Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Styczniowo

Styczniowe daty dzisiaj to przede wszystkim inwestycje sieciowe; dwadzieścia lat temu uruchomiliśmy łącze między Warszawą a Białymstokiem, cztery lata później PIONIER produkcyjnie przesyłał dane między Sochaczewem a Poznaniem.

Styczeń jest także miesiącem narodzin PIONIER Magazine i projektu PRACE-LAB.

03.01.2002 Odbiór 6 włókien światłowodowych w relacji Warszawa – Białystok
06.01.2006 Odbiór odcinka Sochaczew-Poznań
01.01.2008 Pierwszy zeszyt czasopisma PIONIER Magazine
01.01.2019 Rozpoczęcie realizacji projektu PRACE-LAB

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska