Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Wszystkie nasze mapy

Ponieważ wakacje nieodłącznie kojarzą się z podróżami, a te z kolei – z dobrą mapą, postanowiliśmy także i my w ramach naszego „Atlasu PIONIERa” podsumować dotychczasowe mapy i zebrać je dla ułatwienia w jednej kolekcji. Jak do tej pory było ich aż 10!

Wszystkie cytujemy jeszcze raz, poniżej, wraz z ich tytułami i linkiem do ściągnięcia plików PDF do wydruku. Do tego też wrzuciliśmy wszystkie razem do jednego folderu w chmurze, który z czasem będziemy uzupełniać o kolejne kartograficzne obrazy. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie łatwiej z nich skorzystać, wydrukować lub użyć w prezentacji, kiedy zajdzie taka potrzeba!

 

#001
PIONIER z PIONIER-LABem
#003
Projekt NLPQT

https://www.news.pionier.net.pl/pionier-z-pionier-labem/

https://www.news.pionier.net.pl/projekt-nlpqt/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#004
Infrastruktura w projekcie PRACE-LAB
#005
Biblioteki w Federacji

https://www.news.pionier.net.pl/infrastruktura-w-projekcie-prace-lab/

https://www.news.pionier.net.pl/biblioteki-w-federacji/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#006
LOFAR/POLFAR
#007
PRACE-LAB2

https://www.news.pionier.net.pl/lofar-polfar/

https://www.news.pionier.net.pl/prace-lab2/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#008
Mapa punktów regeneracji
#009
Krajowy Magazyn Danych

https://www.news.pionier.net.pl/mapa-punktow-regeneracji/

https://www.news.pionier.net.pl/krajowy-magazyn-danych/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

#010
Infrastruktura czasu i częstotliwości w sieci PIONIER
#012
Telewizja w PIONIERZE

https://www.news.pionier.net.pl/infrastruktura-czasu-i-czestotliwosci-w-sieci-pionier/

https://www.news.pionier.net.pl/telewizja-w-pionierze/

Mapa w PDF

 

Mapa w PDF

 

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

ICM ma być wsparciem i dostawcą nowatorskich rozwiązań informatycznych

Dr inż. Robert Sot ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 2006 r. tytuł doktora nauk technicznych. Jest specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania właściwości nowoczesnych materiałów, w szczególności w zakresie modelowania materiałów przy użyciu metod ab initio.

Z dr. inż. Robertem Sotem, m.in. o planach rozwoju ICM oraz roli w projekcie PIONIER-LAB, rozmawia Magdalena Baranowska-Szczepańska.

M.B-S.: Projekt PIONIER-LAB jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego na istotne problemy dotyczące prowadzenia działalności badawczej w Polsce, współpracy gospodarki z nauką oraz jej innowacyjności. Proszę określić rolę ICM w tym projekcie.

R.S.: – ICM uczestniczy w 7 z 8 laboratoriów PIONIER-LAB, w tym w budowie największego – „Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych”. Tak szeroki udział w projekcie wynika z celu jaki stawiamy sobie w ICM – wspieranie środowiska naukowego poprzez dostarczanie nowoczesnej i niezawodnej infrastruktury ICT oraz bazujących na tej infrastrukturze usług. W każdym laboratorium staramy się możliwie intensywnie wykorzystywać zebrane przez wiele lat doświadczenia w realizacji tak dużych projektów. We wspomnianym „Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych” z pewnością cenny jest nasz poprzedni udział w projektach PLATON, MAN-HA oraz wieloletnie eksploatowanie i rozwój sieci akademickiej w Warszawie. W laboratoriach „Usług Chmurowych” i „Symulacji Wieloskalowych” korzystamy z naszych kompetencji ośrodka KDM oraz efektów współpracy w ramach projektów OCEAN czy PL-Grid. Jednocześnie możliwość realizacji projektu wespół z całym Konsorcjum PIONIER jest ciekawą szansą do pojawienia się nowoczesnych usług z obszaru ICT, które możemy świadczyć zarówno lokalnie w Uniwersytecie Warszawskim jak i szerzej, całemu środowisku akademickiemu w Polsce.

M.B-S.: Wraz z początkiem 2022 roku objął Pan Doktor stanowisko dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Z ICM UW związany jest Pan jednak już od ponad 20 lat. Nadzorował Pan i koordynował realizację dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w które zaangażowany był Uniwersytet Warszawski. Jakie plany rozwoju Centrum ma Pan Dyrektor na najbliższą przyszłość?

R.S.:  – Chciałbym, aby ICM był wsparciem dla krajowego środowiska naukowego poprzez tworzenie i dostarczanie nowatorskich rozwiązań́ informatycznych i obliczeniowych w oparciu o interdyscyplinarne kompetencje, infrastrukturę oraz dane. Zależy mi, aby powyższą misję ICM spełniał poprzez współdziałanie ze społecznością krajowego kampusu naukowego w realizowaniu projektów wymagających szczególnych kompetencji merytorycznych lub zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej i informatycznej.

Będziemy również kontynuować działalność dydaktyczną prowadząc wyjątkowe projekty edukacyjne: magisterskie studia o charakterze praktycznym z Inżynierii Obliczeniowej, kurs Omics Data Science: Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych (współpraca z IMiD), szkolenia z obszarów HPC, Big Data, AI czy text mining (Akademia ICM), a także cykliczne warsztaty dla młodzieży szkolnej – Matematyka dla Ciekawych Świata.

