Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Krajowy Magazyn Danych

KMD to uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji. Jej koncepcja wprowadza unowocześnioną w stosunku do poprzednich edycji architekturę, całkowicie przebudowaną do postaci otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych na skalę całej sieci PIONIER, wyposażonego w szereg interfejsów dostępowych oraz zintegrowanych z nim usług i aplikacji. Dzięki takiemu podejściu będzie możliwe dużo łatwiejsze rozszerzanie funkcjonalności KMD wraz z dodawaniem coraz to nowszych protokołów i mechanizmów integracji z systemami przetwarzania danych.

W ramach projektu powstanie 5 niezależnych laboratoriów (infrastruktury i systemów przechowywania danych, usług osadzonych w storage, edge-computing, usług repozytoryjnych oraz usługi aplikacji dla dostępu do danych) w 9 lokalizacjach – partnerów projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, PCSS; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, ACK Cyfronet; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, NCBJ; Politechnika Białostocka, BIAMAN; Politechnika Częstochowska, CZESTMAN; Politechnika Gdańska CI TASK; Politechnika Łódzka, LODMAN; Politechnika Świętokrzyska, KIELMAN; Politechnika Wrocławska, WCSS; Uniwersytet Warszawski – ICM.

Według szacunków, w 2025 roku ilość generowanych i replikowanych danych osiągnie poziom 125 ZetaBajtów – wielkość jaką trudno sobie wyobrazić obecnie. Dlatego też już teraz, projekty takie jak KMD, przygotowują się na odpowiednio dużą pojemność do archiwizacji. A tymczasem do naszego atlasu wpada kolejna mapa infrastruktury polskiego środowiska naukowego.

 

 

Pobierz (PDF, 0,6MB): KMD_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski