Kategorie
Wstępniak

Dwie dekady

Program PIONIER i porozumienie jednostek naukowo-akademickich przy wspólnym budowaniu sieci Polskiego Internetu Optycznego zaczęło się u progu nowego wieku, w 2001 roku. Ale to październik dwa lata później, gdy symbolicznie dokonano uruchomienia pierwszych odcinków sieci i oddano do eksploatacji ponad 2600 km linii światłowodowych, a niespełna w kilka dni po tym wydarzeniu odbyło się pierwsze spotkanie Konsorcjum PIONIER w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – było prawdziwym początkiem PIONIERA. Czas jest nieubłagany. Właśnie mija dokładnie 20 lat od tego spotkania. Dwie dekady działania sieci i konsorcjum.

To nie znaczy, że 2023 rok będzie czasem tylko wspomnień, rozpamiętywań i nostalgii! Polski Internet Optyczny przez ostatnie dwadzieścia lat nie zastopował swojego dynamicznego rozwoju, co widać także po tematach styczniowego numeru. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne portale ekosystemu PIONIERa, które skupione są wokół projektu PIONIER-LAB. Laboratoria tej inwestycji są dorobkiem dojrzałej infrastruktury, która teraz wykracza poza ściśle technologiczne ramy. Dziś, w ramach Atlasu PIONIERa, z dumą prezentujemy jeszcze świeży zarys powstających połączeń infrastruktury komunikacji kwantowej PIONIER-Q, na bazie naszej sieci.

I choć Polski Internet Optyczny to nadal zaawansowany technicznie system, o którym niejako od kuchni możemy dowiedzieć się wielu szczegółów (jak choćby o działaniach prewencyjnych, procesach zabezpieczania i przebudowy linii światłowodowych), to jednak wiele aspektów jego działania ma wymiar zdecydowanie szerszy. Dziś gościmy na naszych łamach Andrzeja Skrzeczkowskiego, wieloletniego członka Konsorcjum, który rysuje aktualne perspektywy działań Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dodajemy do tego horyzontu całą listę najbliższych spotkań i szkoleń międzynarodowego środowiska naukowo-akademickiego, dzielimy się kilkoma pro-zdrowotnymi produkcjami telewizji PIONIER i opowiadamy o wsparciu, jakiego w ramach PIONIERa i współpracy europejskiej mogliśmy udzielić ukraińskiej sieci URAN.

Dwie dekady. Dwadzieścia lat nieustannego rozwoju zarówno telekomunikacji, jak i oprogramowania, nowych generacji sprzętu, prototypowych rozwiązań i scenariuszy, jak i nowatorskich usług i projektów. I choć na toasty, podziękowania i życzenia przyjdzie czas jesienią, już teraz, u progu jubileuszowego roku Konsorcjum trzymamy kciuki za wciąż kreatywnie rozpędzony pociąg Polskiego Internetu Optycznego!

Dobrej lektury,
Damian Niemir

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Kwanty w PIONIERZE

PIONIER-Q w założeniach ma być środowiskiem do testowania technologii komunikacji kwantowej, zwłaszcza kryptografii. Jako krajowa infrastruktura QCI, będzie częścią europejskiego programu EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), połączonego w jedną sieć międzynarodowymi łączami naziemnymi lub satelitarnymi.

Nasza, PIONIERowa część (NatQCI) będzie łączyć: CI-TASK, Cyfronet, NASK, UW-ICM, WCSS Wrocław oraz PCSS. Szkic tych połączeń przedstawiamy na poniższej mapie.

Pobierz (PDF, 1,8MB): PIONIER_q.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Pomocna dłoń

Ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną i związane z nimi przerwy w dostawach energii są obecnie częścią codziennego życia w Ukrainie. Agregaty prądotwórcze są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania zarządzanej przez URAN sieci; istotnie wpływają też na polepszenie warunków życia samych pracowników URAN.

Za środki przekazane przez Europejskie Sieci Naukowo-Badawcze (NREN), za pośrednictwem fundacji Vietsch („Vietsch Foundation”) przy udziale ALMA S.A. jako partnera komercyjnego, wybraliśmy i zorganizowaliśmy zakup dwóch agregatów prądotwórczych: mobilnego zainstalowanego na przyczepce samochodowej do zasilania węzłów sieci URAN oraz mniejszego agregatu (2 kW) do codziennego użytku. Dodatkowo przekazaliśmy materiały eksploatacyjne.

