Kategorie
#Technologie: Z szafy inżyniera

Infrastruktura techniczna sieci czyli PIONIER “od kuchni”

Zrealizowane w topologii pierścieniowej linie światłowodowe sieci PIONIER łączą 21 Miejskich Sieci Akademickich (ang. Metropolitan Area Network – „MAN”), zarządzanych przez Jednostki Wiodące danego regionu oraz 5 centrów Komputerów Dużej Mocy – „KDM”. Oznacza to, że każda jednostka MAN/KDM podłączona jest do sieci szkieletowej przynajmniej dwoma niezależnymi fizycznie łączami. Topologia sieci uzupełniona jest dodatkowo 9 połączeniami do krajów ościennych. Długość linii światłowodowych sieci PIONIER na terenie Polski to łącznie 6931,51 km, w tym 5682,51 km własnych linii światłowodowych oraz 1249,00 km linii dzierżawionych od innych operatorów, które uzupełniają podstawową topologię wspomagając optymalizując rozpływ ruchu w sieci.

Komunikacja międzymiastowa realizowana jest za pomocą systemu DWDM opartego o wielostopniowe optyczne krotnice transferowe ROADM. Dzięki swojej architekturze i rozwiązaniom sprzętowym możliwe jest uruchomienie transmisji optycznej między dowolnymi węzłami sieci, do których dołączone są sieci MAN, zapewniając przesyłanie danych z prędkościami 10, 100 a nawet 400Gb/s na pojedynczym kanale.

Zaawansowane usługi transmisji danych realizowane są w sieci pakietowej wykorzystującej technologię MPLS. PIONIER jest niewątpliwie pionierem w tej dziedzinie, zapewniając jako pierwsza w Polsce usługi VPLS dla środowiska naukowo-badawczego z prędkością 10Gb/s w skali całego kraju. Obecnie VPLS zastąpiony został nowocześniejszą technologią EVPN a centra KDM i sieci MAN mają dostęp do interfejsów 100Gb/s.

Monitorowanie i zarządzanie

Nad prawidłowym funkcjonowaniem usług sieci PIONIER nadzór w trybie 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku utrzymuje Centrum Zarządzania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się ono ciągłym monitoringiem sieci i połączeń, świadczonych usług oraz bieżącą obsługą zgłoszeń i koordynacją prac. Dodatkowo, w ramach zarządzania siecią PIONIER, za warstwę IP odpowiedzialne jest Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej.

Sieć PIONIER stanowi unikatowe narzędzie badawcze umożliwiające testowanie najnowocześniejszych rozwiązań komunikacyjnych w rzeczywistych warunkach eksploatacji sieci szkieletowej. Nowe koncepcje komunikacji optycznej (np. kwantowej), dalszy dynamiczny rozwój systemów transmisyjnych a także potrzeba optymalizacji ruchu w sieci, determinują potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej sieci PIONIER. W wymiarze praktycznym wiązać się to będzie z wprowadzeniem nowych włókien światłowodowych czy budową nowych odcinków sieci eliminujących nadmierne opóźnienia w przesyle sygnałów optycznych.

Utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie technologii sieciowych możliwe jest nie tylko dzięki nowoczesnemu sprzętowi, ale również nowatorskiemu podejściu do wdrażanych usług. Przykładem może być połączenie niektórych systemów autonomicznych sieci MAN w architekturze IX, co dzięki ogólnopolskiemu zasięgowi w istotny sposób usprawnia wymianę danych pomiędzy ich użytkownikami.

Tym artykułem otwieramy pewien cykl przybliżający czytelnikowi aspekty codziennej pracy inżynierów zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją rozległej sieci światłowodowej klasy operatorskiej. Na tej drodze, poza planowymi działaniami wspierającymi zapewnienie wysokiego poziomu i niezawodności świadczonych usług zdarzają się, czasem dość zaskakujące, interakcje z otoczeniem ekosystemu sieci warte wspomnienia. Tą drogą będziemy też informować o nowych wdrożeniach. Podzielimy się informacjami dotyczącymi narzędzi, które wspierają inżynierów w ich codziennej pracy.

Krzysztof Kołat, Szymon Trocha, Tomasz Szewczyk