Kategorie
#Technologie: Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie PRACE-LAB

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.

W ramach realizacji projektu w 2020 roku zakupiono nowy system superkomputerowy  PCSS – Altair, który w listopadzie 2020 roku zajął miejsce 85. na liście TOP500 – liście najszybszych superkomputerów na świecie. Nowy superkomputer PCSS będzie stosowany do zaawansowanych obliczeń naukowych m.in. w dziedzinie chemii kwantowej, fizyki, biologii i bioinformatyki czy astronomii. W chwili obecnej jest on najszybszym superkomputerem w Polsce i stanowi pierwszy etap PRACE-LAB rozbudowy systemów HPC w Polsce. W kolejnych krokach rozbudowane zostaną ośrodki HPC w Gdańsku (CI TASK), Wrocławiu (WCSS) oraz Krakowie (ACK Cyfronet AGH) oraz ośrodki danych w Częstochowie (Politechnika Częstochowska), Kielcach (Politechnika Świętokrzyska), Białymstoku (Politechnika Białostocka) oraz Łodzi (Politechnika Łódzka).

Infrastruktura obliczeniowa w tak dużej skali, jaką udostępnia projekt PRACE-LAB wymaga kompleksowych rozwiązań, które zapewnią działanie na najwyższym poziomie niezawodności. Dlatego też, projekt PRACE-LAB pracuje w ramach sześciu laboratoriów odpowiedzialnych za każdą płaszczyznę wpływającą na efektywną pracę infrastruktury:

– Laboratorium przetwarzania HPC oraz chmurowego

– Laboratorium dostępu do infrastruktury przetwarzania

– Laboratorium zarządzania i monitorowania usług

– Laboratorium usług zarządzania danymi

– Laboratorium zarządzania rozproszonymi danymi

– Laboratorium bezpieczeństwa infrastruktury PRACE-LAB

Polska infrastruktura PRACE jest skorelowana z długofalowym rozwojem technologii HPC w Polsce. Inicjatywa znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczej od pierwszej jego edycji (od roku 2011).

Poza głównym celem, jakim jest wsparcie polskiego środowiska, planuje się integrację z europejską infrastrukturą badawczą ESFRI (PRACE) oraz EuroHPC.

Z ramienia PCSS za prace w projekcie PRACE-LAB odpowiada dr inż. Norbert Meyer.

Więcej informacji: http://www.prace-lab.pl/

Donata Sikorska