Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Raport roczny PIONIERa

W roku 2021 łączna długość linii światłowodowych wynosi 11.011 km, z czego: 6,931 km w Polsce oraz 4,080 km poza granicami kraju.

W marcu 2021 roku, drogą wymiany z operatorami, pozyskano włókna światłowodowe na odcinkach Stuttgart – Cieszyn oraz Zurych – Mediolan (1629 km).

Na infrastrukturze światłowodowej sieci zainstalowane są obecnie dwa, podstawowe systemy transmisyjne, realizujące optyczną transmisję danych z urządzeń sieciowych wyższych warstw (przełączniki i routery). Pierwszy z nich (zwany umownie DWDM2) umożliwia uruchomienie do 80 kanałów optycznych 10 Gbps na każdej linii. Drugi natomiast (DWDM3) umożliwia transmisję do 96 sygnałów koherentnych 100 Gbps. System ten łączy 5 ośrodków Komputerów Dużej Mocy. Umożliwia również realizację połączeń zagranicznych.

Za granicą sieć PIONIER zapewnia bezpośredni dostęp do znaczących punktów wymiany ruchu w Europie: Hamburg, Amsterdam, Frankfurt nad Menem, Genewa oraz Londyn.

Połączenia sieci PIONIER na granicach kraju umożliwiają nawiązanie bezpośredniej łączności z sieciami naukowymi krajów ościennych.

Sieć PIONIER zapewnia dostęp do paneuropejskiej sieci naukowej GÉANT kilkoma łączami:

  • GÉANT – łącze podstawowe (100 Gbps) i łącze zapasowe (100 Gbs),
  • GÉANT Plus (dedykowane kanały na potrzeby projektów) – łącze podstawowe (2×10 Gbps),
  • GWS (GÉANT World Service) – łącze podstawowe (2×10 Gbps i łącze zapasowe (2×10 Gbps).

W roku 2021 łączna dostępność sieci PIONER dla sieci zarządzanych przez poszczególne Jednostki Wiodące (MAN) wyniosła: 100 %.

  W latach ubiegłych dostępność sieci PIONIER dla MANów kształtowała się na poziomie:
2021 100,000 %
2020 99,9995 %
2019 99,9998%
2018 100,000 %
2017 99,9994 %
2016 99,9991 %

Krzysztof Kołat

Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Komunikat w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim, a w szczególności z przedstawicielami Ukrainy będącymi członkami naszej wspólnoty. Deklarujemy, że okażemy wszelką pomoc naszym współpracownikom pochodzącym z Ukrainy oraz wszystkim potrzebującym pomocy obywatelom tego kraju. Dołożymy starań, aby mogli znaleźć bezpieczne miejsce pobytu oraz pracę.

Będąc częścią europejskiej sieci komputerowej GÉANT ściśle monitorujemy naszą łączność, aby upewnić się, że nie jest ona niewłaściwie wykorzystywana, np.: do ataków cybernetycznych i dezinformacji. Jednocześnie wspieramy ukraińskie badania i edukację oraz naszego partnera URAN.  Oferujemy stronie ukraińskiej pomoc w postaci zwiększenia pasma łącza oraz przeniesienia ruchu sieci ukraińskiej na łącze między węzłem Hrebenne a węzłem GÉANT w Poznaniu.

W związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2022 r. (2022/2564(RSP)) przestaliśmy kontaktować się z Instytutem Energii Atomowej im. Kurczatowa (KIAE) w Rosji. Wyklucza to naukowców z KIAE z udziału w LHCONE, jednej z największych infrastruktur badawczych obejmujących Rosję, aż do odwołania.

Kategorie
#Ludzie: W agendzie Prezydium

Posiedzenie wyborcze Rady Konsorcjum PIONIER

Zebrani wysłuchali i przyjęli Sprawozdanie z działania Rady w okresie 02.2020 – 02.2022 oraz planowane działania Konsorcjum na lata 2022-2024.

W wyborach przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu Voting PIONIER, na kolejną kadencję wybrane zostało dotychczasowe Prezydium w składzie: prof. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący, dr Maciej Stroiński – I Wiceprzewodniczący, dr Stanisław Starzak – II Wiceprzewodniczący, inż. Cezary Citko – Sekretarz.

Redakcja gratuluje i życzy nowo wybranemu Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER dalszych, znaczących sukcesów w kadencji 2022-2024.