Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Projekt NLPQT

Projekt NLPQT to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum 7 instytucji naukowych, oparta na infrastrukturze badawczej PIONIERa. W jej ramach powstaje system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych, sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice oraz sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.

Kolejna karta albumu projektów naukowych, dla których kluczową rolę spełnia Polski Internet Optyczny!

 

Pobierz (PDF, 3MB): NLPQT_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Aktualności

Konferencja online, choć klimat całkiem realny

Aż pięć dni – zamiast zwyczajowych trzech – trwała tegoroczna konferencja TNC, pod wieloma względami różniąca się od poprzednich edycji. Po pierwsze, z powodu pandemii, która spowodowała odwołanie ubiegłorocznej edycji, TNC21 odbywało się całkowicie online. Po drugie, zarejestrowało się na nią ponad 1200 osób! Absolutny rekord, nie jedyny zresztą podczas TNC, w której połączono ze sobą dwa studia telewizyjne – siedzibę GÈANTa w Amsterdamie oraz studio PCSS w Poznaniu.

Wersja online konferencji spowodowała, że stała się ona zdecydowanie bardziej dostępna. 1224 użytkowników ze 105 krajów obserwowało i brało czynny udział w 5-dniowych sesjach TNC21. Platforma online, którą wybrali organizatorzy, była bardzo dobrze dobrana do potrzeb wydarzenia. Prostota użytkowania, połączenie swobodnego komunikatora z bazą uczestników i programem konferencji spowodowało, że w jej trakcie odbyło się ponad 6 tysięcy spotkań i rozmów.

Jak chwalił się Erik Huizer, CEO GÈANTa podczas sesji zamykającej konferencję jej „niemobilna” wersja pozwoliła zaoszczędzić aż 2,5 miliona kilometrów podróży, co przełożyło się wprost na 30 tysięcy zaoszczędzonych kilogramów dwutlenku węgla. Z tego byłby całkiem duży las, bo w statystykach konferencji pojawił się przelicznik na 11 tysięcy drzew…

Nie o samych liczbach na koniec TNC. Sesje plenarne, będące połączeniem technik telewizyjnych i nowoczesnych rozwiązań wideokonferencji (sercem połączeń VC był rozwijany w ramach GÈANTa we współpracy z PCSS – eduMeet) spowodowały, że udało się zachować klimat znany ze stacjonarnych edycji konferencji. „Wsparcie, wiedza techniczna i kreatywność sprawiły, że było to niezwykłe doświadczenie, które było jak najbardziej zbliżone do spotkania na żywo” – podkreślał Huizer.

Pod względem technicznym wyzwanie stanowiło stworzenie ad hoc studia telewizyjnego w siedzibie GÈANTa w Amsterdamie i spięcie go ze studiem w PCSS. Specjalnie zestawiona sieć pozwoliła dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zwirtualizować infrastrukturę w taki sposób, by zarówno ściany LED w obu studiach, będące interaktywnym tłem, monitory odglądowe jak i całe udźwiękowienie mogło być sterowane z centrum w Poznaniu z ultraniską latencją. To z PCSS bowiem cały sygnał trafiał na platformę konferencji w postaci streamingu. Ostatecznie poczucie dla producentów z PCSS było takie, jakby obsługiwali zdalne studio w „pokoju obok”, mając pod kontrolą każdy element audiowizualnej układanki.

To, co można było zobaczyć oczami uczestników jest już dostępne na oficjalnej stronie konferencji TNC: https://tnc21.geant.org/recordings/. To, co było przedmiotem jednej z ostatnich sesji, pokazującej kamery spoza oficjalnego przekazu można zobaczyć na specjalnych, krótkich filmach „Behind the Scenes”, do których obejrzenia serdecznie zapraszam.

 

 

I co prawda konferencja online to nigdy nie to samo, co spotkanie w rzeczywistości (do którego tęsknią także sami organizatorzy zapraszając na edycję TNC22 do włoskiego Trieste), to jednak, jak podkreślało wielu uczestników, „mimo że na własnej kanapie – to jednak nadal to było właśnie to TNC, które dobrze znają.”

 

 

Damian Niemir

Kategorie
Wstępniak

PIONIER News: na bieżąco i gorąco!

Trzeci numer naszego newslettera, ukazuje się w wyjątkowo upalnym czasie i przynosi same gorące newsy i relacje! Zapraszamy do ich lektury, bo kolejny numer PIONIER News ukaże się po wakacyjnej przerwie, czyli w ostatnią środę września.

Na początku wspominamy czerwcowe wydarzenia sprzed dwudziestu laty, gdy rozpoczynała się budowa sieci PIONIER. Czy wtedy było równie upalnie, jak teraz? Tego nie pamiętamy, ale Katarzyna Siudzińska przypomina wszystkie etapy, negocjacje, wizje i prace, które włożono, by sieć zadziałała.

Prezentujemy dziś także parę najciekawszych propozycji prosto z platformy pionier.tv., a z dr. Tomaszem Wolniewiczem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który gości dziś w rubryce “Trzy pytania do…”, rozmawiamy o mobilnej rejestracji w ramach ERASMUS+.

Damian Niemir relacjonuje kolejny gorący temat. Chodzi o zakończoną parę dni temu konferencję TNC21 – The Networking Conference. To istotne dla świata nauki wydarzenie odbywało się po raz pierwszy całkowicie online, a hasłem przewodnim było „Making Waves”.

W dzisiejszym wydaniu nie zabraknie również tematów technologicznych. Z tekstu Krzysztofa Kołata, ukazującego się w cyklu „Z szafy inżyniera”, można się dowiedzieć ile kilometrów linii napowietrznych zainstalowano w sieci PIONIER, a Gabriela Jelonek opisuje, powstałą w celu rozwoju infrastruktury i dostępu do wiedzy dla szerokiego grona użytkowników, Europejską Chmurę Otwartej Nauki (EOSC – European Open Science Cloud). W którym kierunku prowadzony jest jej rozwój? O tym przeczytać można wewnątrz numeru.

Piszemy także o wiodącym, europejskim projekcie, który przyczynia się do rozwoju badań naukowych oraz innowacji. Mowa oczywiście o GÉANT GN4-3. Przygotowaliśmy również plakat NLPQT do wydruku.

Na koniec przypominamy raz jeszcze, że czekamy na sygnały od Czytelników, których na kolejny numer newslettera, zapraszamy  w ostatnią środę września!

Życząc miłego wakacyjnego odpoczynku, życzymy również dobrej lektury,
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Technologie: Projekty PIONIERa

Sieć naukowo-badawcza GÉANT – GN4-3

Dzięki połączeniom sieciowym z podobnymi infrastrukturami badawczymi na wszystkich kontynentach partnerstwo GÉANT gwarantuje, że Europa pozostanie w czołówce badań i innowacji.

Szkielet sieci GÉANT zapewnia płynną i bezpieczną łączność z 42 krajowymi sieciami naukowo-badawczymi docierając do ponad 50 milionów użytkowników w całej Europie i ponad 100 krajach na całym świecie poprzez połączenia z innymi regionami. Szkielet rdzenia sieci GÉANT zapewnia przepustowości rzędu n x 100 Gb/s przez każde łącze światłowodowe, a łączność terabitowa może być osiągnięta przez pojedynczy węzeł sieci.

Rozwój usług sieci GÉANT jest spowodowany rosnącymi wymaganiami użytkowników. Zwiększenie wysiłków w zakresie bezpieczeństwa będzie odpowiadać wyzwaniom wynikającym z lepszej łączności i liczby usług naukowych i edukacyjnych udostępnianych za pośrednictwem sieci szkieletowej GÉANT. Bezpieczny dostęp do usług i danych zapewniony będzie poprzez rozwój niezawodnej infrastruktury uwierzytelniania i autoryzacji (ang. Authorization and Authentication Infrastructure, AAI) za pośrednictwem eduGAIN, eduroam i jego rozszerzeń.

