Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

PIONIERowy kolaż 2023

Wielu z naszych Czytelników uczestniczyło czynnie w obchodach 20-lecia Konsorcjum PIONIER, które we wrześniu odbyło się w Poznaniu. Ale i świętowano także w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Pionierowe zespoły wyruszały też poza granice kraju i uczestniczyły w konferencjach i wystawach.

JUBILEUSZE

Lata mijają bardzo szybko, patrząc w kalendarz widać przesuwające się kolejne dni, miesiące, które wyznaczają kolejne daty i jubileusze. Miniony rok obfitował w nie. O wszystkich pamiętamy i raz jeszcze je przypominamy w zestawieniu.

Marzec 2023 

50-lecie CYFRONETu

W obchodach półwiecza krakowskiej jednostki uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który zasłużonym pracownikom wręczył odznaczenia państwowe. Dyrektor prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr w swoim wystąpieniu zaprezentował najważniejsze fakty z historii jednostki: od momentu powstania w 1973 r., poprzez szereg wydarzeń i dynamicznych zmian technologicznych ostatniego półwiecza, aż po stan obecny i dalsze wyzwania.

Czerwiec 2023

30-lecie CI TASK

Pod koniec czerwca w Gdańsku odbyła się jubileuszowa konferencja pn. „Cyfryzacja typu SMART (Everything and everywhere”. Podczas konferencji zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowy obiekt CI TASK. Konferencja odbyła się bowiem w nowym obiekcie CK STOS, w skład którego – poza nową siedzibą – wchodzi nowoczesna serwerownia mieszcząca zasoby sieciowe oraz obliczeniowe.

Wrzesień 2023

20-lecie PIONIERa i 30-lecie PCSS

Rok 2023 był czasem, w którym Konsorcjum PIONIER świętowało 20-lecie istnienia. Jubileusz ten uczczono obchodami w Poznaniu oraz pierwszą z cyklu konferencją „PIONIER e-Infrastructure Summit 2023”. Licznie zgromadzeni słuchacze, przedstawiciele pionierowego środowiska z całej kraju, mieli okazję do wysłuchania 14 merytorycznych wystąpień.

30-lecie istnienia świętowało również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Uczciło je międzynarodową konferencją “PSNC Days 2023”, która prowadzona była w języku angielskim, w trzech sesjach: Activities, Technologies i Partenrships i prezentowała swoiste „dzisiaj” PCSSu. Słuchacze obejrzeli 21 prezentacji prowadzonych przez liderów projektów i inicjatyw z PCSS z udziałem zagranicznych gości (obecnych na miejscu bądź przez VC).

Styczeń 2024

Choć 30-lecie NASK przypadało pod koniec 2023 roku, to obchody odbyły się w 11 stycznia 2024. Piszemy o tym wydarzeniu dziś w osobnym artykule, ale również w tym zestawieniu jubileuszy jednostek załączamy zdjęcia z obchodów.

WYSTAWY I KONFERENCJE

PIONIERowe środowisko angażuje się od lat w realizację dużych wydarzeń, uczestnicząc w nich i prezentując dorobek.

TNC

TNC to światowa konferencja środowiska sieci naukowo-akademickich, która na początku czerwca gościła w Tiranie.

Konsorcjum PIONIER miało podczas imprezy swoje stoisko. W stolicy Albanii zaprezentowano najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez Konsorcjum PIONIER projektów badawczych, takich jak: PIONIER-Q, PIONIER- LAB, PL-5G, PRACE-LAB, EuroHPC PL oraz KMD. Prowadzono także specjalnie przygotowane na tę okazję demonstracje, m.in. aparaturę do kompleksowej analizy, generowania i symulowania ruchu sieciowego z szybkością 800Gb/s z użyciem urządzenia Spirent TestCenter B2, posiadającego cztery interfejsy, mogące pracować w trybach 1x800GE, 2x400GE lub 8x100GE.  Zaprezentowano również dokonania projektu NLPQT, będącego systemem dystrybucji Nośnej Optycznej.

