Kategorie
#Technologie: Z ostatniej chwili

Pogoda zaskakuje, czyli chwilowe problemy z zasilaniem

W ostatnim czasie w dojmujący sposób doświadczamy kaprysów pogody. Niewątpliwie jest to efektem obserwowanych od lat zmian klimatycznych, które mieszają pory roku i są powodem coraz bardziej ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Przełom stycznia i lutego (kiedyś środek zimy) charakteryzował się wyjątkowo licznymi załamaniami pogody – bardzo silnym wiatrem obejmującymi swym zasięgiem niemal cały obszar kraju.

Szczególnie niebezpiecznie było w minionym tygodniu, kiedy takie załamanie trwało kilka dni i było wyjątkowo niebezpieczne.

Doszło do rozległych i długotrwałych awarii linii energetycznych zasilających m.in. obiekty regeneratorowe sieci PIONIER. Te problemy dotyczyły szczególnie północno-zachodniej części Polski, gdzie wystąpił niemal jednoczesny brak zasilania w kilkunastu lokalizacjach.

 

 

Wobec przedłużających się przerw w dostawie energii i braku perspektyw naprawy koniczne było zapewnienie energii z przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że już samo poruszanie się służb technicznych w terenach dotkniętych katastrofalnym działaniem wiatru było bardzo trudne i niebezpieczne. Służby pracowały wiele godzin dostarczając agregaty tam gdzie było to konieczne, z uwzględnieniem możliwości dojazdu – wiele dróg było w tym czasie nieprzejezdnych.

 

 

Okoliczności w jakich przyszło nam się mierzyć z tym wyzwaniem najlepiej obrazują zdjęcia; choć wykonane zostały już w spokojnym czasie „po burzy”.

 

 

Krzysztof Kołat

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Mediateka PIONIERa, czyli Wirtualne Muzeum Historii PIONIERa i jego zasoby

Koronawirus i praca zdalna nie przeszkodziły w realizacji zapowiadanej wcześniej inicjatywy. Powstał prototyp Wirtualnego Muzeum Historii PIONIERa o nazwie Mediateka PIONIERa, który w lipcu 2020 roku, został zeprezentowany członkom Rady Konsorcjum PIONIER oraz Klubowi PIONIERa.

Wstęp do niego otwiera kilka zdań wprowadzających wskazujących, że „Mediateka PIONIERa to historia społeczności PIONIERa począwszy od pierwszych doświadczeń z budową Infrastruktury Informatycznej Nauki i kształtowania wspólnej świadomości (lata 1993-1997). Poprzez pierwsze wspólne wyzwania (lata 1997-2003) i prawdziwie pionierskie lata, w którym budowaliśmy sieć PIONIER oraz realizowaliśmy wspólnie projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe (lata 2003-2015), aż po nowe wyzwania związane z programami Horyzont2020, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Program Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (lata 2015 do teraz).

W serwisie ilustrujemy co działo się w czasie (Kalendarium), jak budowaliśmy ekosystem sieciowy (Sieci MAN, Sieć POL-34, Sieć PIONIER) i naszą stołeczność (Wydarzenia) także przez pryzmat zaangażowanych osób (Ludzie PIONIERa).”

 

 

Wszyscy przedstawiciele Jednostek Wiodących MAN, a także członkowie Klubu PIONIERa, będący głównym źródłem wiedzy o PIONIERze, zostali zaproszeni do uczestnictwa w będącej wciąż w fazie tworzenia inicjatywy z nadzieją, że dzięki ich wspomnieniom oraz posiadanym materiałom odkurzonym z prywatnych bądź uczelnianych archiwów, staną się oni współtwórcami zasobów tego Muzeum, w aktywny sposób przyczyniając się do zwiększania gromadzonych w nim materiałów o wiele interesujących wydarzeń oraz obiektów, stanowiących historyczne pamiątki PIONIERa.

Patrząc w przyszłość, należy pielęgnować i pamiętać o przeszłości, gdyż z niej czerpiemy siły do rozwoju, traktując ją jednocześnie jako źródło nowych pomysłów i inspiracji do kolejnych działań. Czerpiąc z przeszłości, kształtujemy naszą przyszłość.

Zebrane w Mediatece PIONIERa zasoby (obecnie w liczbie ponad 6,5 tysiąca), stały się bazą do podjęcia kolejnej inicjatywy stworzenia portalu o historii PIONIERa, którego model został zaprezentowany w grudniu zeszłego roku, podczas okolicznościowego spotkania członków Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa. Planuje się, że jeszcze w tym roku powinien on zostać udostępniony nie tylko osobom skupionym wokół PIONIERa.

