Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

PRACE-LAB2, czyli laboratorium zaawansowanych obliczeń w Europie

Celem jest wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przy współpracy sektora prywatnego – ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw – ze światem nauki. W gospodarce prace rozwojowe skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service).

W ramach prac rozwojowych i dzięki infrastrukturze sieci PIONIER budowana jest platforma usług wytworzonej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona: laboratorium e-infrastruktury HPC, laboratorium platform usługowych, laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji oraz laboratorium analizy danych wielkoskalowych. Projekt w efekcie ma poprawić pozycję polskiej gospodarki na rynkach europejskich i światowych. Potencjalnymi odbiorcami są przedsiębiorstwa, administracja rządowa i samorządowa oraz jednostki badawcze z uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i Państwowych Instytutów Badawczych.

PRACE-LAB2 tworzy konsorcjum wysoce wykwalifikowanych jednostek naukowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komputerów dużej mocy. Dzięki ogromnej wiedzy i wsparciu kompetentnego zespołu możliwe jest udostępnienie usług o wysokiej niezawodności. Jego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Realizacja PRACE-LAB2 jest możliwa dzięki kontynuacji programu Europa Innowacji w zakresie budowy ERA (European Research Area), z postulatami komitetu ESFRI w zakresie integracji infrastruktury badawczej (IB) i infrastrukturą ICT oraz wytycznymi na temat rozwoju najwyższej klasy nowych infrastruktur badawczych Programu Ramowego Horyzont 2020.

Inicjatywa PRACE-LAB znajduje się na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych, liście będącej odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI), zaklasyfikowana w grupie 7 (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Jej odpowiednik w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również w aktualnej edycji mapy drogowej ESFRI. Głównym celem projektu PRACE-LAB2, kontynuacji już realizowanego projektu PRACE-LAB, jest dalsze dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing), w tym szczególnie skupionych wokół tematyki sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz cyberbezpieczeństwa dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych. Realizacja projektu planowana jest do końca 2023 roku.

Gabriela Jelonek