Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PRACE-LAB2

Projekt nr POIR.04.02.00-00-C003/19 pt. „PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ma na celu dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oraz symulacji obliczeń kwantowych.

Laboratoria w projekcie mają być wykorzystywane także w obszarze gospodarki: dla wielu zastosowań dostarczą wiele nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowe usługi w modelu HPCaaS (HPC as a Service). Co ciekawe, zbudowanie infrastruktury projektu na fundamencie sieci PIONIER umożliwi jego lokalizację w dwóch miastach (Gdańsk, Poznań) oraz wykorzystanie wyników prac rozwojowych i wdrożenie ich we wszystkich pozostałych centrach KDM uczestniczących w projekcie. Razem powstaną aż cztery laboratoria badawcze: Laboratorium e-infrastruktury HPC, platform usługowych, usług obliczeniowych nowej generacji i analizy danych wielkoskalowych. Partnerami projektu są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, CI TASK, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Pobierz (PDF, 0,5MB): PRACE_LAB2_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski