Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Lutowo

Dzisiaj trzy kalendarzowe wspomnienia, które stanowią ważne momenty dla PIONIERA. I tak się składa, że wszystkie rozpoczęły się dokładnie pierwszego dnia lutego.

Osiemnaście lat temu powołano do istnienia MAN w Lublinie, przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To oznacza, że LubMAN stał się właśnie pełnoletni! Gratulacje! W dwa lata później ruszyliśmy z przełomowym projektem, który wyszedł z PIONIERem do krajów bloku wschodniego, na wiele lat przed podobnymi inicjatywami, otwierając drogę rozwoju naukowo-badawczych sieci optycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina i Mołdawia) oraz w krajach południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja). A w trzy lata później uruchomiliśmy kolejną ważną inicjatywę, dzięki której znacznie unowocześniliśmy infrastrukturę sieci kręgosłupowej i Miejskich Sieci Komputerowych w PIONIERze: projekt NewMAN.

1.02.2004 Powołanie LubMAN UMCS Sp. z o.o.
1.02.2006 Rozpoczęcie realizacji projektu Porta Optica
1.02.2009 Rozpoczęcie realizacji projektu NewMAN

 

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska