Kategorie
Wstępniak

W wersji online

Drugi numer naszego newslettera to jednocześnie okazja, żeby spojrzeć na działania związane z siecią PIONIER z perspektywy ostatnich, trudnych miesięcy. Trudnych społecznie, bo w przyspieszonym trybie musiały odbywać się procesy edukacji – nie tylko w szkolnictwie – wykorzystania nowoczesnych, zdalnych form komunikacji i współpracy. Wiele usług dojrzało, serwisy wdrażane w ośrodkach badawczych, instytucjach naukowych ale i w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjnych osiągnęły poziom rozbudowanych cyfrowo platform. Życie trochę bardziej i dosadniej przesunęło się w kierunku online.

Czas pokazał, że pewne działania wymagają właściwego czasu. Dziś już nikt nie zapyta, jaką funkcjonalność daje szerokopasmowy Internet, dlaczego ważna jest przepustowość i nie zauważy różnicy pomiędzy współpracą zdalną zespołów z tej samej instytucji, tego samego miasta czy kontynentu. Dziś docieramy także do Naszych Czytelników dużo prościej i łatwiej – w wersji online. Dziś konsumujemy treści z sieci, ale także jesteśmy aktywnymi jej współuczestnikami i twórcami.

Właśnie o tym, że przyszłość należy do twórców, można przeczytać w cyklu „3 pytania do”, na które odpowiedzi udzielił prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski z MSK CzestMAN. Zajrzymy do środowiska, które od początku brało udział w budowie polskiej infrastruktury badawczej, a teraz, w roli doradców merytorycznych spotyka się jako Klub PIONIERa (z żalem dodając, że tylko… w wersji online). O nowo budowanym Centrum Kompetencji STOS przy CI TASK opowie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, a do Kielc, a ściślej do grona twórców Studia Telewizji Interaktywnej KIELMAN zabierze nas red. Ewa Menzfeld. Nie zabraknie również tematów technologicznych: na sieć, z perspektywy liczonych w tysiące kilometrów światłowodów spojrzymy w artykule z cyklu „PIONIER w liczbach”, a zaglądając do centrów danych będziemy mogli przeczytać o założeniach rozwijanych w ramach Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej projektów PRACE-LAB oraz NLPQT. O tym ostatnim głośno było kilka dni temu dzięki uruchomionemu właśnie systemowi szyfrowania kwantowego.

A ponieważ druga edycja newslettera pojawia się na miesiąc przed jedną z największych konferencji naukowego środowiska sieciowego na świecie, w którą PIONIER od wielu lat ma znaczący wkład, w ramach historii wspominamy minione edycje TNC. W tym roku mamy niecodzienną okazję zaprosić wszystkich Czytelników PIONIER News na tę konferencję, gdyż wciąż niepewna sytuacja pandemiczna nakreśliła charakter tego spotkania nadając mu kształt tygodniowej, bezpłatnej imprezy… w wersji online na https://tnc21.geant.org/. Z tego miejsca, będąc zaangażowanym osobiście w przygotowania tej konferencji, serdecznie zapraszam w końcu czerwca – krótko przed wydaniem trzeciego numeru naszego newslettera – na swoiste święto twórców akademickich, badawczych i naukowych sieci szerokopasmowych. Bo przecież nasz PIONIER, od początku istnienia, jest w ich awangardzie.

Dobrej lektury,
Damian Niemir