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Posiedzenie wyborcze Rady Konsorcjum PIONIER

Zebrani wysłuchali i przyjęli Sprawozdanie z działania Rady w okresie 02.2020 – 02.2022 oraz planowane działania Konsorcjum na lata 2022-2024.

W wyborach przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu Voting PIONIER, na kolejną kadencję wybrane zostało dotychczasowe Prezydium w składzie: prof. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący, dr Maciej Stroiński – I Wiceprzewodniczący, dr Stanisław Starzak – II Wiceprzewodniczący, inż. Cezary Citko – Sekretarz.

Redakcja gratuluje i życzy nowo wybranemu Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER dalszych, znaczących sukcesów w kadencji 2022-2024.

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Krajowy Magazyn Danych

KMD to uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji. Jej koncepcja wprowadza unowocześnioną w stosunku do poprzednich edycji architekturę, całkowicie przebudowaną do postaci otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych na skalę całej sieci PIONIER, wyposażonego w szereg interfejsów dostępowych oraz zintegrowanych z nim usług i aplikacji. Dzięki takiemu podejściu będzie możliwe dużo łatwiejsze rozszerzanie funkcjonalności KMD wraz z dodawaniem coraz to nowszych protokołów i mechanizmów integracji z systemami przetwarzania danych.

W ramach projektu powstanie 5 niezależnych laboratoriów (infrastruktury i systemów przechowywania danych, usług osadzonych w storage, edge-computing, usług repozytoryjnych oraz usługi aplikacji dla dostępu do danych) w 9 lokalizacjach – partnerów projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, PCSS; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ACK Cyfronet; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, NCBJ; Politechnika Białostocka, BIAMAN; Politechnika Częstochowska, CZESTMAN; Politechnika Gdańska CI TASK; Politechnika Łódzka, LODMAN; Politechnika Świętokrzyska, KIELMAN; Politechnika Wrocławska, WCSS; Uniwersytet Warszawski – ICM.

Według szacunków, w 2025 roku ilość generowanych i replikowanych danych osiągnie poziom 125 ZetaBajtów – wielkość jaką trudno sobie wyobrazić obecnie. Dlatego też już teraz, projekty takie jak KMD, przygotowują się na odpowiednio dużą pojemność do archiwizacji. A tymczasem do naszego atlasu wpada kolejna mapa infrastruktury polskiego środowiska naukowego.

 

 

Pobierz (PDF, 0,6MB): KMD_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Lutowo

Dzisiaj trzy kalendarzowe wspomnienia, które stanowią ważne momenty dla PIONIERA. I tak się składa, że wszystkie rozpoczęły się dokładnie pierwszego dnia lutego.

Osiemnaście lat temu powołano do istnienia MAN w Lublinie, przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To oznacza, że LubMAN stał się właśnie pełnoletni! Gratulacje! W dwa lata później ruszyliśmy z przełomowym projektem, który wyszedł z PIONIERem do krajów bloku wschodniego, na wiele lat przed podobnymi inicjatywami, otwierając drogę rozwoju naukowo-badawczych sieci optycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina i Mołdawia) oraz w krajach południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja). A w trzy lata później uruchomiliśmy kolejną ważną inicjatywę, dzięki której znacznie unowocześniliśmy infrastrukturę sieci kręgosłupowej i Miejskich Sieci Komputerowych w PIONIERze: projekt NewMAN.

1.02.2004 Powołanie LubMAN UMCS Sp. z o.o.
1.02.2006 Rozpoczęcie realizacji projektu Porta Optica
1.02.2009 Rozpoczęcie realizacji projektu NewMAN

 

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Polski węzeł, czyli Hub Kwantowy

Polska jest jednym z tych krajów, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii kwantowych na świecie. Znaczną część tego dorobku stanowią obliczenia kwantowe, ale nie można pominąć także naszych praktycznych rozwiązań, jakimi są systemy komunikacji kwantowej oraz podsystemy elektroniczne, wykorzystywane do przemysłowych zastosowań technologii kwantowych. Takie właśnie rozwiązania, całkiem niedawno, uruchomiliśmy z sukcesem na bazie infrastruktury sieci PIONIER.

Uruchomienie IBM Quantum Hub w Polsce to przełomowy krok w kierunku rozszerzenia naszego ekosystemu kwantowego. Współpraca pozwoli na przeprowadzanie nowych odkryć w zastosowaniach dla obliczeń kwantowych, które mogą ostatecznie pomóc w pokonywaniu wyzwań związanych z tworzeniem nowych materiałów lub leków – mówił podczas otwarcia węzła obliczeń kwantowych Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Z dostępu do komputera kwantowego IBM skorzystają także uczelnie, które zamierzają kształcić studentów w zakresie obliczeń kwantowych. A komputery kwantowe budzą wielkie nadzieje na całym świecie; pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Będzie można je wykorzystywać także na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii, czy też w modelowaniu kryzysowym.

Jako pierwsza polska instytucja publiczna, dołączająca do IBM Quantum Network, będziemy mogli rozwijać przyszłościowe kompetencje w zakresie obliczeń kwantowych, tworzyć wyspecjalizowane oprogramowanie oraz nowe narzędzia programistyczne dla użytkowników końcowych – mówił dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, Dyrektor Techniczny PCSS. – W efekcie możliwe jest efektywne wykorzystanie rosnącego potencjału komputerów kwantowych w różnych obszarach zastosowań oraz łączenie tego potencjału z dostępną już mocą najsilniejszych superkomputerów w kraju.

Więcej informacji o nowo otwartym Polskim Węźle Obliczeń Kwantowych można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie: https://quantum.psnc.pl/.

Damian Niemir

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

Trzeba przeciwdziałać cyberatakom

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa, którą z ramienia Politechniki Śląskiej prowadzi Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej, jest najrozleglejszą geograficznie regionalną siecią MSK w kraju. ŚASK jest członkiem konsorcjum PIONIER.

Magdalena Baranowska-Szczepańska (M.B-S.): Był Pan jednym z członków powołanego 30 marca 2001 roku Środowiskowego Zespołu Negocjacyjnego do rozmów z operatorami i przygotowania koncepcji implementacji i wdrożenia sieci PIONIER. Jakie wówczas były obawy i nadzieje związane z realizacją tego przedsięwzięcia?

 Piotr Sąsiedzki (P.S.): To ponad 20 lat temu. Czas bardzo szybko leci. Dysponowaliśmy już wtedy nowoczesnymi sieciami światłowodowymi w skali miejskiej czy aglomeracyjnej i oczywiste było, że sieć krajowa potrzebuje przepustowości co najmniej równorzędnych. Realnie patrząc na ówczesny stan krajowej infrastruktury, trudno było nie dojść do wniosku, że jedyne racjonalne rozwiązanie pozwalające uzyskać i utrzymać wydajną sieć krajową łączącą docelowo wszystkie tzw. miejskie sieci komputerowe (MSK) to własna infrastruktura. Jednakże wcale nie oznacza to, że pomysł zbudowania własnej sieci i to jeszcze opartej o własną infrastrukturę nie był wówczas odbierany jako rewolucyjny, wręcz szalony. Oczywiste dla nas było, że budowa sieci krajowej (pierwotnie nazwanej OSO – Ogólnopolska Sieć Optyczna) nie będzie zwykłym powtórzeniem, tylko w większej skali, dotychczasowych realizacji w zakresie budowy Miejskich Sieci Komputerowych. Nie tylko mamy tu do czynienia z innego rodzaju techniką transmisyjną (większe odległości), ale również pojawiają się zagadnienia prawno-własnościowe. Prowadzenie kabli, zarówno w ziemi, jak i podwieszonych np. na infrastrukturze energetycznej wymaga uzyskania stosownych zgód (tzw. prawa drogi). Przeprowadzenie stosownych procedur jest zazwyczaj bardzo czasochłonne, jak i kosztowne. W tym zakresie nasze doświadczenia były bardzo ograniczone. Sama budowa rozległych odległościowo instalacji również wymaga zupełnie innego zarządzania. Środki jakie mieliśmy do dyspozycji w zasadzie nie umożliwiały samodzielnego wybudowania sieci krajowej. Barierę tę pokonano wykorzystując fakt, że w ówczesnym czasie kilka firm telekomunikacyjnych rozpoczynało planowanie lub realizację swoich inwestycji. Pierwszą, z którą współpracowaliśmy było Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telbank, które rozpoczynało inwestycję na podobnych do wymaganych przez środowisko naukowe relacjach i zgodziło się zmodyfikować swoje plany tak, by duża część tras mogła być wykorzystana wspólnie. Współpraca ze służbami firmy Telbank pozwoliła nam nabrać doświadczenia w dalszych relacjach z kolejnymi operatorami. Muszę podkreślić, że ze strony służb firmy Telbank była to bardzo otwarta i konstruktywna współpraca. Jesteśmy im wdzięczni za wiele praktycznych informacji o potencjalnych problemach przy projektowaniu i realizacji dalekosiężnych linii światłowodowych.