Pracownicy operatora sieci PIONIER brali bezpośredni udział w wyborze, zakupie i przekazaniu agregatów wskazanej przez stronę ukraińską firmie przewozowej.

W piątek (20 stycznia 2023 roku) przesyłka szczęśliwie dotarła do Kijowa i została odebrana przez kolegów z sieci URAN!

Fot 1. Przygotowanie agregatu – integracja na podwoziu przyczepki samochodowej

 

Fot. 2. Przesyłka przed wyjazdem na Ukrainę

 

Fot. 3. Przesyłka w Kijowie po odbiorze przez URAN

 

Raimundas Tuminauskas 

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Uruchomiliśmy nowy portal PIONIER-LAB

Powstała nowoczesna platforma integracji tego typu usług została udostępniona dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i wszystkich prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Projekt PIONIER-LAB znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (dawnej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej) i realizowany jest przez Konsorcjum 21 wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni w Polsce. Jego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Strona PIONIER-LAB jest stylistycznie zgodna z portalem PIONIER i stanowi jego część. W zakładce „Projekty” portalu PIONIER zostało również utworzone przekierowanie do specjalnie zbudowanej w tym roku podstrony poświęconej PIONIER-LAB. Obecnie strona PIONIER-LAB pełni funkcję informacyjną, trwają natomiast prace zespołu projektowego PIONIER-LAB, który przygotowuje portal usługowy. Gdy prace zostaną zakończone, oba portale zostaną ze sobą zintegrowane.

pionier-lab.pionier.net.pl jest pierwszym z szeregu portali projektów PIONIERa. Kolejnym przykładem rozbudowywania portfolio PIONIERa jest portal PIONIER-Q, uruchomiony w styczniu 2023 roku.

Projekt PIONIER-LAB wykracza poza obszar technologiczny i umożliwia prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W projekcie budowane są nowe i unikalne laboratoria badawcze, wykorzystujące krajową sieć światłowodową PIONIER. Obecnie z dostępu do sieci PIONIER korzysta około 450 polskich jednostek naukowo-badawczych, a także wielu przedsiębiorców.

To jeden z największych pod względem zasięgu i budżetu projektów infrastrukturalnych w Polsce. Można powiedzieć, że jest to projekt na trzy pokolenia inżynierów i badaczy – mówi Artur Binczewski, koordynator projektu PIONIER-LAB z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie ośmiu wyspecjalizowanych laboratoriów: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych, Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Smart Kampus jako laboratorium Smart City, Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT, Laboratorium Usług Chmurowych, Laboratorium Symulacji Wieloskalowych, Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią) oraz Laboratorium Preinkubacji. W ramach każdego z laboratorów powstanie szereg usług, które w przyszłości zostaną udostępnione poprzez portal PIONIER-LAB.

Różnorodność laboratoriów pozwala prowadzić badania we wszystkich istotnych dla informatyki i telekomunikacji obszarach, jak również wcielać w życie ideę od pomysłu do produktu w ramach utworzonego Laboratorium Preinkubacji – podkreśla Artur Binczewski.

Ułatwi to prowadzenie badań w wielu różnorodnych obszarach nowych technologii takich jak np.: bezpieczny e-handel czy wykorzystanie sieci nowej generacji. Dowodem przydatności budowanej w ramach projektu infrastruktury może być fakt, że liczące się światowe firmy wniosły do niego sprzęt i oprogramowanie na kwotę ponad 140 mln złotych, co stanowi dobry przykład powiązania sektora nauki z gospodarką.

Z rezultatów projektu będą korzystali zarówno polscy naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Dodatkowo, wykorzystanie infrastruktury i usług wytworzonych w ramach projektu, ułatwi udział polskim naukowcom w badaniach europejskich. Portal PIONIER-LAB powstał bowiem zgodnie z założeniami otwartej nauki i European Open Science Cloud oraz zasadami FAIR. Za prace nad jego powstaniem odpowiada zespół portalu pionier.net.pl.

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Z nowym rokiem pewnym krokiem! I z nowymi umiejętnościami

Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

„Bądź zdrów!”, czyli naukowy głos w sprawie

Internet, telewizja, prasa – źródła informacji zdają się być nieograniczone. Ale, czy na pewno wszystko, co widzimy i słyszymy jest prawdą? W sprawach istotnych, a taką niewątpliwie jest nasze zdrowie – warto posłuchać naukowców.

Szczepić czy nie szczepić; oto jest pytanie… W cyklu „Rozmowy PIONIERA” z odpowiedzią spieszy profesor Magdalena Figlerowicz – Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Chorób Zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W natłoku – jakże skrajnych i różnych od siebie – informacji dotyczących tematu szczepień, warto posłuchać specjalisty w tej dziedzinie, a przede wszystkim argumentów popartych długoletnimi badaniami, wiedzą i doświadczeniem.

Link do części I: https://pionier.tv/wideo/rozmowy-pioniera/ruch-antyszczepionkowy-czesc-i/https://pionier.tv/wideo/rozmowy-pioniera/ruch-antyszczepionkowy-czesc-i/

 

Link do części II: https://pionier.tv/wideo/rozmowy-pioniera/ruch-antyszczepionkowy-czesc-ii/

 

Pojawiło się równo dwa lata temu (choć przecież istniało w naszej świadomości dużo wcześniej) i pozostało z nami na dłużej… Chodzi o słowo „wirus”. Czy potrafimy powiedzieć czym tak naprawdę jest? Co takiego niesie ze sobą ten niewidzialny dla ludzkiego oka wróg? W cyklu „Nauka na gorąco” Profesor Dorota Zięba-Przybylska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wyjaśnia, na czym polega jego „wyjątkowość” i czego naprawdę powinniśmy się obawiać.

Link: https://pionier.tv/wideo/nauka-na-goraco/czym-jest-wirus/

 

Na koniec „komórki macierzyste”. Od kilku lat są jednym z najgorętszych tematów w medycynie. Po raz pierwszy z sukcesem użyto ich z krwi pępowinowej ponad 30 lat temu we Francji. Kilkanaście lat później ta metoda była już stosowana w Polsce. Profesor Maciej Kurpisz z Instytutu Genetyki Człowieka PAN „W prostych słowach” wyjaśnia, jak wielki potencjał drzemie w komórkach macierzystych.

Link: https://pionier.tv/wideo/w-prostych-slowach/komorki-macierzyste/

 

Agnieszka Wylegała

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera Wstępniak

Prewencja w działaniach eksploatacyjnych operatora sieci

W tym artykule przybliżymy proces zabezpieczania czy też przebudowy linii światłowodowych naszej sieci, a także opiszemy jedną z realizacji takowych, mającą miejsce w Łodzi w roku 2016. Ale po kolei.

W procesie przebudowy linii światłowodowej można wyróżnić dwa odrębne etapy: projektowania i realizacji.

Zanim dojdzie do fizycznego zabezpieczenia czy przebudowy linii światłowodowej podyktowanej realizacją innych inwestycji w jej pobliżu, przez okres wielu miesięcy, a nierzadko lat, opracowywane są projekty tych inwestycji oraz towarzyszących im projektów zabezpieczenia czy też przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej (w tym naszych linii). Na wniosek uprawnionego przez Inwestora projektanta służby operatora sieci wydają warunki techniczne. Warunki te określają rodzaj infrastruktury linii zlokalizowanej w obszarze oddziaływania inwestycji oraz szereg warunków do projektowania i realizacji prac związanych z przebudową linii światłowodowej. Na podstawie wydanych warunków technicznych projektant opracowuje projekt, uwzględniający powyższe warunki techniczne operatora oraz szereg innych uzgodnień branżowych.

Projekt, po ewentualnych korektach bądź uzupełnieniach, uzgadniany jest przez służby techniczne operatora sieci, co otwiera drogę do realizacji zadania.

Realizacja prac w obrębie sieci poprzedzona zostaje powiadomieniem operatora o zamiarze rozpoczęcia realizacji projektu przebudowy linii światłowodowej. Niezależnie zawierane jest porozumienie z inwestorem, które reguluje zasady prowadzenia robót w obrębie linii światłowodowej w szerszym kontekście – m.in. uwzględnia ono inne prace budowlane, prowadzone w obrębie linii światłowodowej.

Zdecydowana większość przebudów linii światłowodowej polega na budowie nowych odcinków rurociągów, układaniu nowych bądź przekładaniu istniejących sekcji kabli światłowodowych w tychże nowych oraz istniejących rurociągach. Zdarzają się też przebudowy bardziej skomplikowane, stanowiące hybrydę technologii doziemnych i napowietrznych (przewody OPGW czy ADSS). Biorąc przykład takiej właśnie przebudowy, która miała miejsce kilka lat temu w Łodzi, przybliżymy nieco samą realizację.

Przebudowa linii światłowodowej sieci PIONIER w Łodzi, rok 2016.

Rozbudowa układu drogowego wokół stadionu Widzewa spowodowała konieczność zlikwidowania kilku przęseł napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, na której zawieszona jest linia światłowodowa sieci PIONIER w postaci przewodu OPGW. W miejsce likwidowanego odcinka linii napowietrznej wybudowano doziemne rurociągi kablowe na potrzeby przebudowy przewodów roboczych linii elektroenergetycznej jak i linii światłowodowej sieci PIONIER. Rurociągi zostają wybudowane na odcinku między istniejącymi słupami, których część w dalszej kolejności została zlikwidowana, a dwa skrajne wymieniono na nowe. Na potrzeby linii światłowodowej sieci PIONIER przygotowano dwie rury HDPE40 – jedna dla nowego kabla światłowodowego, który zastąpił likwidowany przewód OPGW, druga zaś stanowi rezerwę technologiczną. Po sprawdzeniu drożności obu rur, w jednej z nich został ułożony nowy kabel o długości uwzględniającej zapasy kabla potrzebne w kolejnym etapie przebudowy. W dniu przełączenia transmisji na nową sekcję kabla, pracownicy wyspecjalizowanej firmy przebudowującej linie napowietrzne wysokich napięć (zwani w żargonie „gołębiami”) zdjęli ze słupów 110 kV kabel OPGW. Weszli oni na przęsła obu słupów, jeszcze przed godziną 00:00, by przygotować kabel do szybkiego uwolnienia z mocowań i zdjęcia, przecinając na obu końcach w odpowiednich miejscach tak, aby połączyć go z ułożonym wcześniej kablem kanałowym. Łączenie obu kabli odbywa się w samochodzie monterów. Po połączeniu kabli i zamknięciu osłony złączowej, jest ona instalowana na słupie.

 

Grzegorz Kuberka

 

Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

NASK nigdy nie działał i nie będzie działał sam dla siebie

Andrzej Skrzeczkowski od 2008 roku jest oficjalnym przedstawicielem NASK w Radzie Konsorcjum PIONIER (mimo że od 2008 roku jest oficjalnym przedstawicielem, to od samego początku czynnie uczestniczy w pracach Konsorcjum).

Z Andrzejem Skrzeczkowskim m.in. o bezpieczeństwie w sieci oraz wyzwaniach na 2023 rok, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

M.B-S.: Jednym z obszarów działalności NASKU jest cyberbezpieczeństwo. W jednym z wywiadów mówił Pan, że pierwsze włamanie się przez Polaka na strony amerykańskie wynikało z czystej naukowej ciekawości. Ta ciekawość jednak zamieniła się z biegiem czasu w zagrożenia. Hejt, uzależniania, cyberprzemoc, dezinformacja… NASK, prowadzi wiele badań w całej Polsce wśród nastolatków, youtuberów pyta o reakcję osób, które doświadczyły cyberprzemocy. Jakie można wyciągnąć  z tych badań wnioski i jaka może być rola środowiska akademickiego w przeciwdziałaniu tym zjawiskom?

A.S.: – To prawda, troska o cyberbezpieczeństwo polskiej przestrzeni cyfrowej od lat stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Warto chociażby przypomnieć, że od 2018 roku, na mocy ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w strukturach NASK działa jeden z trzech zespołów CSIRT poziomu krajowego.

