Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Posiedzenie wyborcze Rady Konsorcjum PIONIER

Zebrani wysłuchali i przyjęli Sprawozdanie z działania Rady w okresie 02.2020 – 02.2022 oraz planowane działania Konsorcjum na lata 2022-2024.

W wyborach przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu Voting PIONIER, na kolejną kadencję wybrane zostało dotychczasowe Prezydium w składzie: prof. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący, dr Maciej Stroiński – I Wiceprzewodniczący, dr Stanisław Starzak – II Wiceprzewodniczący, inż. Cezary Citko – Sekretarz.

Redakcja gratuluje i życzy nowo wybranemu Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER dalszych, znaczących sukcesów w kadencji 2022-2024.