Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pożegnania i powitania

Jednym z punktów posiedzenia były wybory uzupełniające do Prezydium RKP – dr inż. Stanisław Starzak przestał pełnić funkcję II Zastępcy Przewodniczącego Prezydium, którą piastował od początku powołania Konsorcjum PIONIER. Na jego miejsce zgłoszono jedną kandydaturę – prof. dr. hab. inż. Romana Wyrzykowskiego, którą Rada przyjęła jednomyślnie. Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski reprezentuje  Politechnikę Częstochowską w Radzie Konsorcjum PIONIER od momentu jej powołania.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia RKP przegłosowano uchwałę i przyjęto dr. inż. Stanisława Starzaka do Klubu PIONIERa.

Przypomnijmy, że dr inż. Stanisław Starzak jest współtwórcą Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN,  a także współautorem programu „PIONIER: Polski Internet OptycznyZaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”.  W #005 wydaniu newslettera (który ukazał się 10.2021) Błażej Oczkowski przeprowadził rozmowę na temat 30-lecia LODMANu.

Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski jest dyrektorem Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN, z którym na łamach newslettera #002 rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska.

W kolejnych punktach członkom RKP przedstawiono wstępne podsumowanie działalności i funkcjonowania sieci PIONIER w roku 2022 oraz aktualny stan realizacji projektu PIONIER-LAB. Dyskutowano też nad podniesieniem niezawodności obsługi ruchu komercyjnego w sieciach MAN, przyjmując ostatecznie rekomendowany model.

Spotkanie Rady odbyło się w przededniu oficjalnych obchodów 50-lecia Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

Krzysztof Kołat