Kategorie
#Technologie: Aktualności

Sercem Centrum Kompetencji STOS będzie “bunkier”

Z prof. dr. hab. inż. Henrykiem Krawczykiem, dyrektorem CI TASK, o postępach w pracy oraz możliwościach nowoczesnej przestrzeni, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

Magdalena Baranowska-Szczepańska (M.BS.): Pół roku temu rozpoczęła się budowa nowego Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), które będzie częścią działającego na uczelni Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK). Obiekt ma być gotowy w połowie 2022 r. Koszt przedsięwzięcia to blisko 156 mln zł. Na jakim etapie są prace? 

Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (H.K.): Aktualnie wykonane są główne prace ziemne (wykopy do 16 m głębokości) zarówno pod częścią A (budynek administracyjny i laboratoria) jak i pod częścią B (serwerownie). Z pracami budowlanymi wychodzimy na „powierzchnię”. To oznacza, że fundamenty, ściany garażu i serwerowni oraz stropy  nad nimi  są  już w zasadzie ukończone.  Załączone fotografie dobrze oddają postęp robót.

 

M.BS.: Sercem inwestycji będzie „bunkier”, podziemna serwerownia, spełniająca wymagania bezpieczeństwa i niezawodności, do przetwarzania i długoterminowego przechowywania danych. Czy może nam Pan Profesor uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć coś więcej na temat tych najwyższych standardów bezpieczeństwa, które zostaną tam zastosowane?

H.K.: „Bunkier” to nazwa specjalnej serwerowni odpornej między innymi na działanie fal elektromagnetycznych. Wbudowane mechanizmy ochrony mają zminimalizować fizyczną utratę danych. Dodatkowo zdublowana jest infrastruktura wspomagająca funkcjonowanie serwerów danych. To zapewnia ciągły dostęp do danych oraz niezawodne ich przetwarzanie. Cały budynek serwerowni (z ograniczonym dostępem) spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa poziomu TIER III/IV, zgodnie ze standardami określonymi przez Uptime Institute. Dodatkową ciekawostką jest wykorzystanie do zasilania zarówno prądu stałego jak i zmiennego, a także inteligentnych systemów chłodzenia cieczą i gaszenia parą.

M.BS.: Centrum ma odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych wymagających dużych obliczeń, przetworzenia lub zarchiwizowania ogromnych zbiorów danych. Ale to nie wszystkie zadania, które realizowane będą w Centrum. Jakie jeszcze stawiane będą wyzwania przed tym inteligentnym obiektem?

H.K.: Oprócz gromadzenia i udostępniania danych transdyscyplinarnych głównym problemem będzie budowa i wykorzystanie  usług typu SMART. Jest to skrót podkreślający cechy oferowanych usług: Samodoskonalące się; Maksymalnie wydajne i bezpieczne; Analizujące Big Data; Rozwijające nową wiedzę; Tworzone pod potrzeby użytkowników. Poza tym zakłada się zintegrowane wykorzystanie nowoczesnych technologii: Big Data, Cloud Computing oraz Internet of Things (IoT) oraz Artificial Inteligence (AI). Umożliwiają one zarówno dostęp do rozproszonych źródeł danych jak też selekcję wartościowych informacji oraz efektywne wydobywanie użytecznej wiedzy dla potrzeb nauki i gospodarki.

Magdalena Baranowska-Szczepańska