Ponadto, opierając się na wieloletnim doświadczeniu, będziemy nadal zapewniać polskim naukowcom dostępu do pełnej literatury naukowej, w tym 26 tys. tytułów czasopism i 157 tys. tytułów książek, poprzez prowadzenie i utrzymywanie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN). A w obszarze Open Science będziemy umacniać pozycję ICM jako dostawcy największych serwisów otwartej nauki w Polsce – Biblioteki Nauki, Repozytorium CeON, Repozytorium Otwartych Danych RepOD, Repozytorium Danych Społecznych i Macromolecular Xtallography Raw Data Repository.

M.B-S.: ICM ma blisko 30 lat doświadczenia w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych, modelowania oraz analityki danych. Istnieje od roku 1993 jako podstawowa, ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie dwa lata nie były łatwym czasem ze względu na pandemię, dziś również żyjemy i pracujemy w okresie niepokoju związanego z działaniami wojennymi zza wschodnią granicą kraju. Jak te wcześniejsze wydarzenia wpłynęły na działalność ICM ?

R.S.:Doświadczenie ICM w zakresie modelowania i analityki danych zdobyte na przełomie ostatnich lat pozwoliło nam na podjęcie współczesnego wyzwania jakim było opracowanie przez ICM Modelu Epidemiologicznego, który opisywał rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Co ważne główną ideą modelu rozwijanego przez dra Franciszka Rakowskiego z Zespołem ICM, była możliwie pełna reprezentacja struktury społecznej kraju do poziomu poszczególnych osób przebywających na terytorium Polski oraz ich kontaktów. Opracowany model pozwolił na prognozowanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzały dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne. W ciągu ostatnich dwóch lat przedstawiliśmy 66 raportów i 120 analiz/scenariuszy dla Ministerstwa Zdrowia, ukazało się kilkaset doniesień medialnych o modelowaniu epidemii przez ICM. Opracowany Model umożliwia również przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, w zależności od pojawiających się nowych patogenów. Paradoksalnie, niełatwy czas pandemii, okazał się dla ICM mocnym impulsem do rozwoju narzędzi predykcyjnych adresowanych dla ochrony epidemiologicznej kraju jak również stał się okresem wzmożonych badań dr Anety Afelt z ICM, które koncentrowały się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych.

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Czerwcowo

Tak się szczęśliwie złożyło, że czerwiec stał się miesiącem kluczowych punktów historii rozwoju sieci akademickich. Dwadzieścia pięć lat temu, 1 czerwca 1997 roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Operatorzy MANów łączcie się”, które zaowocowało uruchomieniem najpierw sieci POL-34, już rok później sieci POL-155, a w kolejnym roku opracowano program PIONIER, by go z końcem czerwca 2000 r. przyjąć do realizacji. Co, jak widać w czerwcu 2022 roku, udało się z niemałym sukcesem!

01.06.1997 Spotkanie MANów w Toruniu pod hasłem “Operatorzy MANów łączcie się”
01.06.1997 Uruchomienie sieci POL-34
20.06.1998 Uruchomienie sieci POL-155
21.06.1999 Opracowanie programu PIONIER (Zaproszenie Jednostek Wiodących MAN oraz centrów KDM do współpracy w przygotowaniu koncepcji kontynuacji działań “Programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych”)
29.06.2000 Przyjęcie programu PIONIER (Decyzja KBN o przyjęciu założeń kierunkowych programu “Program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005 PIONIER – Polski Internet Optyczny: Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego)

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Aktualności

TNC z powrotem na żywo

Każda edycja The Networking Conference gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci naukowych w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Podczas TNC odbywa się przegląd najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

PCSS jako główny partner technologiczny konferencji zapewnił pełną multimedialną oprawę, najważniejszym wydarzeniom towarzyszyły kamery, a główne sesje były transmitowane on-line. Audiowizualne przygotowanie konferencji, w tym opracowanie graficzne, muzyczne i multimedialne sesji plenarnych, koordynacja sesji otwierającej i zamykającej wydarzenie, przygotowanie strony i rejestracji – to tylko niektóre z zadań, jakie PCSS realizowało podczas TNC 2022. W tym roku największym wyzwaniem było przygotowanie ogromnego, 45-metrowego ekranu LED, stanowiącego najważniejszy element scenografii.

 

 

Konferencja TNC to także towarzysząca jej część wystawiennicza, na której PCSS oraz Konsorcjum PIONIER prezentują realizowane aktualnie projekty badawcze. W tym roku były to m.in. PIONIER-LAB, DARIAH-LAB, PRACE-LAB, KMD. Na stoisku odbyły się również liczne demonstracje:

 • PosEmo i eduMEET: Studium przypadku wspomagania komunikacji niewerbalnej w świecie webkonferencji,
 • Rozwój systemów rozprzestrzeniania czasu i częstotliwości w PCSS,
 • Demo Quantumblockchain,
 • Możliwości wykorzystania systemu AI/ML do monitorowania fizycznych łączy QKD w operacyjnej sieci. Jako przykład zaprezentowany system wykorzystuje dane z operacyjnych łączy QKD w sieci PIONIER na trasie Poznań – Warszawa.

 

Dla kilkunastoosobowej ekipy PCSS, przygotowującej TNC 3 dni konferencji, nie były jedynym czasem spędzonym w portowych przestrzeniach Triestu, gdzie mieściło się Convention Center. Zanim rozległy się pierwsze dźwięki muzyki, przygotowanej na otwarcie, cała ekipa już od czwartku (a więc na pięć dni przed wydarzeniem) dozorowała prace, rozpakowywała i konfigurowała sprzęt, spinała wiele drobnych szczegółów, które sumarycznie dały tak efektowny obraz. Sygnał zakończenia konferencji w czwartek po południu był też momentem, w którym cała infrastruktura ponownie musiała znaleźć się w skrzyniach i sprawnie zostać spakowana do TIRa w piątkowe popołudnie, a już w niedzielnym upale – rozpakowana na miejscu w Poznaniu.

 

TNC w Trieście już za nami, ale – jak to słusznie zauważył CEO Geanta, Erik Huizer – po zakończonej konferencji czas planować następną. Bo już za rok TIRy ze sprzętem prosto z CBPIO pojadą do Albanii, do Tirany… A Polski Internet Optyczny PIONIER ponownie będzie miał tam swoją silną reprezentację.

 

 

Damian Niemir

Kategorie
#Ludzie: Proszę Państwa, oto MAN!

Opole buduje nowe Zapasowe Centrum Danych

Centrum Informatyczne obecnie skupia się na budowie nowego Zapasowego Centrum Danych, a także na etapowej modernizacji CPD i LPD sieci MAN.

Modernizacja ta będzie polegała głównie na zabezpieczeniu odpowiedniej mocy energetycznej pod przyszłe urządzenia sieciowe, wymianie UPSów (lub tylko samych baterii w UPSach), wymianie klimatyzatorów oraz niektórych urządzeń sieciowych z interfejsami 1 GE i 10 GE na sprzęt o większych przepływnościach. Planowane prace renowacyjne wynikają z konieczności przygotowania infrastruktury i pomieszczeń pod zakup i montaż nowych urządzeń, które planujemy zakupić w ramach obecnie realizowanego projektu pn. PIONIER-LAB. Będą to urządzenia sieciowe, dzięki którym zwiększy się znacznie szybkość transmisji danych zarówno w szkielecie sieci MAN, jak i poprzez sieć PIONIER pomiędzy ośrodkami MAN. Nowe prędkości będą rzędu 400  Gbps w rdzeniu MAN do 800 Gbps w szkielecie sieci PIONIER – pomiędzy MANami.
W dalszym ciągu rozbudowujemy sieć MAN o dowiązania do kolejnych ważnych obiektów, które w wyniku konsolidacji z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową przeszły na stan majątkowy UO. Budujemy także dowiązanie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który w związku z utworzeniem na UO kierunku lekarskiego został przekazany na rzecz UO oraz dowiązanie światłowodowe do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Katowickiej – mówi dyrektor i dodaje: –  Zwiększamy liczbę Access Pointów, aby umożliwić naszej społeczności akademickiej komfortowe korzystanie z dostępu do sieci Internet poprzez sieć Wi-Fi (eduroam). Również staramy się zatrudniać nowych pracowników, pozyskiwać i dokształcać nowe pokolenie przyszłych administratorów sieci, którzy wykorzystując wiedzę i doświadczenie „starszych kolegów” (obecnych administratorów) przejmą w przyszłości bardzo dobrze prosperujący warsztat, którym jest sieć MAN i będą w dalszym ciągu starali się rozwijać tę infrastrukturę oraz wdrażać kolejne usługi na potrzeby zarówno środowiska naukowo-akademickiego, jak i społeczeństwa Opola oraz szerzej – Opolszczyzny. Jednak jest to jedno z trudniejszych planowanych do realizacji zadań, ponieważ na rynku opolskim, a myślę, że nie tylko u nas, brakuje specjalistów – administratorów sieci.

Cofając się o kilkadziesiąt lat, warto przypomnieć, że budowa kręgosłupa, rdzenia sieci MAN Opole trwała 5 lat (1995-2000), a jej realizację przeprowadzano w 5-ciu etapach. Około 11 km tras to rdzeń sieci, który został wybudowany w ciągu tych 5 lat i objął najważniejsze wówczas obiekty opolskich uczelni. Następnie, w  miarę rozwoju uczelni i związanymi z tym potrzebami lokalowymi, środowisko naukowo-akademickie pozyskiwało bądź od władz miasta, bądź od innych władz administracji państwowej czy samorządowej kolejne budynki lub budowało je we własnym zakresie dla tworzonych Wydziałów czy Instytutów.  – Można powiedzieć, że w ten naturalny sposób, następowała rozbudowa i  systematyczny rozwój sieci MAN. Do tych nowych obiektów i siedzib budowaliśmy odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną, tzw. dowiązania, oparte przede wszystkim o włókna światłowodowe. Wliczając te nowo wybudowane dowiązania, obecnie infrastruktura sieci MAN-Opole to ponad 22 km linii światłowodowych, około 50 lokalizacji, w których mieszczą się jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego (UO), Politechniki Opolskiej (PO), Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Opola, bibliotek, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Obecna infrastruktura sieci MAN to również ponad kilkaset urządzeń aktywnych, zainstalowanych w kilkunastu tzw. Centralnych i Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych (CPD i LPD) –  wspomina dyrektor M. Ganczarski. –  Ale sieć MAN to nie tylko światłowody i urządzenia aktywne, to przede wszystkim ludzie, którzy stanowią trzon, najważniejsze ogniwo całej tej infrastruktury. Bez odpowiedniego zespołu, składającego się z pasjonatów i inżynierów nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, a zarazem ludzi o otwartych umysłach, sieć MAN była bezużyteczna, byłaby po prostu martwa. To zespół wybitnych specjalistów inżynierów, administratorów sieci, projektantów sieci, którzy tę sieć tworzyli od początku, którzy latami zdobywali doświadczenie, mają ogromną wiedzę i umiejętności, czyni tę infrastrukturę niezbędną w każdej dziedzinie naszego życia.

Na Uniwersytecie Opolskim działają już cztery usługi w oparciu o sieć PIONIER. Wdrożono usługę: wideokonferencji, eduroam – w uproszczeniu –  bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, obliczeń kampusowych i interaktywnej naukowej telewizji wysokiej jakości.

Z usługi wideokonferencji korzystają zarówno pracownicy naukowi, jak i pracownicy, którzy nie są nauczycielami akademickimi, ale biorą udział w wykładach, konsultacjach, szkoleniach itp., zarówno krajowych, jak i z partnerami zagranicznymi. Usługa cieszy się dużą popularnością, przeprowadzono już kilkaset wideokonferencji. Jednym z ciekawszych przykładów wykorzystanie tej usługi było zorganizowanie w czasie pandemii cyklicznych wykładów on-line poprzez wideoterminal dla studentów UO przez panią profesor bezpośrednio z uniwersytetu zlokalizowanego na terytorium USA, a także ze swojego domu (także za Atlantykiem). Usługa ta jest teraz także powszechnie wykorzystywana do zdalnej obrony prac habilitacyjnych i doktorskich. Przeprowadzono już kilkadziesiąt takich rozpraw.

Eduroam  – ramach tej usługi czyli usługi powszechnego, autoryzowanego dostępu do sieci naukowych za pomocą technologii bezprzewodowych  pn. „eduroam”, uczelnia otrzymała sprzęt bezprzewodowy – system nowej technologii złożony z oprogramowania, kontrolerów oraz zestawów AP (access pointów), tj. urządzeń do zapewnienia bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, które zostały zainstalowane we wszystkich czynnych obiektach UO. Obecnie z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet korzystają wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i studenci Uniwersytetu Opolskiego, a poprzez Uniwersytet Opolski (regionalnego koordynatora usługi eduroam), również pracownicy i studenci Politechniki Opolskiej. Dostęp do zasobów miejskich sieci MAN, sieci PIONIER oraz Internetu, posiadają również studenci i pracownicy innych uczelni uczestniczących w projekcie eduroam w Polsce i na świecie – i to na takich samych zasadach, jak w jednostce macierzystej. Usługa cieszy się ogromną popularnością.

Usługa obliczeń kampusowych – uczelnia otrzymała zestaw serwerów, tzw. klaster obliczeniowy. Obecnie zarejestrowanych jest kilkadziesiąt kont pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, realizując prace obliczeniowe i symulacje niezbędne w prowadzonych przez nich badaniach naukowych.

Telewizja naukowo-akademicka realizuje zadania związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz kulturalną uczelni. Udostępniane są reportaże, wykłady otwarte, materiały szkoleniowe, relacje i nagrania z różnych uroczystości, przekazy i transmisje na żywo. Obecnie można powiedzieć, że telewizja ta stała się oknem na świat dla społeczności naszej uczelni.

Oprócz wymienionych powyżej tych 4 usług, które to uruchomiliśmy w ramach wspólnego projektu PLATON, Centrum Informatyczne zrealizowało wraz z 22 członkami Konsorcjum PIONIER kolejne zadania, tym razem w ramach projektu pt. „Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)”– wylicza dyrektor i dodaje, że zadania te związane były przede wszystkim z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki i podniesieniem bezpieczeństwa sieci (i w sieci). Prowadzone wdrożeniowe obejmowało w UO m.in.:

 • wdrożenie usługi bezpiecznego zdalnego dostępu do aplikacji i zasobów sieci na bazie sprzętowych rozwiązań wykorzystujących SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network);
 • wdrożenie usług krytycznych o podwyższonej niezawodności (na bazie funkcjonalności HA – high availability) w infrastrukturze usługi obliczeń kampusowych na przykładzie aplikacji webconference;
 • wdrożenie jednego punktu dostępu w sieci PIONIER do usług kampusowych – logowanie federacyjne;
 • udostępnienie Office 365 w sieci PIONIER (w tym pracownikom i studentom Uniwersytetu Opolskiego).

Najbardziej przydatną w czasie pandemii okazała się usługa VPN wdrożona w ramach programu MAN-HA. Pozwoliła ona, po wprowadzeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania UO w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, na szybkie zestawianie bezpiecznych, szyfrowanych połączeń pomiędzy służbowymi komputerami pracowników Uczelni, a systemami, do których taki dostęp był potrzebny oraz usługa zdalnego nauczania, prowadzonego z wykorzystaniem oprogramowania „Teams” firmy Microsoft .

Wspomniane usługi mogły być realizowane bezproblemowo w oparciu o doskonale przygotowaną infrastrukturę sieci PIONIER i MAN, które z kolei są sieciami nowoczesnymi, wybudowanymi z nadmiarowymi parametrami, co pozwoliło na „obsłużenie” wyraźnie zwiększonego ruchu do i od abonentów sieci MAN w czasie pandemii – wyjaśnia dyrektor Ganczarski. – Natomiast najbardziej popularną usługą, która wzbudziła największe zainteresowanie środowiska naukowo-akademickiego Opola jest usługa eduroam, pozwalająca na uzyskanie dostępu do sieci Internet niemalże we wszystkich większych ośrodkach akademickich na świecie, z wykorzystaniem tych samych danych (loginu i hasła) co w macierzystej uczelni i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji połączenia sieciowego w urządzeniu klienckim takim, jak telefon, tablet czy też komputer przenośny.

Z Radą Konsorcjum PIONIER dyrektor związany jest od samego początku istnienia. Jak mówi to dzięki bardzo dobrze układającej się  współpracy pomiędzy ośrodkami skupionymi wokół MANów, mogła powstać niezwykle potrzebna i nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, która połączyła światłowodami wszystkie wybudowane 21 MANów.

Tę infrastrukturę stanowi szerokopasmowa, światłowodowa sieć PIONIER, której Operatorem jest PCSS z siedzibą w Poznaniu – podkreśla M. Ganczarski.

