Kategorie
#Ludzie: 3 pytania do

Zespół to podstawa!

Centrum Zarządzania RMSK jest wydzieloną jednostką Politechniki Rzeszowskiej odpowiedzialną za utrzymanie oraz rozbudowę akademickiej sieci komputerowej na terenie Rzeszowa.

Z Adamem Dziadoszem, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

Magdalena Baranowska-Szczepańska (M.B-S.):  Oprócz zadań związanych z zapewnieniem Politechnice Rzeszowskiej oraz Uniwersytetowi Rzeszowskiemu dostępu do Ogólnopolskiej Naukowej Sieci PIONIER, CZRMSK świadczy wiele usług na rzecz podmiotów gospodarczych. Jakiego typu są to usługi i które z nich cieszą się największym powodzeniem wśród użytkowników?

Adam Dziadosz (A.D.): Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową Politechniki Rzeszowskiej świadczy szereg usług dla szkół wyższych, szkół ponadpodstawowych i klientów biznesowych. Dostarczane usługi to przede wszystkim: dostęp do Internetu, hosting, kolokacje, transmisje danych, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej i dzierżawy włókien optycznych. Wśród klientów biznesowych największym zainteresowaniem cieszą się usługi transmisji danych i dzierżawy kanalizacji teletechnicznej. Klienci „edukacyjni” do niedawna nabywali niemal wyłącznie dostęp do Internetu, lecz w ciągu ostatniego roku widać wzrost zainteresowania  usługami dodanymi dostępnymi w sieci PIONIER, głównie usługą logowania federacyjnego PIONIER.Id i eduroam.

M.B-S.: Sieć w Rzeszowie rozwija się od lat 90. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, co Pana zdaniem stanowi największą wartość sieci Rzeszów?

A.D.: Mam tą przyjemność, że pracuję w rzeszowskim MAN-ie od 1996 roku, czyli niemalże od momentu jego powstania. W tym czasie miałem okazję uczestniczyć we wdrażaniu wielu różnych technologii sieciowych i kilku „pokoleń” urządzeń transmisyjnych. Patrząc z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, mogę stwierdzić, że największą wartość naszej jednostki stanowią pracujący w niej ludzie. To dzięki sprawnemu i doświadczonemu zespołowi udaje się realizować różne projekty i wykonywać bieżące zadania związane z zarządzaniem i obsługą sieci.

M.B.-S.: Od 2014 roku jest Pan przedstawicielem Politechniki Rzeszowskiej w Konsorcjum PIONIER. Jakie są Pana doświadczenia w tym zakresie?

A.D.: Konsorcjum PIONIER tworzą 22 Jednostki Wiodące MAN i KDM z terenu całej Polski. W Radzie Konsorcjum mamy przedstawicieli zarówno małych ośrodków akademickich, jak i bardzo dużych instytutów. Pomimo sporej rozpiętości potrzeb tych jednostek, ich możliwości i warunków Konsorcjum jest w stanie wypracowywać wspólne stanowisko dotyczące kierunków rozwoju, angażowania się w projekty, a także bieżącego zarządzania i utrzymania sieci na najwyższym poziomie technologicznym. Jest to coś unikatowego i bardzo cennego.