Odpowiadając na pytanie o rolę środowiska akademickiego w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom, które obserwujemy w cyberprzestrzeni, dobrze jest jednak popatrzeć na NASK szerzej – nie tylko przez pryzmat wypełniania zadań CSIRT NASK czy nieustannych dyżurów zespołu CERT Polska. Wiele innych elementów rozbudowanej struktury NASK również wnosi realny wkład w poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce, a samo określenie „Instytut Badawczy” jednoznacznie informuje o naukowym i właśnie „akademickim” charakterze ogromnej liczby podejmowanych w nim działań i projektów. Funkcjonujące w jego strukturach Centrum Badań i Rozwoju już dziś skutecznie wdraża chociażby wykorzystywanie na rzecz cyberbezpieczeństwa algorytmów tzw. sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii biometrycznych, a w niedalekiej przyszłości także komunikacji kwantowej. Natomiast Centrum Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – jak sama nazwa wskazuje – podejmuje wiele inicjatyw szkoleniowych związanych z cyberbezpieczeństwem, promując szeroko rozumianą prewencję.

To oczywiście tylko przykłady, których można by przytoczyć o wiele więcej. Chodzi tu jednak tylko o naszkicowanie pewnego wycinka obrazu, w którym w działaniach NASK odbija się rola całego środowiska akademickiego:

  • rozwój nauki, badań i technologii wpływających na poprawę cyberbezpieczeństwa
  • przeciwdziałanie dezinformacji, wdrożenie skutecznych mechanizmów odsiewania fałszywych treści
  • edukacja i jeszcze raz edukacja – nie tylko odbiorców końcowych, ale i samych edukatorów

Wiedza oraz odpowiednie narzędzia badawcze to najskuteczniejszy oręż, w jaki środowisko akademickie może wyposażyć osoby narażone na kontakt z cyberprzemocą, dezinformacją i innymi zagrożeniami cyfrowymi. To niezwykle istotna rola, ale równocześnie wielka odpowiedzialność.

M.B-S.: Warszawskie środowisko naukowe obsługiwane przez NASK w ramach sieci WARMAN było otwarte na usługi, które oferował PIONIER z MANami po projektach PLATON i MAN- Ha. Jak Pana zdaniem zostaną przyjęte usługi, które opracowujemy aktualnie w projekcie PIONIER LAB?

A.S.: – W sferze sieciowej (Lab1) proces wdrożenia powinien odbyć się w sposób prawie niezauważalny dla podłączonych jednostek. Wraz z rozbudową struktur wewnętrznych sieci pojawią się za to wyraźnie widoczne korzyści – nowe i charakteryzujące się lepszymi parametrami usługi dostępu do internetu i do sieci naukowych. Wykonanie sieci prywatnej dla rozproszonych jednostek pozwoli też na wygodną, zdalną kooperację pracowników i studentów, niezależnie od miejsca ich pracy, bez zauważalnych różnic w porównaniu do tradycyjnych form współpracy.

Laboratorium 2 przyniesie natomiast zupełnie nową usługę dostawy hiperprecyzyjnego zegara i czasu. Dla wielu laboratoriów i przy wielu pracach będzie to nieoceniona pomoc.

Wprowadzenie usług laboratorium 4 i 8 będzie dla nas wyzwaniem, choć wiemy, że usługi żywych laboratoriów i wsparcia preinkubacji są bardzo oczekiwane. Zasoby do robienia spotkań hybrydowych, wdrożeń w zakresie AR/VR czy IoT/OT będą bardzo cenne szczególnie dla młodych naukowców – animatorów cyfrowej rzeczywistości.

Według mnie, hitem będzie stanowisko badania odbioru materiałów audiowizualnych i wspomagania tworzenia interfejsu zgodnego z UX. Wskazanie, kiedy przekaz e-learningowy zaczyna nudzić, a które jego elementy zauważane są jako najmocniejsze, to bardzo przydatna wiedza. Bezcenne może okazać się także uzyskanie informacji o ergonomii tworzonej aplikacji – i to z określeniem źródeł ewentualnych problemów lub najchętniej zauważanego i wykorzystywanego elementu przekazu. To na pewno będzie ważna pomoc dla twórców, których w środowisku naukowo-akademickim Warszawy mamy bardzo dużo.

PIONIER-LAB przyniesie też wiele innych, nowych, ale i często odświeżonych usług. W czasie rozmów z pracownikami uczelni i instytutów Warszawy pojawiało się pytanie, kiedy pokażemy coś nowego i przydatnego w codziennej działalności jednostek naukowych. Myślę, że pomyślne wdrożenie PIONIER-LAB będzie najlepszą odpowiedzią na to pytania.

M.B-S.: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa — Państwowy Instytut Badawczy – zmieniał się przez lata, ale działa nieprzerwanie i rozwija się od 1991 roku. Powitaliśmy nowy kalendarzowy rok, a zatem jakie wyzwania NASK stawia sobie na najbliższy rok, pięć, dziesięć lat?

A.S.:To bardzo ciekawe pytanie, choć trochę z gatunku tych, na które nie da się odpowiedzieć precyzyjnie (zwłaszcza w dłuższych perspektywach czasowych) – ale które inspirują i skłaniają do refleksji. I pierwszą taką refleksją może być przypomnienie, że Państwowy Instytut Badawczy NASK nigdy nie działał i nie będzie działał sam dla siebie, ale funkcjonuje dla społeczeństwa i w ramach społeczeństwa w Polsce. Od lat staramy się, by było to coraz bardziej tzw. społeczeństwo informacyjne – bezpieczne, odporne i innowacyjne. I to jest pierwsze i nieustanne wyzwanie, jakie stawia sobie NASK zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

W jaki sposób NASK chce realizować to zadanie? Jeśli spojrzymy bardziej szczegółowo na rok 2023, to zobaczymy między innymi perspektywę zakończenia budowy OSE, czyli ogólnopolskiej sieci dającej wszystkim zainteresowanym szkołom w Polsce dostęp do sieci internetowej, a zatem wyrównującej szanse rozwoju cyfrowego, niezależnie od miejsca zamieszkania najmłodszych uczestników naszego społeczeństwa. Najbliższy rok będzie też niewątpliwie czasem dalszych prac rozwojowych Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, tak aby polskie społeczeństwo informacyjne mogło funkcjonować w maksymalnie bezpiecznych warunkach. Jako Państwowy Instytut Badawczy będziemy też działać na rzecz skutecznego, praktycznego wdrażania nowoczesnych technologii właśnie w obszarze cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez pogłębianie wykorzystywanych już obecnie rozwiązań z zakresu tzw. sztucznej inteligencji. W tej dziedzinie będziemy także pogłębiać wiedzę o bezpieczeństwie AI, co może być już niedługo bardzo ważnym problemem w cyberbezpieczeństwie.

Trudniejsze jest precyzyjne naszkicowanie dłuższej perspektywy czasowej – pięcio- czy dziesięcioletniej – ale priorytetowe wyzwania, jakie stawia przed sobą NASK, pozostaną tak naprawdę niezmienne. Zawsze będzie to troska o innowacyjność w podejściu do korzystania z sieci połączona z nieustanną dbałością o cyberbezpieczeństwo, zawsze będziemy się też starać o maksymalną użyteczność rozwiązań sieciowych, służących polskim obywatelom i organizacjom działającym na terenie naszego kraju. Ale oczywiście kontekst tych starań będzie się zapewne zmieniał, wraz z rozwojem sieci stacjonarnych wielkich przepustowości, sieci 5G/6G, Internetu Rzeczy, komunikacji kwantowej (budowanej już obecnie np. w ramach projektu PIONIER-Q), zastosowaniach blockchain, sztucznej inteligencji, chmury, metaverse i dalej pogłębiającej się cyfryzacji (a może nawet cyborgizacji) użytkowników.

NASK zawsze będzie stał na straży tego, by nowe technologie wpływały na poprawę dobrostanu całego społeczeństwa i jego poszczególnych jednostek. I będzie dbać o to, by rozwój technologiczny wspomagał rozwój społeczny, w bezpiecznym środowisku i z odpowiadającym mu poziomem edukacji użytkowników sieci – zarówno w przyszłym roku, jak i w dalszej, niewątpliwie ciekawej, przyszłości…

 

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.