Kategorie
#Technologie: Aktualności

Polski węzeł, czyli Hub Kwantowy

Polska jest jednym z tych krajów, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii kwantowych na świecie. Znaczną część tego dorobku stanowią obliczenia kwantowe, ale nie można pominąć także naszych praktycznych rozwiązań, jakimi są systemy komunikacji kwantowej oraz podsystemy elektroniczne, wykorzystywane do przemysłowych zastosowań technologii kwantowych. Takie właśnie rozwiązania, całkiem niedawno, uruchomiliśmy z sukcesem na bazie infrastruktury sieci PIONIER.

Uruchomienie IBM Quantum Hub w Polsce to przełomowy krok w kierunku rozszerzenia naszego ekosystemu kwantowego. Współpraca pozwoli na przeprowadzanie nowych odkryć w zastosowaniach dla obliczeń kwantowych, które mogą ostatecznie pomóc w pokonywaniu wyzwań związanych z tworzeniem nowych materiałów lub leków – mówił podczas otwarcia węzła obliczeń kwantowych Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Z dostępu do komputera kwantowego IBM skorzystają także uczelnie, które zamierzają kształcić studentów w zakresie obliczeń kwantowych. A komputery kwantowe budzą wielkie nadzieje na całym świecie; pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Będzie można je wykorzystywać także na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii, czy też w modelowaniu kryzysowym.

Jako pierwsza polska instytucja publiczna, dołączająca do IBM Quantum Network, będziemy mogli rozwijać przyszłościowe kompetencje w zakresie obliczeń kwantowych, tworzyć wyspecjalizowane oprogramowanie oraz nowe narzędzia programistyczne dla użytkowników końcowych – mówił dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, Dyrektor Techniczny PCSS. – W efekcie możliwe jest efektywne wykorzystanie rosnącego potencjału komputerów kwantowych w różnych obszarach zastosowań oraz łączenie tego potencjału z dostępną już mocą najsilniejszych superkomputerów w kraju.

Więcej informacji o nowo otwartym Polskim Węźle Obliczeń Kwantowych można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie: https://quantum.psnc.pl/.

Damian Niemir