Jego zdaniem rolę nauki w tworzeniu infrastruktury niezbędnej do efektywnego wykorzystania różnego rodzaju e-usług, w tym usługi zdalnego nauczania, wideokonferencji, e-medycyny, itp. oraz efektywnego zarządzania zasobami sieci możemy ocenić pozytywnie
z perspektywy straszliwej pandemii, jaką był COVID.

To przecież w środowiskach naukowo-akademickich skupionych wokół MANów i Operatora sieci PIONIER budowano najpierw lokalne miejskie sieci komputerowe (MANy) oraz ogólnopolską, narodową sieć nauki jaką jest niewątpliwie sieć PIONIER, a następnie mając tak przygotowaną infrastrukturę uruchamiano usługi, które doskonale zdały egzamin i zostały wykorzystane w tych trudnych czasach pandemii. Jak można byłoby prowadzić zajęcia w szkołach, na uczelniach, wykorzystać mechanizmy VPN do pracy zdalnej, itp. gdyby nie szerokopasmowa infrastruktura sieci MAN i łącząca te sieci w jedną „autostradę światłowodową” sieć PIONIER? Albo, jak można by było prowadzić zajęcia, gdyby nie usługi uruchomione właśnie przez poszczególne środowiska naukowo-akademickie na bazie tej infrastruktury? Odpowiedź jest jedna, po prostu nie byłoby możliwości uruchomienia w tak szerokim zakresie i skali tzw. e-usług. Zatem uważam, że rola nauki w tworzeniu e-infrastruktury i w efektywnym zarządzaniu jej zasobami znacznie wzrosła  – wyjaśnia i dodaje, że  również dzięki możliwości wykorzystania wybudowanej infrastruktury światłowodowej i uruchomionym usługom (zarówno uczelnie, jak i szkoły różnego szczebla) m.in. mają możliwość kształcenia i przygotowania kolejnych pokoleń społeczeństwa do wykorzystania gwałtownie rozwijających się technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza technologii internetowych, w tym także mobilnych.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Z historii PIONIERa

Miesiąc dobrych początków

Powstające miejskie sieci komputerowe stały się dobrym początkiem do budowy szerokopasmowej sieci naukowej POL-34, łączącej wszystkie te MANy. Impulsem do zbudowania takiej infrastruktury był eksperyment zaprezentowany na wystawie POLMAN’97, którego celem było przedstawienie pilotowej rozległej sieci ATM 34 Mb/s w środowisku SDH 622Mb/s, łączącej istniejące już MANy w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

W sieci tej pracowały eksperymentalne aplikacje związane z edukacją na odległość, medyczna telediagnoza, metacomputing i multimedialne bazy obiektowe jak GIS czy meteo.

Sieć pilotowa stała się przebojem wystawy POLMAN’97 i otrzymała wszystkie przyznane na niej nagrody Przewodniczącego KBN. Między innymi, pierwszą nagrodę z zakresie najciekawszego produktu sieciowego zaprojektowanego przez jednostki naukowe otrzymało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej otrzymało wyróżnienie za udział w realizacji eksperymentalnej, krajowej sieci ATM 34 Mb/s.

Sukces tego wyzwania spowodował, że MANy biorące w nim udział postanowiły utrzymać tę innowacyjną rozległą sieć szerokopasmową i przekształcić ją w sieć operacyjną. Doprowadziło to do podpisania, zarówno z operatorem telekomunikacyjnym TEL-ENERGO i PKP jak i Jednostkami Wiodącymi, szeregu umów o współdziałaniu w zakresie budowy sieci, jej użytkowania i rozwoju.

Dr Józef Janyszek z MAN Wrocław, podczas środowiskowej dyskusji zaproponował, aby sieć otrzymała nazwę POL-34, co spotkało się z ogólną aprobatą pozostałych przedstawicieli Jednostek i na stałe zapisało na kartach historii budowanej sieci. I tak 1 czerwca 1997 roku uruchomiono sieć POL-34, co opisane zostało w artykule jaki ukazał się w Computer Networks 30 (1998) pod tytułem „Polish scientific broadband network: POL34” [1].

Z czasem można było obserwować systematyczny rozwój tej sieci w kierunku zwiększania jej przepustowości z 34 Mb/s do 155Mb/s jak i liczby połączonych do niej jednostek. Impulsem do tych działań była „Oferta sieci POL-34 dla polskiego środowiska naukowego” z 7.01.1998 roku. Stale rozbudowywana infrastruktura i połączenia międzynarodowe umożliwiły, w marcu 1999 roku podłączenie do europejskiej naukowej sieci TEN-155.  Wówczas już sieć POL-34 zwiększyła swoją przepustowość i od 20 czerwca 1998 roku działała pod nazwą POL-155. Niedługo później pojawiły się śmiałe plany rozszerzenia przepustowości naukowej sieci do rzędu kilku Gb/s i pierwsze dyskusje na temat projektu PIONIER. Przepustowości niektórych połączeń wzrosły w międzyczasie do 622 Mb/s, co spowodowało, że sieć po raz kolejny zmieniła nazwę, tym razem na POL-622.

W listopadzie 1999 roku, w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez KBN do środowiska naukowego, powstała koncepcja „Programu rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005, „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawanasowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego””, który zakładał zbudowanie krajowej, szerokopasmowej naukowej sieci światłowodowej. Po licznych dyskusjach w środowisku naukowym program ten w ostatecznej wersji, datowanej na czerwiec 2000 roku, przyjęty został przez KBN do realizacji, jako oficjalny program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. Zanim jednak program został zaakceptowany przez KBN, partnerzy sieci POL-34/155/622, podczas odbywającej się w Poznaniu konferencji ISThmus2000, zbudowali i zaprezentowali „proof of concept” Polskiego Internetu Optycznego, który w 2001 roku opublikowany został w Computer Networks 37 (2001) pod tytułem „First experiences with the Polish Optical Internet” [2].

Również w czerwcu, tyle że 2001 roku, powołany został Środowiskowy Zespół Negocjacyjny w składzie: Mścisław Nakonieczny (MAN Gdańsk), Piotr Sąsiedzki (MAN Gliwice), Stanisław Starzak (MAN Łódź) i Maciej Stroiński (MAN Poznań), którego zadaniem były negocjacje z operatorami i przygotowanie koncepcji implementacji i wdrożenia sieci PIONIER.

W listopadzie 2001 roku ruszyła budowa sieci PIONIER, a już z początkiem 2002 roku rozpoczęto odbiory pierwszych jej odcinków. Zakończenie pierwszego etapu budowy sieci i pozytywne przejście testów spowodowało, że od 1 stycznia 2004 roku sieć POL-34/155/622 zakończyła swoje działanie, a jej rolę przejęła sieć PIONIER, która od tamtego czasu, wciąż wzbogacana o nowe usługi i aplikacje służy całemu środowisku naukowemu, łącząc 21 MANów i 5 centrów KDM.


[1] Mścisław Nakonieczny, Stanisław Starzak, Maciej Stroiński, Jan Weglarz – „Polish scientific broadband network: POL34”; Computer Networks and ISDN Systems 30 (1998) 1669–1676

[2] Artur Binczewski, Norbert Meyer, Jarosław Nabrzyski, Stanisław Starzak, Maciej Stroiński, Jan Węglarz – „First experiences with the Polish Optical Internet”; Computer Networks 37 (2001) 747-759

Katarzyna Siudzińska

Kategorie
Kontakt

Redakcja PIONIER News

Zapraszamy do kontaktu z redakcją PIONIER News. Wszelkie uwagi, propozycje, rozszerzenia artykułów i informacji zawartych w niniejszym newsletterze można uzyskać bezpośrednio pisząc na adres: news@pionier.net.pl.

Newsletter jest wydawany przez Biuro Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kategorie
#Technologie: Aktualności

W czerwcu uruchomiono bezpieczne łącze Poznań – Warszawa

Budowa długodystansowego łączą w technologii Quantum Key Distribution na łączach sieci PIONIER na trasie Poznań-Warszawa trwała od początku kwietnia 2022 roku, gdy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe odebrało elementy niezbędne do jego budowy. Łącze oparte jest na założeniu tzw. węzłów zaufanych oraz pozwala na kontynuowanie prac nad technologią QKD w projekcie NLPQT.

Dzięki długodystansowemu łączu QKD możliwe jest prowadzenie dalszych prac integracyjnych technologii QKD z systemami transmisyjnymi technologii DWDM oraz infrastrukturą sieci PIONIER. System transmisyjny QKD jest bowiem zintegrowany z zarządzaniem infrastrukturą sieci PIONIER.

– System transmisyjny QKD korzysta z dedykowanych włókien sieci PIONIER o łącznej długości 380 km. System korzysta z konfiguracji tzw. „zaufanych węzłów” i posiada pięć pośrednich węzłów transmisyjnych, pozwalających na skorzystanie z usług technologii QKD – tłumaczy Piotr Rydlichowski, specjalista komunikacji kwantowej z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

– Łącze oparto na najnowszej generacji urządzeń firmy IDQuantique – CerberisXG. Technologia QKD pozwala na generowanie oraz przesyłanie kluczy, które można wykorzystać w różnych scenariuszach oraz aplikacjach takich jak np.: szyfrowanie danych lub uwierzytelnianie. Wraz z systemem QKD zainstalowano system zarządzania kluczami umożliwiający konfigurację usług oraz monitorowanie systemu – mówi Piotr Rydlichowski.

To początek prac, które mają być kontynuowane na skalę międzynarodową.

Bezpieczne łącza międzymiastowe i międzypaństwowe

System QKD Poznań-Warszawa jest kontynuacją wcześniejszych prac polegających na instalacji systemów QKD w sieci miejskiej POZMAN oraz testów na segmentach światłowodowych na trasie Poznań-Warszawa. W 2021 roku w Poznaniu uruchomiono system do tzw. komunikacji i kryptografii kwantowej. Był to pierwszy w Polsce tego typu projekt, który działa w operacyjnym środowisku telekomunikacyjnym. Gwarantuje on bezpieczne połączenia sieciowe, odporne na ataki hakerskie.

Bezpieczną transmisję uruchomiono pomiędzy oddalonymi od siebie o 7 km serwerowniami Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Wieniawskiego i ul. Jana Pawła II. Wykorzystano do tego istniejącą infrastrukturę światłowodową Poznania tzw. włókien ciemnych, czyli światłowodów, którymi aktualnie nie jest prowadzony żaden ruch sieciowy.

Do połączenia wykorzystana została infrastruktura będąca częścią sieci PIONIER i POZMAN, to m.in. światłowody i serwerownie. Bardzo podobne działania PCSS realizuje w projekcie europejskim OPENQKD. Jest to praktyczne wykorzystanie technologii komunikacji kwantowej do zestawienia szyfrowanych połączeń zabezpieczonych prawami mechaniki kwantowej.

W kolejnych etapach zbudowanie mają być łącza międzymiastowe, a także międzynarodowe w ramach sieci europejskiej. Przesyłanie kluczy do systemów kryptograficznych to bowiem przykład najbezpieczniejszej znanej metody komunikacji.

Kryptografia kwantowa z powodzeniem jest już stosowana w Szwajcarii ramach projektu OPENQKD, gdzie wykorzystuje się ją do zapewnienia ultrabezpiecznego przechowywania aktywów cyfrowych dla instytucji finansowych, takich jak: banki centralne, globalni depozytariusze, giełdy kryptowalut i dla zarządzających aktywami. Technologia Quantum Key Distribution wykorzystywana jest operacyjnie również w Chinach. Szyfrowanie informacji dotyczy praktycznie każdej dziedziny życia, począwszy od zabezpieczania transakcji bankowych, przez zabezpieczenie systemów rządowych, telefonii komórkowej, po bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej, wykonywanie zdalnej pracy i edukacji.

Obecnie technologie komunikacji kwantowej bardzo szybko się rozwijają. Szacuje się, że w najbliższych 2-3 latach nadal będą w fazie implementacji w testbedach i standaryzacji. Wielkoskalowe implementacje w ramach Unii Europejskiej przewidywane są na lata 2024-2030.

Gabriela Jelonek

Kategorie
#Technologie: Włącz PIONIER.TV

Na wesoło o bardzo poważnej telewizji

Pięcioosobowy zespół białostockiej telewizji nie da się opisać w kilku zdaniach. Tu potrzebnych jest parę zdań wprowadzenia.

Pierwszy raz byłam tam w 2015 roku.

Na targu w Białymstoku:

 • Są śledzi?
 • Jest.
 • Da dwóch.

I jak tu ich nie kochać. Podlasianie ze swoim specyficznym poczuciem humoru tworzą najwięcej  zabawnych memów o Podlasiu. Mają bowiem to, co najważniejsze – dystans i odrobinę autoironii. Oprócz śmieszkowania (*)  Kasia, Jarek, Daniel i Piotr zrealizowali też wiele programów dla PIONIER.TV (niegdyś PlatonTV). Ich produkcje były coraz lepsze, aż stworzyli coś w rodzaju “białostockiej szkoły”, charakteryzującej się liryzmem i serdecznym stosunkiem do bohaterów programów.

Katarzyna Kozioł, jedyna kobieta w zespole i dziennikarka.

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Ma głęboki, kojący głos i ciepłą osobowość, ale ze szkodą dla dzieci i młodzieży nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Przez osiem lat współpracowała z rozgłośnią akademicką Radio Akadera aż tu  “w 2012 zaproszono mnie na spotkanie i dzień próbny do PlatonTV. Jakimś cudem się spodobałam i od 2013 już oficjalnie pracuję z nimi”. Bez wątpienia osoba skromna, dlatego muszę dodać od siebie – właściwa na właściwym miejscu. “Jako jedyna kobieta w ekipie mam focha i nie zawaham się go użyć.”  Jednym słowem czasami wrzaskunica (**). Na szczęście dla kolegów najczęściej jednak zrelaksowana. “Oprócz książek, pochłanianych na tony oraz muzyki rockowej relaksuję się też oglądając filmy/seriale, dotyczące różnych zagadek otaczającego nas świata lub (re-) transmisje z turniejów pokerowych. W sumie to chyba jestem najbardziej zwyczajna z całej ekipy. Moim największym osiągnięciem jest zapewne to, że jeszcze wśród nich nie zwariowałam. Chociaż nie ukrywam – czasem jestem tego bardzo bliska…”.

Oto owa niezwyczajna ekipa.

Jarosław „Jaro”  Kuptel, jedna z najbardziej malowniczych postaci PIONIER.TV.  Udane połączenie podlaskiego mołojca (***) i grindocowego rockmana. Ma też wspaniały, śpiewny “wschodni” akcent. Z wykształcenia pedagog kultury. Miłośnik Podlasia, folkloru, lokalnego jadła, rzemiosła, przyrody i historii, ale także, jak opisuje go Kasia, “fan science-fiction oraz muzyki, niekoniecznie takiej, która nadaje się do słuchania przez przeciętnego zjadacza chleba”.  Z nami od od początku projektu, czyli od 2011 roku. Jako operator i montażysta stworzył wraz z białostockim zespołem dziesiątki programów promujących Politechnikę Białostocką, jej naukowców i studenckie koła naukowe.

Daniel Dochód, inżynier i jeden z najzdolniejszych w PIONIER.TV przedstawicieli zjawiska “człowiek orkiestra”. Operator kamery, montażysta, grafik, multiinstrumentalista. Ale to jeszcze nic; strażak i członek orkiestry straży pożarnej, kierowca ciężarówki, pilot śmigłowców i dronów, żeglarz i ratownik wodny, strzelec i łucznik. Ale to jeszcze nic; zbuduje wóz transmisyjny (jeden już zbudował) i jak mówi Kasia, a można jej wierzyć, naprawi zepsuty telefon czy samochód. Ma jedną słabość, “najbardziej na świecie boi się własnej żony”. To nie ja, cytuję Kasię!

Pracę w zespole telewizyjnym BIAMAN-u rozpoczął będąc jeszcze studentem. “W międzyczasie „romansował” z TVP, obecnie jest też związany z firmą, zajmującą się realizowaniem transmisji. Transmisje oraz sprzęt potrzebny do ich realizacji to jego wielka pasja i odwzajemniona miłość. Ostatnio na przedramieniu wytatuował sobie kabel SDI”. Wszystkim szefom życzymy tak oddanych pracowników.

Od lewej: Kasia, Daniel, “Wiking” i Jarek  podczas realizacji zdjęć do programu “Wiking z Podlasia”.

