Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Sieć naukowo-badawcza GÉANT – GN4-3

Dzięki połączeniom sieciowym z podobnymi infrastrukturami badawczymi na wszystkich kontynentach partnerstwo GÉANT gwarantuje, że Europa pozostanie w czołówce badań i innowacji.

Szkielet sieci GÉANT zapewnia płynną i bezpieczną łączność z 42 krajowymi sieciami naukowo-badawczymi docierając do ponad 50 milionów użytkowników w całej Europie i ponad 100 krajach na całym świecie poprzez połączenia z innymi regionami. Szkielet rdzenia sieci GÉANT zapewnia przepustowości rzędu n x 100 Gb/s przez każde łącze światłowodowe, a łączność terabitowa może być osiągnięta przez pojedynczy węzeł sieci.

Rozwój usług sieci GÉANT jest spowodowany rosnącymi wymaganiami użytkowników. Zwiększenie wysiłków w zakresie bezpieczeństwa będzie odpowiadać wyzwaniom wynikającym z lepszej łączności i liczby usług naukowych i edukacyjnych udostępnianych za pośrednictwem sieci szkieletowej GÉANT. Bezpieczny dostęp do usług i danych zapewniony będzie poprzez rozwój niezawodnej infrastruktury uwierzytelniania i autoryzacji (ang. Authorization and Authentication Infrastructure, AAI) za pośrednictwem eduGAIN, eduroam i jego rozszerzeń.

Operacyjnie wszystkie krajowe sieci naukowo-badawcze w ramach partnerstwa GÉANT dokonują znacznych inwestycji w bezpieczeństwo w ramach odpowiedzialności za swoje sieci krajowe łączące się poprzez sieć szkieletową GÉANT. Obejmuje to opracowanie i wdrożenie podstawy bezpieczeństwa opartej na międzynarodowych standardach i najlepszych praktykach bezpieczeństwa oraz utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla społeczności poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu produktów i usług. Obowiązujące obecnie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest wdrażane przez NREN i organizację GÉANT.

Oprócz projektów łączności międzynarodowej koordynowanych przez GÉANT, konsorcjum rozpoczęło niedawno prace nad projektem BELLA, finansowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG Connect) oraz Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG Growth), który zapewni bezpośredni system kablowy łączący Amerykę Łacińską z Europą, w celu zapewnienia długoterminowej bezpośredniej łączności z korzyścią dla współpracy sieci badawczo-rozwojowej między dwoma kontynentami.

Zasięg geograficzny GÉANT jest dodatkowo uzupełniany przez łączność doprowadzoną bezpośrednio do punktów obecności (ang. Point of Presence, PoP) w Europie od międzynarodowych partnerów z Japonii i Indii.

 

Rysunek przedstawia schemat połączeń pomiędzy partnerami w ramach sieci GÉANT.

Bartosz Belter