Późniejszy etap prac Środowiskowego Zespołu Negocjacyjnego Polskiego Internetu Optycznego (stąd przecież bierze się nazwa PIOnier) to poszukiwanie możliwości realizacji połączeń do ośrodków nie objętych własną infrastrukturą w pierwszym etapie. Rozmowy obejmowały bardzo wiele podmiotów, jak zakłady energetyczne w znacznej części Polski, PKP TLK, firmy Szeptel, 3S, czy Hawe.

Podczas prac nad budową sieci istotne było, by każdy ośrodek był traktowany równorzędnie i nie było mowy o pozostawieniu nikogo poza siecią. Podkreślić również należy wkład, jaki w rozwój sieci włożyli pracownicy poszczególnych jednostek MSK. Ich znajomość stosunków lokalnych jest nieoceniona.

 

 

M.B-S.: Śląska Akademicka Sieć Komputerowa, którą z ramienia Politechniki Śląskiej prowadzi Centrum Komputerowe, jest najrozleglejszą geograficznie regionalną siecią MSK w kraju. Ile obecnie kilometrów liczy i jakie są plany jej rozbudowy?

P.S.: Śląska Akademicka Sieć Komputerowa (ŚASK) jest rozległą siecią komputerową łączącą jednostki akademickie (uczelnie wyższe) oraz naukowe i naukowo-badawcze zlokalizowane w centralnej oraz południowej części województwa śląskiego. Jest jedyną tego typu siecią działającą na ww. obszarze. ŚASK w swym zasięgu ma miasta: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Rybnik, Ruda Śląska, Sosnowiec oraz Zabrze. Prostokąt obejmujący obszar obsługiwany przez ŚASK ma rozmiary: szerokość (wschód – zachód, Rybnik – Dąbrowa Górnicza) 50km, wysokość (północ – południe, Bytom – Cieszyn) 75 km.

ŚASK utrzymuje niezależne od logicznej struktury sieci PIONIER własne połączenia, wykorzystujące włókna dzierżawione do węzłów sieci PIONIER w Bielsku-Białej (z Katowic) i Opolu (z Gliwic). Dzięki temu uzyskane zostało znaczące podwyższenie odporności na skutki awarii infrastruktury fizycznej w obrębie aglomeracji śląskiej oraz w połączeniach do sieci PIONIER, jak również możliwość wyrównywania obciążenia poprzez kierowanie ruchu do i z ŚASK poprzez sąsiadujące węzły sieci PIONIER.

Najbliższe wyzwania, które stoją przed nami to przede wszystkim podniesienie przepustowości szkieletu sieci ŚASK w związku z planowaną modernizacją sieci PIONIER (w ramach projektu PIONIER-LAB), jak również rosnącymi wymaganiami użytkowników. Niebagatelnym zadaniem jest również modernizacja sieci światłowodowej – niektóre odcinki (na szczęście już nieliczne) powstały jeszcze w zeszłym wieku. Zadania te realizujemy na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

M.B-S.: Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej zajmuje się głównie prowadzeniem ŚASK. Jakie nowe wyzwania stoją przez Wami?

P.S.: Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej ma dwa główne obszary działalności: prowadzenie działalności operacyjnej i rozwój Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz utrzymanie i rozwój sieci komputerowej Politechniki Śląskiej. Każdy z tych obszarów obejmuje nie tylko bezpośrednie działania techniczno-operacyjne, ale również czynności wspierające, takie jak na przykład zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury. Ten obszar staje się w ostatnim czasie niezwykle istotny. Z jednej strony rośnie zależność użytkowników od usług „chmurowych” (zarówno chmur własnych danej instytucji, jak i realizowanych przez usługodawców zewnętrznych), z drugiej strony mamy w ŚASK wiele instytucji użytkujących wiele budynków (często odległych od siebie). W każdym z tych przypadków bieżące działanie zależy od działającej sieci.

Od wielu lat prowadzimy działania sukcesywnie zmierzające do otrzymania dobrych współczynników niezawodnościowych. Chodzi tu nie tylko o odporność na awarię pojedynczych komponentów urządzeń, czy pojedyncze uszkodzenia kabli światłowodowych, ale również na zaniki zasilania. Tam, gdzie to możliwe stosujemy podłączanie obiektów z dwóch niezależnych węzłów (np. w ramach projektu SASK-HA finansowanego z funduszy UE).

Niezależnie od powyższego konieczne jest podjęcie działań przeciwdziałających cyberatakom. W tym zakresie rozpoczęliśmy współpracę z utworzonym na Politechnice Śląskiej Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska

 

Kategorie
Wstępniak

Przedwiosenny PIONIER

Wiejący w całej Polsce od kilku dni wiatr narobił wiele szkód. Mnóstwo instytucji borykało się z problemami związanym z przerwami w dostawach prądu, do naszej redakcji również dochodziły sygnały, że w niektórych miejscach pojawiały się problemy. Piszemy o tym w rubryce “Technologie: Z ostatniej chwili”. Mamy jednak nadzieję, że wszyscy mają już dobre łącza, sieć nigdzie nie ucierpiała, więc my w tym przedwiosennym klimacie spieszymy z aktualnościami z życia Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Zapraszamy do lektury świeżutkiej, bo wczorajszej informacji związanej z posiedzeniem Rady Konsorcjum PIONIER. Odbyły się wybory, a o ich efekcie informujemy z radością już w pierwszym artykule.

Zapraszamy również do przeczytania rozmowy z mgr. inż. Piotrem Sąsiedzkim o początkach i perspektywach Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, która z ramienia Politechniki Śląskiej prowadzi Centrum Komputerowe. Odwiedzimy także Puławy, w których Andrzej Krakowiak, kierownik Ośrodka Sieci Komputerowej, opowie o procesie powstawania Miejskiej Sieci Komputerowej PulMAN.

W dalszej części naszego newslettera zaglądamy oczami Katarzyny Siudzińskiej w historyczne daty i wracamy pamięcią do tego, co działo się przed laty w kalendarzu. Informujemy także o Wirtualnym Muzeum Historii PIONIERa i jego zasobach.

Damian Niemir z kolei opisuje efekty współpracy IBM z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i powstałym w efekcie pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej hubie kwantowym. A Gabriela Jelonek przybliża szczegóły udostępnienia nowej metody logowania federacyjnego – nowych narzędzi dla usług PIONIER. Suchodoły – to miejscowość, do której przemieszczamy się w tym wydaniu newslettera w ramach opisywania naszych kontenerów w rubryce “Pionierowy GPS”. Ten tekst przygotował dla nas Eryk Świetlicki, a z kolei Maciej Rutkowski na koniec nakreśla mapę KMD, którą można pobrać!

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

Ruszyło logowanie federacyjne na portalu PIONIER

Nowa usługa logowania jest oparta o oprogramowanie Keycloak i SATOSA oraz protokół OAuth 2.0. Usługa „Keyclock PIONIER.Id” została także zarejestrowana w Federacji PIONIER.Id.

Wdrożenie logowania opartego o Keycloak pozwoli na integrację różnych usług z Federacją PIONIER.Id z wykorzystaniem protokołów OIDC (OpenID Connect 1.0 / OAuth2.0). Są to standardy stosowane obecnie na całym świecie. Dotychczas integracja jakiejkolwiek usługi z Federacją PIONIER.Id musiała bazować na o wiele starszym protokole SAML2.0, dla którego wsparcie w przypadku wielu nowych pakietów oprogramowania, zwłaszcza bazujących na technologii web, jest ograniczone lub niedostępne.

Ponadto dodanie bazującego na Keycloak elementu Proxy do Federacji PIONIER.Id pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa integrowanych systemów, poprzez możliwości zastosowania drugiego czynnika uwierzytelniania opartego o algorytm TOTP – jednorazowe kody generowane przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym.

Patrząc na praktyczną stronę integracji, logowanie następuje przez portal PIONIER, dzięki czemu w zakładce „menu” i „mój PIONIER” użytkownik może przeglądać dane swojej tożsamości zawarte na profilu.

To ważny fundament portalu, gdyż dzięki zbudowaniu i integracji systemu logowania, będzie on miejscem dostępu do wszystkich innych usług federacji PIONIER.Id.

 

 

Dodatkowo pozwala to na listowanie instytucji na ekranie, dzięki czemu logowanie do PIONIER.Id jest bezpieczne i szybsze. Użytkownicy mogą korzystać z wielu usług używając tego samego loginu i hasła, ale też gdy któryś z pracowników zakończy współpracę z instytucją – jednocześnie zablokowane zostaną dostępy do usług PIONIER i eduGAIN.

Kolejne usługi będą sukcesywnie integrowane z portalem do końca 2022 r. Obecnie trwają testy integracji usługi “PIONIER meet” z nowym systemem logowania.

Gabriela Jelonek