Kategorie
#Technologie: W katalogu usług

Kryptografia kwantowa w Poznaniu

Nad projektem przez ponad dwa lata pracował zespół z Pionu Technologii Sieciowych. Poznań posiada bogate tradycje i Centrum Szyfrów Enigma, a PCSS pracuje nad kolejnym krokiem w dziedzinie zabezpieczania i szyfrowania informacji, czyli kryptografią kwantową.

Kluczowe elementy projektu to implementacja, integracja oraz dalsze badania technologii QKD, a także technologii komunikacji kwantowej w środowisku sieci telekomunikacyjnych. Obecnie konieczne jest zbudowanie podstaw paneuropejskiej sieci QCI, do której Polska wyraziła akces. To pierwszy krok ku jej stworzeniu.

Do połączenia wykorzystana została infrastruktura będąca częścią sieci PIONIER i POZMAN, to m.in. światłowody i serwerownie. Bardzo podobne działania PCSS realizuje w projekcie europejskim OPENQKD.

Prace nad połączeniem serwerów w Poznaniu zostały zrealizowane w ramach projektu NLPQT, koordynowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz będącego na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Jest to praktyczne wykorzystanie technologii komunikacji kwantowej do zestawienia szyfrowanych połączeń zabezpieczonych prawami mechaniki kwantowej. Kolejnym krokiem w rozwoju przesyłania kluczy kryptograficznych w Polsce będzie integracja systemu i podłączenie do niego większej liczby usług. Konieczne do tego będzie sprawdzenie różnych scenariuszy i zaangażowanie wielu użytkowników końcowych. Prace idą zgodnie z planem i obecnie powstają prototypy połączenia między Poznaniem i Warszawą.

Komunikacja kwantowa bez wątpienia będzie przyszłością – także w codziennym życiu przeciętnego użytkownika. Technologia Quantum Key Distribution wykorzystywana jest już w Chinach czy Szwajcarii. Przesyłanie kluczy do systemów kryptograficznych AS to idealny przykład najbezpieczniejszej komunikacji. Wykorzystywany ma być m.in. do bezpiecznych połączeń internetowych z naszych smartfonów i komputerów np.: w bankowości, systemach rządowych, telefonii komórkowej, czy zdalnej pracy i edukacji.

Gabriela Jelonek