Kategorie
#Technologie: Aktualności

Pomocna dłoń

Ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną i związane z nimi przerwy w dostawach energii są obecnie częścią codziennego życia w Ukrainie. Agregaty prądotwórcze są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania zarządzanej przez URAN sieci; istotnie wpływają też na polepszenie warunków życia samych pracowników URAN.

Za środki przekazane przez Europejskie Sieci Naukowo-Badawcze (NREN), za pośrednictwem fundacji Vietsch („Vietsch Foundation”) przy udziale ALMA S.A. jako partnera komercyjnego, wybraliśmy i zorganizowaliśmy zakup dwóch agregatów prądotwórczych: mobilnego zainstalowanego na przyczepce samochodowej do zasilania węzłów sieci URAN oraz mniejszego agregatu (2 kW) do codziennego użytku. Dodatkowo przekazaliśmy materiały eksploatacyjne.

Pracownicy operatora sieci PIONIER brali bezpośredni udział w wyborze, zakupie i przekazaniu agregatów wskazanej przez stronę ukraińską firmie przewozowej.

W piątek (20 stycznia 2023 roku) przesyłka szczęśliwie dotarła do Kijowa i została odebrana przez kolegów z sieci URAN!

Fot 1. Przygotowanie agregatu – integracja na podwoziu przyczepki samochodowej

 

Fot. 2. Przesyłka przed wyjazdem na Ukrainę

 

Fot. 3. Przesyłka w Kijowie po odbiorze przez URAN

 

Raimundas Tuminauskas