Operacyjnie wszystkie krajowe sieci naukowo-badawcze w ramach partnerstwa GÉANT dokonują znacznych inwestycji w bezpieczeństwo w ramach odpowiedzialności za swoje sieci krajowe łączące się poprzez sieć szkieletową GÉANT. Obejmuje to opracowanie i wdrożenie podstawy bezpieczeństwa opartej na międzynarodowych standardach i najlepszych praktykach bezpieczeństwa oraz utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla społeczności poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu produktów i usług. Obowiązujące obecnie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest wdrażane przez NREN i organizację GÉANT.

Oprócz projektów łączności międzynarodowej koordynowanych przez GÉANT, konsorcjum rozpoczęło niedawno prace nad projektem BELLA, finansowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG Connect) oraz Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG Growth), który zapewni bezpośredni system kablowy łączący Amerykę Łacińską z Europą, w celu zapewnienia długoterminowej bezpośredniej łączności z korzyścią dla współpracy sieci badawczo-rozwojowej między dwoma kontynentami.

Zasięg geograficzny GÉANT jest dodatkowo uzupełniany przez łączność doprowadzoną bezpośrednio do punktów obecności (ang. Point of Presence, PoP) w Europie od międzynarodowych partnerów z Japonii i Indii.

 

Rysunek przedstawia schemat połączeń pomiędzy partnerami w ramach sieci GÉANT.

Bartosz Belter

Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Kabel światłowodowy na linii wysokiego napięcia

Innym sposobem realizacji linii światłowodowych sieci PIONIER było wykorzystanie słupów linii wysokiego napięcia (110 kV) i podwieszenia na nich kabli światłowodowych o  specjalnej konstrukcji. Kabel OPGW (ang. Optical Ground Wire) jest to konstrukcja kabla odgromowego (oplot aluminiowy) z tubami, w których prowadzone są włókna światłowodowe. Kabel ADSS (ang. All Dialectric Self Supporting cables) swoją budową zbliżony jest do tradycyjnego kabla kanałowego. Na poniższym zdjęciu pokazano fragment napowietrznej linii światłowodowej relacji Łódź – Warszawa (odcinek Koluszki-Skierniewice) wykonanej w technologii OPGW.

W sieci PIONIER zainstalowano ok. 630 km linii napowietrznych. Kable światłowodowe tych linii zawieszone są w relacji Warszawa – Białystok (pierwsza uruchomiona relacja w sieci PIONIER!) oraz Sochaczew – Miasteczko Śląskie. Instalacja kabli napowietrznych była stosunkowo szybka i relatywnie tańsza w porównaniu do linii doziemnych. Jest to też infrastruktura bardzo rzadko ulegająca różnego rodzaju uszkodzeniom. Niemniej sama ich eksploatacja wiąże się z koniecznością akceptowania trudnych warunków i ograniczeń właściwych dla sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Dostęp do takiej infrastruktury wymaga wyłączenia całej relacji linii energetycznej. Ponadto kable podwieszane na słupach dużo bardziej podlegają działaniom niekorzystnych czynników atmosferycznych. Z tego względu konstrukcja kabli i ich sposób montażu na słupach muszą być odporne na duże naprężenia podczas silnych wiatrów oraz uwzględniać dobowe i sezonowe różnice temperatur. W ostatnim czasie, zważywszy starzenie mechaniczne, obserwujemy konieczność poprawy mocowania niektórych elementów linii, takich jak osłony złączowe czy tłumiki drgań.

W trakcie długoletniej eksploatacji linii światłowodowej zdarza się, że zachodzi potrzeba wykonania pilnych prac naprawczych, planowych przebudów czy podjęcia działań prewencyjnych zapobiegających uszkodzeniom. W przypadku linii napowietrznych w trakcie takich prac może wystąpić konieczność wyłączenia całej sekcji linii energetycznej by bezpiecznie je przeprowadzić. Zdarza się, że na takie okna serwisowe trzeba czekać wiele tygodni.

W przypadku awarii linii (np. zniszczenie słupa, zerwanie kabla) podejmowane są doraźne czynności naprawcze zmierzające do przywrócenia ciągłości włókien i wznowienia możliwości przesyłowych linii, natomiast naprawa docelowa przeprowadzana jest w terminie późniejszym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń linii energetycznej.

W przeszłości jednym z działań na linii napowietrznej była budowa odgałęzienia nowym kablem do jednego z węzłów na trasie przebiegu głównej relacji z Łodzi do Częstochowy. Na jednym z wielu stalowych słupów linii energetycznej zainstalowana jest osłona złączowa (zwana zwyczajowo mufą) do której zaprojektowano nowe przyłącze kablowe. W kablu OPGW umieszczone są rurki (tuby), w których prowadzone są włókna światłowodowe. Poniżej zdjęcia przestawiające konstrukcję kabla OPGW.

 

 

Na słupie znajdują się zapasy odcinków kablowych z obu kierunków zwinięte na specjalnych mocowaniach, zainstalowanych przy osłonie złączowej.

 

 

Przed przystąpieniem do prac linia energetyczna została wyłączona a stanowisko uziemione  na czas prowadzenia prac i odpowiednio przeszkolony zespół mógł bezpiecznie zdemontować zapasy kablowe i osłonę złączową, znosząc ją na ziemię.

 

 

Osłona została przeniesiona do samochodu technicznego i przez kolejny otwór w jej konstrukcji wprowadzono nowy kabel światłowodowy. Na tackach spawów zostały wykonane spawy.

 

 

Po wykonaniu prac osłona złączowa na powrót została zainstalowana na słupie wraz z zapasami kabli. Zespoły pomiarowe wykonały kontrolne pomiary reflektometryczne włókien, weryfikując poprawność wykonanych spawów. Po analizie wyników nowa linia światłowodowa mogła być oddana do eksploatacji.

Piotr Turowicz

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Redakcja PIONIER News przypomina, że newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny.

W trzecim wydaniu serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom za lekturę tekstów.  Nieustannie czekamy na uwagi oraz wszelkie propozycje tematów i tekstów. Prosimy bezpośrednio zwracać się do nas pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

Otwarta nauka dla wszystkich w sieci PIONIER

Zasady współdzielenia oraz otwartego dostępu do danych naukowych zostały zdefiniowane w EOSC jako cztery obszary wymagań związanych z procedurami zarządzania danymi naukowymi i zostały określone jako FAIR, tak aby zapewnić naukowcom ich łatwe: wyszukiwanie (ang. Findable), dostęp (ang. Accessible), interoperacyjność (ang. Interoperability) i ponowne wykorzystanie (ang. Reusability). Wdrożenie zasad FAIR w ekosystemie EOSC ma zautomatyzować wiele procesów związanych z wykorzystaniem i współdzieleniem wyników prac naukowych.

29 lipca 2020 r. powstało Stowarzyszenie EOSC (EOSC Association). Jego misją jest m.in. postęp oraz promowanie dostępności i przejrzystości w otwartej nauce.  Wśród członków EOSC Association znajdziemy Politechnikę Gdańską, Narodowe Centrum Nauki, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Z kolei 23 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem EOSC, a Komisją Europejską. Porozumienie to wzmocni rolę EOSC w dziedzinie otwartej nauki w Europie oraz zwiększy wagę EOSC w programie ramowym Horyzont Europa.

Szczególnie istotne dla rozwoju idei EOSC w Polsce jest powiązanie z istniejącą infrastrukturą informatyczną nauki w Polsce, która obejmuje zasoby obliczeniowe oraz przestrzenie składowania i archiwizacji danych zintegrowane z infrastrukturą sieci naukowej PIONIER. Ważne dla współpracy PIONIER z EOSC są projekty łączące polskie ośrodki obliczeniowe (tzw. ośrodki KDM od Komputerów Dużej Mocy) oraz sieci miejskie, tzw. MANy (Metropolitan Area Networks). Przykładem takich projektów są PRACE-LAB (PRACE – The Partnership for Advanced Computing in Europe) oraz Krajowy Magazyn Danych, budowany w ramach projektów KMD, KMD2 oraz jego obecną kontynuację: „Krajowy Magazyn Danych – Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji”.

Krajowy Magazyn Danych to system archiwizacji wraz z usługą tworzenia kopii zapasowych oraz wirtualnego systemu plików.  System ten zapewnia automatyczną replikację danych użytkownika i gwarantuje trwałość danych w przypadku zniszczenia jednego z centrów przechowywania danych należących do systemu.  Sieć PIONIER wraz z MANami stanowią szkielet sieci dostępowej KMD, oferując wydajną transmisję danych pomiędzy użytkownikiem a systemem.

Zakładane jest także wdrożenie i dostarczenie dla EOSC w Polsce podstawowych usług wchodzących w skład tzw. EOSC-Core, czyli zestawu usług zapewniającego środki do wyszukiwania, współdzielenia, dostępu i ponownego użycia danych, jak i usług związanych z przetwarzaniem tych danych. Na bazie infrastruktury sieci PIONIER, wkładem PIONIER dla EOSC-Core są:

  • Polska Federacja Zarządzania Tożsamością dla użytkowników naukowych oraz kontroli dostępu w oparciu o otwarte standardy uwierzytelniania i autoryzacji, niezbędnych do realizacji założeń EOSC-Core dla federacji usług oraz repozytoriów,
  • Usługa PIONIER Data ID dla rejestracji trwałych identyfikatorów obiektów cyfrowych w sieci PIONIER, gwarantująca trwały i jednoznaczny sposób dostępu do różnorodnych obiektów cyfrowych,
  • Federacja Bibliotek Cyfrowych dla wsparcia dalszego procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania obiektów z polskich instytucji nauki oraz kultury w modelu otwartych danych i zgodnie z zasadami FAIR.

Krajowa infrastruktura informatyczna nauki, przy dobrej integracji i współpracy, jaką już osiągnęły centra MAN i KDM w dotychczasowej realizacji krajowych usług chmurowych, powinna zacząć odgrywać kluczową rolę dla rozwoju oraz wdrożenia EOSC w Polsce. Mając na uwadze korzyści płynące z rozpowszechniania otwartej nauki, konsorcjum PIONIER powinno być jedną z instytucji zaangażowanych w działania wspierające inicjatywę EOSC.

W dniach 15-18 czerwca br. odbyło się sympozjum EOSC, zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi pod: https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-symposium-2021-programme

Gabriela Jelonek, Marcin Dąbrowski

Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

PIONIER.Id for Erasmus+: mobilna rejestracja

Z dr. Tomaszem Wolniewiczem, o stworzeniu centralnego systemu rejestracji studentów w programie Erasmus oraz rozwiązaniu PIONIER.Id for Erasmus+, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

Magdalena Baranowska-Szczepańska (M.BS.): ERASMUS umożliwia milionom ludzi studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą. Taka duża liczba osób wiąże się z ogromną przepływem informacji i wymusza elektroniczną wymianę dokumentów. Konsorcjum PIONIER zaproponował rozwiązanie, proszę o nim powiedzieć?

Tomasz Wolniewicz (T.W.): Elektroniczna wymiana dokumentów w programie Erasmus jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną pod hasłem Erasums Without Paper. Częścią tych działań jest stworzenie centralnego systemu rejestracji zainteresowanych studentów. Studenci instytucji stowarzyszonych w Federacji PIONIER.Id stworzonej przez Konsorcjum PIONIER rejestrują się używając kont ze swoich instytucji macierzystych. Jest to bardzo prosty mechanizm i dlatego został wybrany przez Komisję Europejską jako wymagany. Niestety, nie wszystkie polskie instytucje należą do PIONIER.Id. Wiele z nich intensywnie nad tym pracuje, ale zdążenie na czas jest trudne.

M.BS.: W momencie, gdy przystąpienie do PIONIER.Id nie jest możliwe istnieje szansa na tymczasowy system dedykowany do współpracy z Erasmus+. Jak on działa?

T.W.: Ponieważ niezbędne jest zyskanie dodatkowego czasu na włączenie się do PIONIER.Id, to w ramach działań Konsorcjum PIONIER zaproponowaliśmy rozwiązanie przejściowe PIONIER.Id for Erasmus+. Zainteresowane instytucje wyznaczają swoich koordynatorów, którzy zakładają konta studentom zainteresowanych wymianą. Przy pomocy tych kont studenci będą się mogli zarejestrować w centralnej aplikacji Erasmus, a kiedy ich instytucje przystąpią do PIONIER.Id, to będą mogli przejść na standardowy system logowania przy pomocy kont w swojej instytucji.

M.BS.: W planach jest stworzenie stałej oferty globalnego dostawcy tożsamości. Kiedy to może nastąpić i czym się będzie wyróżniać?

T.W.: Mówimy o ofercie kierowanej do niewielkich instytucji, dla których ciężar wdrożenia oprogramowania niezbędnego do udziału w PIONIER.Id byłby zbyt duży. Takie instytucje stawałyby się pełnoprawnymi członkami PIONIER.Id, ale nie musiałyby utrzymywać oprogramowania, zarządzałyby tylko swoimi użytkownikami i ustawieniami związanymi z ochroną przydatności użytkowników. W przeciwieństwie do tymczasowej aplikacji dla Erasmus, ta usługa dawałaby dostęp do wszystkich usług z jakich mogą korzystać instytucje zrzeszone w PIONIER.Id. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że ten projekt jest w fazie planów. Stworzenie takiego oprogramowania jest sporym wyzwaniem, więc w tej chwili jesteśmy dosyć ostrożni w przedstawianiu konkretnych deklaracji.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

PIONIERowy czerwiec 20 lat temu

Komitet Badań Naukowych (w lipcu 2000 roku), po wcześniejszym przyjęciu do realizacji „Programu rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005, „PIONIER: Polski Internet Optyczny- Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”, skierował do operatorów telekomunikacyjnych, organów administracji rządowej i samorządowej zaproszenie do współpracy w zakresie budowy światłowodowej sieci krajowej.

Sprecyzowania wizji technicznej tej sieci, przy uwzględnieniu krajowych ograniczeń i możliwości operatorów telekomunikacyjnych,  podjęła się grupa przedstawicieli pięciu Jednostek Wiodących: Mścisław Nakonieczny z MAN Gdańsk, Marian Noga z MAN Kraków, Piotr Sąsiedzki z MAN Gliwice, Stanisław Starzak z MAN Łódź i Maciej Stroiński z MAN Poznań, którzy byli także współautorami programu PIONIER.

 

 

Intensywność rozmów i negocjacji rosła, a wraz z nią potrzeba formalnego usankcjonowania tego Zespołu. Dlatego też w marcu 2001 roku Dyrektor IChB PAN oficjalnie powołał tych Panów do Środowiskowego Zespołu Negocjacyjnego. Stan prowadzonych rozmów i negocjacji został przez Środowiskowy Zespół Negocjacyjny podsumowany w kwietniu 2001 roku podczas 3-dniowego posiedzenia, w trakcie trwania konferencji PIONIER2001.

 

 

Równolegle z procesem przygotowania do budowy, biegły środowiskowe prace związane z organizacją oraz logistyką przyszłej sieci i jej działania. W dniu 25.04.2001 przedstawiciele Jednostek Wiodących podpisali Porozumienie, w którym zadeklarowali wolę wszechstronnego współdziałania w zakresie budowy Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER, a następnie jej eksploatacji.

Kiedy wizja budowy stawała się coraz bardziej realna, na środowiskowym spotkaniu w Gliwicach, w dniu 31.07.2001 roku, podpisane zostało „Porozumienie o utworzeniu Konsorcjum na rzecz eksploatacji i użytkowania Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER” określające reguły budowy i utrzymania sieci. Otworzyło to formalną drogę do rozpoczęcia budowy sieci. A we wrześniu jeszcze tego samego roku PCSS, jako operatorowi sieci POL-34 koordynującemu budowę sieci PIONIER, została przyznana pierwsza rata dotacji na budowę sieci.

 

 

Wielka budowa mogła się już rozpocząć. W efekcie działań Środowiskowego Zespołu Negocjacyjnego, w końcu 2001 roku zostały podpisane 3 pierwsze umowy związane z budową sieci PIONIER – z firmą Szeptel na sprzedaż 6 włókien światłowodowych wraz z dowiązaniami na odcinku Warszawa-Białystok (28.11.2001), TELBANK (dzisiaj EXATEL) na budowę 16 włókien światłowodowych w relacjach Gdańsk-Toruń, Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Poznań, Poznań-Zielona Góra, Zielona Góra—Wrocław, Wrocław-Opole, Opole-Katowice (28.11.2001) i ALTERNET na zakup prawa drogi, zakup projektów technicznych na realizację zadań w zakresie realizacji inwestycji na energetycznej linii napowietrznej w relacji Sochaczew-Łódź, Częstochowa-Katowice oraz powierzenie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji (28.11.2001).

Budowa to już oddzielna opowieść o wytrwałości i realizacji planów niezależnie od przeciwności losu. Przedstawimy ją przy innej okazji.

Wydarzenia sprzed 20 lat stały się początkiem wielkiej sieciowej przygody, bowiem oprócz zrealizowania sieci PIONIER w następnych latach, w tym samym gronie rozbudowane zostały MANy oraz sieć PIONIER w ramach projektów NewMAN i 100net, a także pojawiły się  usługi dodane, powstałe w projektach PLATON i MAN-HA. A obecnie powstaje nowoczesny ekosystem sieciowo-usługowy w ramach projektu PIONIER-LAB.

We wspomnieniach warto powracać do tych PIONIERskich czasów, czerpiąc z tego impuls do dalszych działań.

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

O najnowszych technologiach – tu i teraz

Naszpikowane nowoczesną technologią domy, rozmowy o podboju kosmosu, czy prezentacja najnowszych osiągnięć polskiej medycyny – to wszystko znaleźć można w materiałach wideo, przygotowywanych w ramach produkcji wspólnej, przez zespół telewizyjny z Politechniki Świętokrzyskiej. Oto kilka najciekawszych propozycji prosto z platformy pionier.tv.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa stała się faktem. Na co dzień jesteśmy świadkami wzajemnego wykorzystywania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. W programie „Przemysł 4.0” w ramach cyklu „Czas nauki” zobaczyć możemy rozwiązania, o których kiedyś mogliśmy przeczytać w powieściach science fiction. Są to m.in. linie produkcyjne, którymi sterować można za pomocą aplikacji z każdego miejsca na świecie.

Zobacz: https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/przemysl-4-0/

 

Ma zaledwie 12 lat. Jest uczniem szkoły podstawowej, ale jego zainteresowania znacznie wykraczają poza szkolne podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Szymon Prokop, bo o nim mowa, jest konstruktorem łazików marsjańskich, a jego „maszyna” – Alion Rover z powodzeniem z konkurowała z „dorosłymi” projektami podczas zawodów European Rover Challenge. Jak w młodym naukowcu zrodziła się pasja do programowania i robotyki? Odpowiedź już teraz w „Nauce młodych”.

Zobacz: https://pionier.tv/wideo/nauka-mlodych/alion-rover/

 

Czy ekologiczny dom może być nie tylko funkcjonalny i energooszczędny, ale także cieszyć oko właściciela i zaproszonych gości? Czy są to tylko jedynie pozbawione uroku bryły z mnóstwem okiennych otworów? Jakie rozwiązania wybrać, by – idąc z duchem czasu, nie zapomnieć o podstawowych funkcjach, jakie pełnić mają nasze „cztery kąty”? Na „Rozmowę PIONIERA” o architekturze nowoczesnych budynków, spełniających najbardziej wygórowane – ergonomiczne i estetyczne – oczekiwania, zaprasza redaktor Beata Oleś. Jej gościem jest architekt i właściciel „ekologicznego” domu – Włodzimierz Tracz.

Zobacz: https://pionier.tv/wideo/rozmowy-pioniera/domy-przyszlosci/