kładziony jest na możliwości synergii z istniejącymi programami w domenie European Open Science Cloud (EOSC), zasad FAIR, otwartej nauki oraz umiejętności cyfrowych. Aby ułatwić ten proces, instytucje zrzeszone w Konsorcjum PIONIER koordynują i wspierają tworzenie bazy danych, zawierającej informacje o stosownych krajowych, regionalnych oraz europejskich programach oraz strumieniach finansowania. Projekt potrwa 3 lata, a pierwsze efekty prac zobaczymy na początku 2023 roku.

Podczas EOSC National Tripartite Event Poland środowisko naukowe wyraziło duże zainteresowanie, aby na szczeblu krajowym zwiększyć adaptację praktyk otwartej nauki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przyjęcie Planów Zarządzania Danymi w projektach badawczych. Do tego jednak potrzebne są odpowiednie narzędzia, które umożliwią sprostanie wyzwaniom w cyklu życia zarządzania danymi. Dyskutowano również o tym, jak rozwijać umiejętności naukowców w zakresie adaptacji Otwartej Nauki, w jaki sposób prowadzić szkolenia i uczyć tych umiejętności na różnych poziomach systemu edukacji. Środowisko naukowe w Polsce ma przed sobą również wyzwania – paneliści zgodnie stwierdzili, że nadal istnieje potrzeba bardziej skoordynowanej pracy na szczeblu krajowym i podjęcie różnych inicjatyw w ramach EOSC.

Raimundas Tuminauskas, Raul Palma

Oprac. Gabriela Jelonek

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Przedświąteczne spotkania i edukacja w międzynarodowym gronie

Być może podczas spotkań w międzynarodowym gronie będziecie też Państwo mieli okazję poznać bożonarodzeniowe zwyczaje z innych krajów. Poniżej przedstawiamy więc propozycje spotkań stacjonarnych i online, przygotowanych przez międzynarodowych partnerów Konsorcjum PIONIER – EOSC, GÉANT i Internet2.

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Wojna w Ukrainie i cyberprzestrzeni

Szacunki pochodzące z końcówki listopada określają ogólny poziom zniszczeń w tym sektorze na  około 40%[1], w przypadku fotowoltaiki na około 50%, a w przypadku farm wiatrowych nawet na 90%[2]. Sytuacja zmienia się dynamicznie.  Kryzys energetyczny w obliczu spadających temperatur jest na ten moment najpoważniejszym wyzwaniem dla mieszkańców i obrońców Ukrainy. Brak energii jest w sposób oczywisty również zagrożeniem dla systemów IT i ICS czy OT, co z kolei rodzi reperkusje w zakresie zapewnienia dostaw pozostałych mediów.

[1] https://www.voanews.com/a/russia-pounding-ukraine-s-energy-infrastructure-/6840621.html

[2] https://www.vox.com/world/2022/11/18/23460933/ukraine-infrastructure-strikes-russia-blackouts-war

Wracając do cyberprzestrzeni warto podkreślić, że atakowane są nie tylko systemy Ukraińskie, ale także systemy sojuszników – systemy rządowe krajów członkowskich NATO,  systemy organizacji  i przedsiębiorstw aktywnie wspierających obronę Ukrainy. Odnotowywane ataki mają dwojaki charakter: szpiegowski i destrukcyjny. Ataki o charakterze szpiegowskim są prowadzone w sposób nie powodujący szerokiego rozgłosu. Mają one na celu uzyskanie stałego dostępu do informacji czy infrastruktury – zapewne dowiemy się o nich z dużym opóźnieniem lub wcale. Natomiast w przypadku tych destrukcyjnych, głównym celem jest sparaliżowanie działania kluczowych procesów obronnych.

Dobrym przykładem drugiego typu ataków są próby zakłócenia procesów logistycznych poprzez próby sparaliżowania firm z sektora transportowego z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania nazwanego Prestige.[1],[2] Ataki te dotyczyły głównie firm zlokalizowanych w Polsce i w Ukrainie. Informacja o tej kampanii zyskała rozgłos w połowie października, kiedy analitycy Microsoftu powiązali ją z grupą rosyjskich hakerów. Jak widać zagrożenia są realne także dla polskich przedsiębiorstw i dalsze utrzymywanie trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE-CRP[3]) dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest uzasadnione.

Co możemy zrobić, aby ograniczyć ryzyko? Na początek warto zadbać o to co zwykle, czyli regularne aktualizacje użytkowanych systemów, zachowanie ostrożności przy przetwarzaniu plików niewiadomego pochodzenia  i zmniejszenie ekspozycji usług w Internecie. W przypadku tej ostatniej kwestii polecam materiały przygotowane przez agencję CISA dzięki, którym możemy się dowiedzieć jakie informacje wystawiamy „na talerzu” potencjalnym adwersarzom.[4] Warto wiedzieć co wiedzą o nas inni.

Na koniec, krótki przegląd co świat robi, aby wspomóc Ukrainę w walce w cyberprzestrzeni. Ukraina z całą pewnością nie zostaje pozostawiona sama sobie – aktywnie wspiera ją wiele rządów i organizacji. Pełne wsparcie w tym zakresie jest trudne do oszacowania, gdyż część darczyńców woli pozostać anonimowa lub informuje o swoich działaniach z opóźnieniem. Dla przykładu rząd Wielkiej Brytanii poinformował na początku listopada, że przekazał w okresie bieżącego roku wsparcie o wartości 6 milionów funtów na ochronę ukraińskiej infrastruktury krytycznej i kluczowych usług publicznych przed atakami cybernetycznymi. Środki zostały przeznaczone m.in. na dostawę firewalli, rozwiązań anty-DDoS, oprogramowania do analizy malware oraz wsparcie w zakresie utwardzania systemów i reagowania na incydenty[5]. Microsoft przeznaczył od początku konfliktu 400 mln dolarów, z czego najnowszy pakiet stricte technologicznej pomocy dla Ukrainy opiewa na 100 mln dolarów[6]. Wsparcie zapewniają również inni giganci sektora IT np. Google[7]. Wspierany jest nie tylko sektor wojskowy, ale także cywilny.

Podsumowując, wojna hybrydowa trwa nadal i nic nie wskazuje, aby się miała szybko zakończyć. Ukraina broni się dzielnie m.in. dzięki otrzymywanemu wsparciu. W kontekście bezpieczeństwa IT zagrożenie ze strony adwersarzy dotyczy wszystkich i konieczna jest uważna obserwacja pojawiających się zagrożeń i możliwie szybkie ograniczanie związanego z nimi ryzyka

[1] https://sekurak.pl/nowe-ransomware-prestige-atakuje-polske-i-ukraine/

[2] https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/10/14/new-prestige-ransomware-impacts-organizations-in-ukraine-and-poland/

[3] https://stat.gov.pl/aktualnosci/wprowadzenie-stopni-alarmowych-bravo-i-charlie-crp,423,1.html

[4] https://www.cisa.gov/publication/stuff-off-search

[5] https://www.gov.uk/government/news/uk-boosts-ukraines-cyber-defences-with-6-million-support-package

[6] https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/11/03/our-tech-support-ukraine/

[7] https://ukrainet.eu/2022/09/04/google4ua-2nd-round-results/

Maciej Miłostan

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Połączenia do skandynawskiej sieci NORDUnet

Sieć ta zapewnia między innymi połączenie pomiędzy kontynentalną częścią Norwegii a wyspą Spitsbergen w archipelagu Svalbard, które jest najbardziej wysuniętym na północ podmorskim połączeniem światłowodowym. Połączenie to zostało uruchomione w 2004 roku i wykorzystuje 2 kable światłowodowe operatora Telenor o długości ok 1400 km pomiędzy Harstad a Longyearben. Na połączeniu tym uruchomiono transmisję w systemie DWDM, której operatorem jest norweska sieć naukowa UNINET. Sieć ta w 2015 roku ułożyła z kolei podmorski kabel światłowodowy do jeszcze bardziej wysuniętej na północ miejscowości Ny Ålesund i uruchomiła łączność ze znajdującą się tam stacją obserwacyjną VLBI.

Sieć NORDUnet jest obecna w głównych węzłach sieciowych i punktach wymiany ruchu w Genewie, Amsterdamie, Londonie, Frankfurcie, Stanach Zjednoczonych i Azji Południowo-Wschodniej.

Bezpośrednie połączenie sieci PIONIER do NORDUnet zostało uruchomione w listopadzie 2010 roku i wykorzystuje system optyczny DWDM w relacji Poznań – Hamburg. Połączenie zostało zestawione na łączach w technologii 10 Gigabit Ethernet o sumarycznej przepustowości 20 Gb/s ze stykiem w Hamburgu.

Ponadto sieć PIONIER od 2017 roku korzysta na zasadzie udostępnienia lambd 10 Gb/s od sieci NORDUnet z połączenia z Londynem. Uruchomione tam zostały dwa punkty dostępu do usług. Jedną z nich jest usługa GÉANT Open w Londynie, która oferuje możliwość bezpośredniej wymiany ruchu w warstwie 2 pomiędzy uczestnikami (np. Internet2, ESnet, ORIENTplus, SINET, TENET). Drugą jest dostęp do punktu wymiany ruchu LINX w Londynie, przez który Oba połączenia zostały zestawione od węzła w Hamburgu do Londynu o przepustowości 10 Gb/s każde.

Szymon Trocha, Tomasz Szewczyk