Kategorie
#Technologie: Aktualności

Uruchomiliśmy nowy portal PIONIER-LAB

Powstała nowoczesna platforma integracji tego typu usług została udostępniona dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i wszystkich prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Projekt PIONIER-LAB znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (dawnej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej) i realizowany jest przez Konsorcjum 21 wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni w Polsce. Jego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Strona PIONIER-LAB jest stylistycznie zgodna z portalem PIONIER i stanowi jego część. W zakładce „Projekty” portalu PIONIER zostało również utworzone przekierowanie do specjalnie zbudowanej w tym roku podstrony poświęconej PIONIER-LAB. Obecnie strona PIONIER-LAB pełni funkcję informacyjną, trwają natomiast prace zespołu projektowego PIONIER-LAB, który przygotowuje portal usługowy. Gdy prace zostaną zakończone, oba portale zostaną ze sobą zintegrowane.

pionier-lab.pionier.net.pl jest pierwszym z szeregu portali projektów PIONIERa. Kolejnym przykładem rozbudowywania portfolio PIONIERa jest portal PIONIER-Q, uruchomiony w styczniu 2023 roku.

Projekt PIONIER-LAB wykracza poza obszar technologiczny i umożliwia prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W projekcie budowane są nowe i unikalne laboratoria badawcze, wykorzystujące krajową sieć światłowodową PIONIER. Obecnie z dostępu do sieci PIONIER korzysta około 450 polskich jednostek naukowo-badawczych, a także wielu przedsiębiorców.

To jeden z największych pod względem zasięgu i budżetu projektów infrastrukturalnych w Polsce. Można powiedzieć, że jest to projekt na trzy pokolenia inżynierów i badaczy – mówi Artur Binczewski, koordynator projektu PIONIER-LAB z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie ośmiu wyspecjalizowanych laboratoriów: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych, Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Smart Kampus jako laboratorium Smart City, Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT, Laboratorium Usług Chmurowych, Laboratorium Symulacji Wieloskalowych, Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią) oraz Laboratorium Preinkubacji. W ramach każdego z laboratorów powstanie szereg usług, które w przyszłości zostaną udostępnione poprzez portal PIONIER-LAB.

Różnorodność laboratoriów pozwala prowadzić badania we wszystkich istotnych dla informatyki i telekomunikacji obszarach, jak również wcielać w życie ideę od pomysłu do produktu w ramach utworzonego Laboratorium Preinkubacji – podkreśla Artur Binczewski.

Ułatwi to prowadzenie badań w wielu różnorodnych obszarach nowych technologii takich jak np.: bezpieczny e-handel czy wykorzystanie sieci nowej generacji. Dowodem przydatności budowanej w ramach projektu infrastruktury może być fakt, że liczące się światowe firmy wniosły do niego sprzęt i oprogramowanie na kwotę ponad 140 mln złotych, co stanowi dobry przykład powiązania sektora nauki z gospodarką.

Z rezultatów projektu będą korzystali zarówno polscy naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Dodatkowo, wykorzystanie infrastruktury i usług wytworzonych w ramach projektu, ułatwi udział polskim naukowcom w badaniach europejskich. Portal PIONIER-LAB powstał bowiem zgodnie z założeniami otwartej nauki i European Open Science Cloud oraz zasadami FAIR. Za prace nad jego powstaniem odpowiada zespół portalu pionier.net.pl.

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski