Kategorie
#Ludzie: Aktualności

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

Konferencja, która stanie się jednym z elementów obchodów 20-lecia Konsorcjum PIONIER oraz 30-lecia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, zaplanowana jest na 12 września 2023 r.

Już od godziny 9:00 pojawią się niezwykle ciekawe wystąpienia, poprzedzone specjalnym, otwartym posiedzeniem Rady Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIERa. Będzie to niecodzienna okazja do podsumowania 20 lat pracy tego grona, perspektywy celów, które udało się spełnić przez mijające dwie dekady i postawienia nowych wyzwań technologii oraz współpracy krajowej jak i międzynarodowej.

Prelekcje trwać będą do późnego popołudnia. Znajdą się wśród nich zarówno kwestie wsparcia e-infrastrukturą najnowszych badań naukowych, scenariuszy, w których można wykorzystać potencjał Polskiego Internetu Optycznego, jak i systemy przechowywania i dostępu do danych, które są wykorzystywane w ramach PIONIERa.

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023 odbywać się będzie w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego, w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pożegnania i powitania

Jednym z punktów posiedzenia były wybory uzupełniające do Prezydium RKP – dr inż. Stanisław Starzak przestał pełnić funkcję II Zastępcy Przewodniczącego Prezydium, którą piastował od początku powołania Konsorcjum PIONIER. Na jego miejsce zgłoszono jedną kandydaturę – prof. dr. hab. inż. Romana Wyrzykowskiego, którą Rada przyjęła jednomyślnie. Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski reprezentuje  Politechnikę Częstochowską w Radzie Konsorcjum PIONIER od momentu jej powołania.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia RKP przegłosowano uchwałę i przyjęto dr. inż. Stanisława Starzaka do Klubu PIONIERa.

Przypomnijmy, że dr inż. Stanisław Starzak jest współtwórcą Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN,  a także współautorem programu „PIONIER: Polski Internet OptycznyZaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”.  W #005 wydaniu newslettera (który ukazał się 10.2021) Błażej Oczkowski przeprowadził rozmowę na temat 30-lecia LODMANu.

Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski jest dyrektorem Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN, z którym na łamach newslettera #002 rozmawiała Magdalena Baranowska-Szczepańska.

W kolejnych punktach członkom RKP przedstawiono wstępne podsumowanie działalności i funkcjonowania sieci PIONIER w roku 2022 oraz aktualny stan realizacji projektu PIONIER-LAB. Dyskutowano też nad podniesieniem niezawodności obsługi ruchu komercyjnego w sieciach MAN, przyjmując ostatecznie rekomendowany model.

Spotkanie Rady odbyło się w przededniu oficjalnych obchodów 50-lecia Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

Krzysztof Kołat

 

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Pół wieku CYFRONETu

Na Wawelu, w kaplicy Św. Leonarda (najstarszej części Katedry Wawelskiej), odprawiona została msza z udziałem członków Rady Konsorcjum PIONIER.

Przedpołudniem zaproszeni goście zwiedzili Zapasowe Centrum Danych Cyfronetu na Podolu, w którym pracują krakowskie superkomputery ARES (efekt realizacji projektu PRACE-LAB) oraz najnowszy i najszybszy obecnie w Polsce superkomputer ATHENA.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 15 w głównym budynku AGH przy ul. Mickiewicza 30. W obchodach wziął udział Prezydent RP – Andrzej Duda, a także liczni przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego, rządu i samorządu.

Krakowskie środowisko naukowe ma ogromny wkład w rozwój Polski i kolejnych pokoleń. Do tej pory tutejsze osiągnięcia konkurują ze światowymi. W imieniu Rzeczypospolitej – dziękuję – mówił Andrzej Duda.

Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH zostały wręczone nadane przez Prezydenta odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi dla rozwoju innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wyróżniona została również Agnieszka Szymańska.

Za wkład w rozwój nauki, za działalność w zakresie rozwoju usług teleinformatycznych Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Krzysztofa Gawła oraz Karola Krawentka. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Łukasz Dutka, Monika Gólska, Janina Kawa, Wanda Kozioł, Adam Krzyżek, Marek Magryś, Jerzy Pawlus oraz Angelika Zaleska-Walterbach. Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Łukasz Flis, Mariusz Kula, Joanna Kurek, Patryk Lasoń, Robert Pająk, Aleksandra Pałuk, Damian Trela, Andrzej Zemła.

Z rąk prof. dr hab. Kazimierza Wiatra Prezydent RP otrzymał medal 50–lecia CYFRONET–u.

Kierownictwu i pracownikom ACK Cyfronet AGH, z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów i dalszego rozwoju!

Krzysztof Kołat

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Laboratoria PIONIER-LAB: 2

Przypominamy, że w ramach PIONIER-LAB powstaje 8 unikalnych, specjalizowanych laboratoriów badawczych. W minionym miesiącu zaprezentowaliśmy mapkę pierwszego Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych. Dziś pora na mapkę drugą Rozproszonego Laboratorium Czasu i Częstotliwości.

Mapkę, którą dla Państwa przygotowaliśmy, można pobrać i wydrukować. Mamy sygnały, że Czytelnicy wieszają je w swoich biurach, a także prezentują podczas spotkań.

Pobierz (PDF, 3,44MB): PIONIER_lab_Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości_.pdf

Maciej Rutkowski

 

Kategorie
Wstępniak

Wiosenny PIONIER

Rok 2023 to czas jubileuszu 20-lecia PIONIERa. Ten rok jest i będzie czasem wielu wspomnień, rozpamiętywań i nostalgii! W dzisiejszym wydaniu naszego newslettera mamy dwa teksty, w których piszemy właśnie o tym, co minęło, ale oczywiście mamy na uwadze także i to, że Polski Internet Optyczny ani na chwilę nie zastopował swojego dynamicznego rozwoju!

W marcowym kalendarzu nastała wiosna. Już za niespełna dwa tygodnie obchodzić będziemy święta Wielkiej Nocy, a przecież niedawno witaliśmy Nowy Rok. Czas w kalendarzu nieubłagalnie ucieka, dlatego tak ważne jest, by zachować od zapomnienia wspomnienia. Dziś na łamach PIONIER NEWSa swoją zawodową przygodę z IT opisuje, dzieląc się wspomnieniami Maria Trąmpczyńska, jedna z dwóch kobiet, które wspierały działalność rodzącego się PIONIERa! Zachęcamy Czytelników do lektury!

Jubileuszowy rok PIONIERa to również czas, w którym swoje 50-lecie świętuje CYFRONET. W minionym tygodniu w Krakowie odbyło się jubileuszowe spotkanie, w którym uczestniczył Prezydent RP. Z tego wydarzenia mamy dla Państwa relację. Dzień przed oficjalnymi obchodami swoje spotkanie miała z kolei Rada Konsorcjum PIONIER, o czym również informujemy na łamach.

Piszemy także o wrześniowej konferencji, która odbędzie się w Poznaniu. To pierwsza zapowiedź wydarzeń w ramach jubileuszu 20-lecia PIONIERa.

Prezentujemy Państwu dzisiaj materiał o Rozproszonym Laboratorium Czasu i Częstotliwości oraz dodajemy do tego w Atlasie PIONIERa mapkę, którą można wydrukować i wykorzystać w zależności od potrzeby.

W cyklu “Z szafy inżyniera” dziś coś z humorem, choć na bardzo poważny temat! Zapraszamy serdecznie do lektury!

Dla naszych Czytelników mamy jak co miesiąc zebrane propozycje szkoleń i konferencji, w których można i warto uczestniczyć.

I na koniec z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy w imieniu całego zespołu redakcyjnego składam naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Wesołego Alleluja!

Miłej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, czyli dokładność lepsza niż w „szwajcarskim zegarku”

PIONIER-LAB łączy 22 jednostki naukowe w oparciu o dedykowane zasoby sieci PIONIER i sieci MAN. Głównym celem budowy Rozproszonego Laboratorium Czasu i Częstotliwości (ang. Time & Frequency) jest zapewnienie dostępu do ultraprecyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości wszystkim użytkownikom sieci PIONIER niezależnie od ich położenia geograficznego. 

Laboratorium umożliwia dostęp do ultraprecyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości dla każdego zainteresowanego użytkownika. Ponadto nie wymaga od użytkowników takiego sygnału żadnej specjalistycznej wiedzy z zakresu metrologii czasu i częstotliwości oraz doświadczenia w obsłudze zaawansowanych urządzeń metrologicznych, w tym zegarów atomowych. Użytkownicy mogą wykorzystać takie sygnały zarówno przy prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych, jak i przy tworzeniu własnych systemów synchronizacji dla celów komercyjnych. Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości może stać się pomostem pomiędzy nauką a biznesem przy dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości.

Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości dostarczy usługi związane z czasem i częstotliwością przesyłaną przez sieć do użytkowników. Jest to m.in. stemplowanie dokumentów czasem, dostęp do czasu urzędowego, synchronizacja rozproszonych eksperymentów badawczych (czyli eksperymentach prowadzonych w różnym miejscu, ale w tym samym czasie przez wiele podmiotów), testowanie i walidacja nowoczesnych systemów transmisji czasu i częstotliwości. Do każdego lokalnego repozytorium będzie transmitowany czas z aktywnego masera wodorowego umieszczonego w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie.

Każde lokalne repozytorium będzie wyposażone w zegary atomowe służące jako rezerwowe wzorce czasu i częstotliwości, a także w szereg urządzeń pomocniczych, takich jak mikrosteppery, systemy synchronizacji GNSS, serwery NTP i PTP, dystrybutory 1 PPS i 10 MHz, multipleksery. Urządzenia te będą wspomagać dystrybucję i zapewniać kontrolę sygnałów czasu i częstotliwości.

Zegar atomowy o najwyższej możliwej dokładności dostępny komercyjnie – aktywny maser wodorowy będzie umieszczony w Poznaniu. W Warszawie i Gdańsku będą umieszczone zegary cezowe, a w ośmiu lokalizacjach – Koszalin, Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok, Łódź, Puławy, Kielce i Rzeszów – zegary rubidowe.

Użytkownikom oferowanych będzie pięć usług: usługa wirtualnego zegara atomowego, usługa NTP (ang. Network Time Protocol), usługa synchronizacji czasu za pomocą protokołu PTP (ang. Precision Time Protocol), usługa czasu urzędowego i usługa stemplowania czasem dokumentów.

Oprac. Gabriela Jelonek

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

Kwietniowe szkolenia

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Moja droga od liceum żeńskiego do (zdominowanej przez mężczyzn) branży IT

Maria Trąmpczyńska reprezentowała w latach 2004-2008 NASK. Obecnie jest członkinią Klubu PIONIERa.

Jeżeli ktoś pyta mnie obecnie czy miałam kiedyś problemy związane ze współpracą z mężczyznami mówię NIE, a pracowałam w takich zespołach prawie całe moje życie zawodowe.

Moja młodość to liceum żeńskie, marzyłam o historii sztuki, aby ostatecznie skończyć matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Moja pierwsza praca, w 1970 r., to Państwowa Dyspozycja Mocy, gdzie większość moich kolegów stanowili mężczyźni. Do pracy przyjmował mnie osobiście naczelny Dyrektor M. Toroń, który podczas rozmowy popatrzył na moją średnią ze studiów 4,7 i powiedział „jak ja takich nie lubię, są bez charakteru”. Wtedy byłam na niego oburzona, jak mógł mi to powiedzieć, nie rozumiałam o co mu chodzi, teraz po wielu latach wiem, że miał rację. Liczy się wiedza i charakter, a nie oceny. Przechodziłam wtedy prawdziwą szkołę życia, gdzie moimi nauczycielami byli prawie sami mężczyźni. Opanowałam programowanie, wiedzę z różnych dziedzin, pracowałam przy obsłudze pierwszego w Polsce superkomputera CDC, aby ostatecznie podjąć decyzję, że ta praca nie daje mi satysfakcji – programowanie nie było moją pasją. Prawdziwą szansę rozwoju otrzymuję od kobiety, wspaniałej prof. T. Marszałkowicz na SGGW, która wierzyła w moje możliwości bardziej niż ja sama.

To tu zaczyna się moja prawdziwa przygoda z branżą IT. W 1991 roku jestem zaproszona, przez prof. T. Hofmokla, do współpracy przy projektowaniu rozległej sieci komputerowej dla środowiska naukowo – badawczego w południowej części Warszawy – gdzie SGGW jest  największą uczelnią na tym terenie, mającą lokalizację przy ul. Rakowieckiej i na Ursynowie. Poznaję wtedy wspaniałych ludzi, którzy tworzyli NASK – oczywiście gro osób w tym zespole to mężczyźni. Prawdziwą szansę na rozwój w dziedzinie budowy sieci komputerowych dostaję w 1991 r., kiedy Rektor SGGW prof. W. Kluciński powierza mi zadanie zbudowania rozległej sieci komputerowej SGGW, obejmującej cztery jej lokalizacje w Warszawie i w Brwinowie. Wtedy zespół, którym kierowałam stanowiły głównie kobiety. Z perspektywy czasu nie wiem czy zdawałyśmy sobie sprawę jakie trudne zadania stoją przed nami. I to był ostatni moment, kiedy kobiety stanowiły większość.  Wkrótce nasz zespół zasilili studenci Politechniki Warszawskiej i wtedy nastąpił wyraźny podział na dwa zespoły. Grupę programistów odpowiedzialnych za wszystkie systemy informatyczne na Uczelni stanowiły kobiety, a zespół obsługujący rozległą sieć komputerową mężczyźni pod kierownictwem kobiety. W tym miejscu muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz – miałam w swoim życiu zawodowym ogromne szczęście, że zawsze trafiałam na mądrych, wspaniałych ludzi, którzy nigdy mnie nie oszukali i zawsze służyli radą i pomocą. Byli to prawie wyłącznie mężczyźni, przedstawiciele firm dostarczający sprzęt, projektujący i budujący rozległe sieci oraz oprogramowanie do zarządzania uczelnią. Nigdy nie stosowali wobec mnie taryfy ulgowej. Pomagali, ale to ja musiałam stale poszerzać swoją wiedzę i uczyć się kolejnych rzeczy z dziedziny IT. Zawsze starałam się im dorównać lub przewyższyć wiedzą. Był to okres, kiedy również nawiązałam ścisłą współpracę z NASK. Efektem tej współpracy była propozycja Dyrektora NASK M. Kozłowskiego, abym została jego zastępcą i zajęła się obsługą środowiska naukowo – akademickiego w Warszawie.

Rozstanie z Uczelnią nie było łatwe, bo to właśnie na Uczelni dano mi szansę rozwoju. Przeszłam do NASK w 2001 r. i zaczęłam kolejną przygodę w mojej karierze zawodowej. Pierwszym wyzwaniem było zorganizowanie przez NASK Koncertu Internetowego na 10-lecie Internetu w Polsce. Wyzwanie ogromne, w którym uczestniczyła Telewizja Polska, ICM, CYFRONET i TASK. To co dla wielu wydawało się całkowicie niemożliwe, stało się ogromnym sukcesem. Magazyn The Science of Natura opisał ten eksperyment jako czwarty na świecie. Ze strony telewizji za całość przedsięwzięcia odpowiadała jedyna wierząca tam w sukces kobieta K. Rudowska. Po tym eksperymencie  pracowałam już prawie wyłącznie z mężczyznami. Nie mogę jednak pominąć ogromnego wkładu, jaki w rozwój środowiska naukowo  – akademickiego wniosły kobiety pracujące w NASK z genialną panią mecenas M. Ziółkowską na czele. Kolejny raz trafiłam w swojej karierze na wybitnych ludzi, doskonałych pod względem merytorycznym mężczyzn, którzy nie dali mi odczuć, że jestem kobietą. Realizowaliśmy w tym okresie bardzo trudne, ale niezbędne dla środowiska projekty, wymagające od nas stałego dokształcania się.

Przy najtrudniejszych projektach każdy z nas znał swoje miejsce w zespole i wszyscy podchodziliśmy do siebie z ogromnym szacunkiem. Uwielbiałam tę pracę i ludzi, z którymi dane mi było pracować. Jako odpowiedzialna za środowisko naukowo – akademickie zostałam oddelegowana, jako przedstawiciel NASK, do współpracy z PIONIER’em: 21 ośrodków MAN w Polsce i 5 KDM. I tu trzeba dodać, że w tamtym czasie na czele wszystkich tych ośrodków stali wyłącznie mężczyźni i to bardzo techniczni. Budzący szacunek i niezwykle „groźny” prof. J. Węglarz, dr M. Stroiński, z którym wielokrotnie prowadziłam bardzo trudne rozmowy „polityczne” dotyczące NASK i PIONIER’a i wielu wspaniałych kolegów z MAN’ów. Nie miałam wtedy najmniejszych szans dorównać Panom w bardzo technicznych zagadnieniach, zupełnie nowych rozwiązaniach wprowadzanych na Polski rynek. Przed każdym wyjazdem na takie spotkania przygotowywałam się z wszystkich zagadnień, które miały być poruszane, a były to najczęściej zagadnienia prawne oraz techniczne. Od strony prawnej przygotowywała mnie Pani Mecenas, a do spraw technicznych koledzy z zespołu. Dodatkowo na spotkania PIONIER jechałam z kolegą Andrzejem Skrzeczkowskim, posiadającym ogromną wiedzę techniczną. Czułam się bardzo bezpiecznie, gdyż zawsze mogłam liczyć na pomoc. Czy dano mi kiedyś odczuć, że jestem kobietą i to nie do końca fachowcem? Z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że nie, a jeżeli nawet widziałam czasami delikatny uśmiech „jak ona może tego nie wiedzieć”, nie odbierałam tego negatywnie. Zabierałam się tylko do dalszej nauki i ciężkiej pracy. Zawsze podczas wyjazdowych spotkań PIONIER’a była jedna uroczysta kolacja, a po niej czas na swobodną rozmowę w podgrupach. Rozmowy były niejednokrotnie trudne, dotyczyły całego środowiska naukowo – akademickiego w Polsce i dostępu do światowych zasobów w ramach Internetu, ale zawsze kończyły się merytorycznymi rozwiązaniami i miłym rozstaniem. Chwilami były również zabawne sytuacje, kiedy dyplomatycznie opuszczałam Panów, a oni nareszcie w męskim gronie mogli spokojnie pogadać bez towarzystwa kobiety. Wesoło było dopiero wtedy, gdy rano zdawali sobie sprawę, że przez cienkie ściany pokoju hotelowego mogłam słyszeć wszystkie ich rozmowy. Zabawę przy śniadaniu miałam wtedy znakomitą, patrząc na ich zakłopotane miny. Podczas jednego z eleganckich spotkań, po trudnym dniu obrad, na powitanie podano domową 60% nalewkę, nie odmówiłam, a Panowie z mojego otoczenia pilnowali mnie mówiąc „ale uważaj to jest naprawdę bardzo mocne”. Było mi miło, czułam się w ich towarzystwie naprawdę bezpiecznie.

Najtrudniejszy, ale również najciekawszy okres w mojej karierze zawodowej, to realizacja projektu „e-świętokrzyskie”, pierwszego projektu realizowanego z dofinansowaniem w ramach ZPORR. W projekcie tym uczestniczył Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego, 12 jednostek samorządowych, Pol. Świętokrzyska, KIELMAN i NASK, który był pomysłodawcą i realizatorem budowy sieci radiowej na 60% terenów województwa. Decyzja o jego realizacji zapadła w Wielki Piątek, kiedy przyjechał do NASK Marszałek Województwa F. Wołodźko, który po długiej dyskusji powiedział „zrozumiałem co chcecie zrobić, jest moja zgoda”.  Projekt szalenie trudny, wymagający współpracy z różnymi środowiskami, pozyskania wielu zgód na jego realizację, który dał wszystkim ogromną satysfakcję. Po wielu latach wspominam ten projekt, jako najwspanialsze przeżycie w mojej karierze zawodowej. I tu również większość osób realizujących ten projekt było mężczyznami, w tym na najwyższych stanowiskach rządowych, choć było również parę wspaniałych kobiet.  Pełną wiedzę o projekcie miał w-ce premier P. Gosiewski, z którym spotykałam się czasami o godz. 7.00 rano w Kielcach, aby przekazać pełną informację o postępach w realizacji projektu. Jego wsparcie Projektu było nie do przecenienia. Wspierała nas również pani minister G. Gęsicka w trudnych problemach realizacji projektów unijnych. Na zakończenie jeszcze jeden mój sukces, jako kobiety – to moja współpraca z wojskiem. Zaczęłam od naturalnej współpracy z WAT, a potem z rozbiegu zajmowałam się również innymi jednostkami wojskowymi w Warszawie. Układy były doskonałe do momentu, kiedy to właśnie mężczyźni doszli do wniosku, że nie wypada, aby kontaktami z wojskiem zajmowała się kobieta. Nie protestowałam rozumiejąc argumenty moich kolegów, ale w tym momencie zaprotestowało wojsko „albo wróci Pani Maria albo nie będzie współpracy”. Było mi bardzo miło. W 2008 r. postanawiam przejść na emeryturę. Rozstania są zawsze trudne, ale to było wyjątkowe. Rozstawałam się z wieloma cudownymi ludźmi z którymi, przez 7 wspaniałych lat, uczestniczyłam w budowie ogólnopolskiej sieci światłowodowej i usług dla społeczeństwa informacyjnego, z kolegami z NASK i PIONIER’a. Żegnałam wielu moich kolegów, z którymi współpracę wspominam z rozrzewnieniem do dziś i z którymi jeszcze obecnie spotykam się czasami na piwie i żeberkach. Na pełną emeryturę przeszłam w 2012 roku lecz cały czas z przyjemnością śledzę to, co dzieje się na świecie i gdy jestem pytana jak czułam się i jak byłam traktowana przez kolegów zawsze odpowiadam, że praca z mężczyznami, którzy zawsze stanowili większość była doskonała, merytoryczna i pełna szacunku do mnie. Zasada „nie poddawaj się lecz staraj się dorównać” chyba spełniła się w moim życiu zawodowym.

Maria Trąmpczyńska

Zdjęcie z archiwum prywatnego.

Wręczenie nagrody prof.T.Hofmokla Włodzimierzowi Marcińskiemu, podsekretarzowi stanu w Min. Nauki i Informatyzacji, w październiku 2005 r.

Stoją od lewej: K. Silicki, W. Marciński, M. Kozłowski, M. Kleiber, M. Trąmpczyńska, K. Malinowski

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

O wyższości pakietów IP nad ramkami Ethernet, czyli wykład Pionierologii stosowanej

Podstawową usługą dostarczaną dla sieci MAN jest dostęp do sieci GÉANT oraz GWS (Geant World Service). Funkcje te realizowane są przez dwa routery Juniper MX960 o nazwach PoznanGW3 oraz PoznanGW4. Pracują one w tradycyjnym modelu hot-standby. PoznanGW3 pełni funkcję routera podstawowego, natomiast PoznanGW4 przejmuje jego funkcję w przypadku awarii. Sieci MAN uzyskują dostęp do tych routerów za pośrednictwem dedykowanych kanałów (lambd) w systemie DWDM.

Każda z sieci MAN posiada własne, bezpośrednie połączenia do obu routerów poprzez kanały zestawione tak, aby ich trasy kablowe nie pokrywały się. Dodatkowo w ramach węzła DWDM komponenty wykorzystywane do zestawienia każdej z lambd są różne. Dzięki temu nie występuje w sieci punkt, którego uszkodzenie powoduje niedostępność obu kanałów DWDM.

Na poniższym rysunku (rys.1) przedstawiony został przykładowy dostęp do routera podstawowego i zapasowego z wykorzystaniem różnych tras kablowych dla dwóch sieci MAN.

Rysunek 1. Dostęp do sieci GÉANT oraz usługi GWS

Dodatkowym elementem zwiększającym niezawodność są połączenia sieci MAN do routera zlokalizowanego w Łodzi (LodzGW2). Połączenia te zrealizowane są za pośrednictwem szkieletu sieci PIONIER w technologii MPLS.

Dzięki wykorzystaniu dedykowanych kanałów DWDM, mechanizmów traffic engineering, fast-reroute i auto-bandwidth, możliwe jest zapewnienie niezawodności dostępu sieci MAN do zasobów naukowo-badawczych sieci GÉANT oraz innych partnerów światowych i europejskich na poziomie 100%.

Kolejną usługą jest dostęp do sieci Internet dla użytkowników nie spełniających AUP określonych dla środowiska naukowo-badawczego – czyli PCWS. Usługa ta realizowana jest za pomocą routerów PoznanGW5 i PoznanGW6, opartych o platformy Juniper MX480. W tym przypadku routery zlokalizowane w Poznaniu pracują w trybie active-active. Dzięki temu ruch do sieci Internet obsługiwany jest jednocześnie przez dwa łącza dostarczane przez dwóch niezależnych operatorów Tier1. Sieci MAN uzyskują dostęp do tych routerów przez połączenia typu punkt-punkt, zestawione w sieci MPLS. Sieć MPLS pozwala w pełni wykorzystać mieszaną topologię sieci PIONIER, zapewniając wydajny i niezawodny dostęp do usługi.

Rysunek 2. Statystyki dla usługi PCWS w trybie active-active

Uzupełnieniem dostępu do Internetu są styki z krajowymi i zagranicznymi punktami wymiany ruchu. W głównej części dostęp ten jest realizowany za pomocą routera PoznanGW2 (Juniper MX480). Na routerze zakończone są połączenia z Amsterdamu (AMSIX), Frankfurtu (DE-CIX) oraz Londynu (LINX). Połączenia sieci MAN do routera PoznanGW2, podobnie jak w przypadku usługi PCWS, realizowane są jako kanały punkt-punkt w sieci MPLS.

Rysunek 3. Wykorzystanie styków z punktami wymiany ruchu

Router PoznanGW2 współpracuje również z rozproszonym dostępem do punktu wymiany ruchu zwanego niegdyś PLIX (obecnie jest to jeden z węzłów obsługiwanych przez Eqinix). Dostęp rozproszony jest realizowany jako instancja VRF (L3VPN) na przełącznikach MPLS sieci PIONIER. Instancja VRF jest uruchomiona w każdym węźle, w którym poszczególne sieci MAN zdeklarowały dostęp do PLIX. Dzięki temu wymiana ruchu między PLIX a siecią MAN odbywa się po najkrótszej, optymalnej trasie, zmniejszając zdecydowanie opóźnienia transmisyjne. Ponadto wydzielona instancja VRF pozawala sieciom MAN kształtować indywidualne polityki routingu w zakresie prefiksów rozgłaszanych i odbieranych z PLIX. W ramach VRF obsługiwane są również połączenia prywatne (PNI) z dostawcami treści, z którymi punkty styku zrealizowane są w budynku LIM we Warszawie, takimi jak Meta (Facebook) i Microsoft. Eksploatowane w sieci PIONIER routery pozwalają na wydzielenie systemów logicznych – nazywanych potocznie routerami logicznymi. Ta funkcjonalność wykorzystywana jest do realizacji kolejnej usługi, jaką jest wymiana ruchu z siecią TP (obecnie Orange).

Rysunek 4. Wymiana ruchu z TP dla użytkowników niespełniających AUP R&E

Na routerach PoznanGW2 oraz LodzGW2 zaimplementowane zostały systemy logiczne obsługujące prefiksy nie spełniające AUP określonych dla środowiska naukowo-badawczego (Rysunek 4). Styki 10GE z siecią Orange uruchomione są w Łodzi (podstawowy) i w Poznaniu (zapasowy). Poza wymianą ruchu z należącym do Orange AS5617, na połączeniach tych realizowanych jest dostęp do wybranych zasobów CDN. Podobnie, jak w przypadku usług PCWS oraz zagranicznych punktów IX, połączenia sieci MAN realizowane są jako kanały punkt-punkt w sieci MPLS.

Niech za podsumowanie niniejszego wykładu wystarczą słowa Jana Tadeusza Stanisławskiego, wybitnego Profesora mniemanologii stosowanej – „I to by było na tyle”.

Paweł Malak, Tomasz Szewczyk

 

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.