Piotr Dzienis, informatyk i kolejny absolwent Politechniki Białostockiej. Od kilku lat zawodowo związany z TVP, gdzie zajmuje się realizacją dźwięku. W białostockiej ekipie telewizyjnej od samego początku, czyli blisko jedenastu lat. Zdobył tu sympatię kolegów i jedną fankę. Oddajmy fance-Kasi głos; Piotr to “człowiek o bardzo otwartym umyśle i nieszablonowych pomysłach. Bardzo zdolny operator, ma niesamowite “oko” do światła (…). Jak trzeba, to potrafi nawet skomponować jakąś melodię. Ma ogromne poczucie humoru, niezwykły dystans do siebie i twarz, dzięki której mógłby śmiało zostać gwiazdą memów, ale mu się nie chce. Dobra dusza i lek na całe zło. Kocha muzykę i gry komputerowe. Oraz święty spokój (pewnie dlatego na urlopie jest raz na 5 lat).” To był nie tylko trafny opis Piotra, ale i próbka podlaskiej serdeczności. Takich współpracowników jak Kasia życzymy wszystkim pracownikom.

Od prawej: Piotr, niedoszła gwiazda memów i Jarek zwany “Jaro”.

Hubert Lawda, najmłodszy wiekiem i stażem pracownik zespołu. Operator i fotoamator, z tych co nie tylko zrobią zdjęcie, ale i aparat naprawią. Na razie z powodzeniem pracuje na sympatię kolegów. Biorąc pod uwagę ich temperament jest to kolejny właściwy człowiek na właściwym miejscu – z wykształcenia jest bowiem fizjoterapeutą i to nie byle jakim, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Muszę też wspomnieć o dyrektorze kochanym przez swoich pracowników (czego oczywiście życzymy wszystkim szefom i pracownikom). To “ojciec” CKSR i BIAMAN-u  inż. Cezary Citko. “Jako szef jest łagodny, aczkolwiek stanowczy. Chyba można nazwać go pracoholikiem. A na pewno wizjonerem. Prywatnie jest miłośnikiem podlaskiego folkloru, krajobrazu i znawcą regionalnej kuchni.”  My, ludzie PIONIER.TV jego gościnność i karkówkę z grilla pamiętamy do dziś. W 2017 roku w Hołnach Meyera odbył się nasz coroczny zjazd. Było serdecznie, smacznie i w prawdziwie “pięknych okolicznościach przyrody”, które w ramach warsztatów zawodowych nasi koledzy z lubością filmowali. Każda kilkuosobowa ekipa miała przygotować felieton o Hołnach Meyera. Oto jeden z nich, czyli odrobina czaru Polesia dla wszystkich, którzy tam jeszcze nie byli, by zrozumieli, że powinni.

https://box.psnc.pl/f/77764678be/

 

*    śmieszkowanie to w gwarze podlaskiej  żartowanie, wygłupy

**   wrzaskunica – inaczej awanturnica, kobieta wyrażająca wrzaskiem focha

*** mołojec – chwat

Ewa Menzfeld

Kategorie
#Ludzie: Co słychać w Klubie PIONIERa?

Jubileuszowe wywiady

Jubileusz postanowiliśmy uczcić realizując programy o historii i zasługach PIONIERa dla polskiej nauki.

Jest rok 1997.

Niemal milion Polaków korzysta z internetu, pierwsze darmowe konta pocztowe mają pojemność 2 MB, a telefony komórkowe już nie przypominają cegły i mają nawet czterokolorowe wyświetlacze. Trzynastoletni Mark tworzy swój pierwszy komunikator, tylko dla rodziny Zuckerbergów, a Google wystartują dopiero za rok.

Fachowcy wiedzą, że dużo się będzie działo, specjaliści i wizjonerzy w Polsce też. Postanawiają zbudować POL-34, szerokopasmową sieć naukową łączącą polskie miejskie sieci komputerowe. Rozbudowywana sieć POL-34 przerodzi się w 2001 roku w jeszcze potężniejszą sieć PIONIER, a przedsięwzięcie okaże się tak udane, że w 2003 roku 22 Jednostki Wiodące powołają do życia Konsorcjum PIONIER.

Jest rok 2023.

Konsorcjum PIONIER obchodzi jubileusz 20-lecia.

To oczywiście przyszłość, ale niedaleka, dlatego już teraz w PONIER.TV rozpoczynamy przygotowania.

Jubileusz postanowiliśmy uczcić realizując programy o historii i zasługach PIONIERa dla polskiej nauki. Już niebawem po naszym pięknym kraju rozjadą się ekipy telewizyjne, by zarejestrować rozmowy z owymi wizjonerami, sprawcami, architektami marki PIONIER.

W pierwszej kolejności będą to nasi prawdziwi pionierzy, czyli ci, którzy w dosłownym znaczeniu tworzyli niegdyś Konsorcjum, a teraz tworzą Klub PIONIERa.

Historia PIONIERa jest długa i bogata w wydarzenia, programy o nim będą więc wymagały wiele pracy i czasu. Dlatego zanim powstaną postanowiliśmy opublikować rozmowy z Pionierami na stronie PIONIER News. Już od września odpowiedzi na pytania typu “ jak doszło do …, kto wpadł na pomysł …, co to jest … i wreszcie, co działo się w Kazimierzu Dolnym, Gliwicach czy Zakopanem?”. Oprócz ciekawych opowieści i kilku smacznych anegdot mamy też nadzieję na zdjęcia z archiwów domowych naszych rozmówców. Takich, jak na przykład fotografia z archiwum dyrektora Cezarego Citko.

Jest rok 1996, już za rok czołowe polskie jednostki naukowe postanowią zbudować sieć POL-34, od dwóch lat działa Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN, która za siedem lat będzie współtworzyła Konsorcjum PIONIER. Tymczasem w Hołnach Meyera …

Na zdjęciu od prawej: inż. Cezary Citko – dyrektor Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej, “ojciec” BIAMAN-u oraz sekretarz w Radzie Konsorcjum PIONIER. W tle: jego jak zwykle zadowoleni goście, Hołny Meyera’ 96.

Ewa Menzfeld