Był to także kolejny raz silnej reprezentacji polskich dokonań sieciowych, ale i wsparcia wydarzenia od strony technologii multimedialnych. Na zdjęciach widać, jak zespół Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego działał na The Networking Conference 2023 w stolicy Albanii.

Supercomputing – SC23

„30 lat innowacji dla nauki w Polsce” pod tym hasłem, na stoisku wystawienniczym numer 1809 podczas konferencji SC23 w amerykańskim Denver, prezentowane były najnowsze osiągnięcia projektów PIONIER-a oraz PCSS.

PIONIER-owe stoisko odwiedziły setki osób, w tym przedstawiciele wielu firm i rozmaitych instytucji zainteresowanych naszą działalnością oraz współpracą z Konsorcjum PIONIER.

Magdalena Baranowska-Szczepańska

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Skąd nazwa PIONIER

W środowisku naukowym, w szczególności wśród osób korzystających z infrastruktury informatycznej nauki, często pojawia się nazwa PIONIER. Nazwa PIONIER ma jednak trzy znaczenia.

PIONIER to tytuł Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Polskiego Środowiska Naukowo-Akademickiego na lata 2001-2005 „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”. Program zgłoszony został środowisku naukowemu w listopadzie 1999 roku i po dyskusji środowiskowej, przyjęty przez Komitet Badań Naukowych we wrześniu 2000 roku.

PIONIER to nazwa optycznej sieci naukowej PIONIER. Sieć powstała jako rezultat programu PIONIER ze środków krajowych Komitetu Badań Naukowych. Budowę rozpoczęto w 2001 roku. Pierwszy fragment sieci (2600km) odebrano w październiku 2003 roku. Ostatni fragment sieci odebrano i wdrożono w 2010 roku.

Obecnie sieć liczy 10 923 km linii światłowodowych PIONIER z czego 6843 km w Polsce i 4 080 km poza granicami kraju. Jednostką budującą sieć i jej operatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

PIONIER to nazwa Konsorcjum eksploatującego i użytkującego krajową sieć optyczną. Zadania te realizuje PCSS (lider Konsorcjum, operator sieci PIONIER) pod nadzorem Rady Konsorcjum PIONIER.

Umowę Konsorcjum PIONIER podpisano 25 listopada 2003 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą po oddaniu do eksploatacji pierwszego odcinka sieci PIONIER.

Często używamy określenia ekosystem PIONIER/MANy. To unikalny system infrastruktury informatycznej nauki, działający i udostępniający usługi (dla nauki, gospodarki i społeczeństwa) za pośrednictwem sieci PIONIER i infrastruktury Jednostek Wiodących MAN i KDM.

Warto przypomnieć sobie skąd pojawiło się określenie PIONIER.

W kwietniu 1999 roku, po naszej prezentacji sieci POL-34, na konferencji Internet2 w Waszyngtonie, otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w konferencji Internet2, odbywającej się w październiku tego roku w Seattle. Mieszkaliśmy tam w hotelu konferencyjnym i w wolnych chwilach powracaliśmy w dyskusjach do powstającego w tym czasie programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki. Któregoś popołudnia zrobiliśmy krótki spacer po centrum Seattle, trafiając na PIONEER Square. Ze skrzynki na tym skwerze wzięliśmy ulotkę informacyjną o historii tego miejsca.

Pioneer Square stanowi południowo-zachodni kraniec Downtown Seattle, pierwotnie w kształcie trójkąta.

Pierwsi osadnicy pojawili się na miejscu Pionieer Square w 1852 roku. Zabudowa, początkowo wyłącznie drewniana, spłonęła niemal całkowicie w Wielkim Pożarze 1889 roku, lecz już po roku została zastąpiona budynkami z cegły i z kamienia w stylu architektonicznym zwanym Richardsonian Romanesque. Seattle było wówczas centrum wypadowym dla alaskańskich poszukiwaczy złota, zamieszkałym przez ponad 40 tys. stałych mieszkańców, co uczyniło je największym miastem w stanie Washington.

Obecnie nazwa ta odnosi się także do jego okolic słynnych z artystycznych galerii kafejek, sportowych barów, nocnych klubów oraz oddziału Klondike Gold Rush National Historical Park. Stąd już niedaleko do dzielnicy portowej z barami i restauracjami serwującymi wspaniałe kraby łowione na północnym Pacyfiku, w Zatoce Alaskańskiej i na Morzu Beringa.

Owa „Gorączka Złota” i niezłomna wola jej uczestników, skojarzyła się nam niemal natychmiast z „Gorączką Szkła”, jaką ogarnięte było na przełomie wieków/tysiącleci (czyli 1999/2000, niepotrzebne skreślić) środowisko pionierów optycznego Internetu na całym świecie.

Dyskutując w hotelu, przygotowując założycielskie dokumenty Programu PIONIER i patrząc na ulotkę skojarzyliśmy, że Polski Internet Optyczny to pierwsze trzy litery nazwy skweru PIONIER.  Postanowiliśmy więc zaproponować, jako akronim programu, słowo PIONIER. Słowo to spodobało się współautorom programu i znalazło się w oficjalnych dokumentach.

W późniejszym etapie pojawiło się logo PIONIERa używane do identyfikacji działań Konsorcjum PIONIER.

Stanisław Starzak, Maciej Stroiński

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Pomysłodawca nazwy POL-34: to był impuls!

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier elektronik, specjalista od maszyn cyfrowych – Józef Janyszek przez wiele lat kierował Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej. W 1984 – 1992 dyrektor Ośrodka Obliczeniowego Politechniki Wrocławskiej, następnie zastępca dyrektora CI PW. Współtwórca Międzyuczelnianej Sieci Komputerowej – MSK, Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej – KASK (ich budowa była koordynowana przez Politechnikę Wrocławską). Wieloletni członek Rady Konsorcjum PIONIER, dziś zajmuje miejsce w Klubie PIONIERa, spotyka się z słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku (zdjęcie jest właśnie z jednego z takich spotkań) i wyjaśnia kwestie nowoczesnych technologii.

Magdalena Baranowska-Szczepańska: 1 czerwca 1997roku uruchomiono szerokopasmową sieć naukową POL-34, która połączyła wszystkie MANy. Jest Pan Doktor pomysłodawcą nazwy tej sieci. Skąd pomysł na taką właśnie nazwę? Czy zaprezentowanie jej na forum reprezentantów Jednostek było impulsem czy zostało przez Pana wcześniej przemyślane i przygotowane? Co oznaczały poszczególne litery i liczby w tej nazwie?

Józef Janyszek: – Nie myślałem o tym wcześniej, nie przygotowywałem wariantów, nie robiłem prób, nie pisałem sobie w notatkach propozycji. Faktem jednak jest, że w obiegu funkcjonowała już robocza nazwa TEN-34 i ona bardzo mi – jak to się mówi- weszła do głowy, tkwiła w mojej świadomości. POL-34 to był impuls, w moim zamierzeniu nazwa miała oczywiście nawiązywać do POLSKI, miała mieć międzynarodowy wydźwięk POLAND. Okazało się, że gdy powiedziałem ten nazwę, to natychmiast została ona przyjęta z wielkim entuzjazmem, na sali był aplauz! Wszyscy uznali, że się przyjmie i będzie doskonała. Tak się stało, funkcjonowała przez lata. A ja w ten sposób, może nieco przez przypadek, zostałem ojcem chrzestnym tej nazwy. 

M.B-S.: POL-34 bardzo szybko się rozwinęła. 1 stycznia 2004 roku sieć POL-34/155/622 zakończyła swoje działanie, a jej rolę przejęła sieć PIONIER, która od tamtego czasu, wciąż wzbogacana o nowe usługi i aplikacje służy całemu środowisku naukowemu, łącząc 21 MANów i 5 centrów KDM. Czy w 1997 roku spodziewał się Pan Doktor takiego rozwoju?

J.J.: – Jestem inżynierem, więc rozwój sieci, jej prędkość wcale mnie nie zaskoczyły. Spodziewałem się, że na przestrzeni lat to będzie się intensywnie rozwijało. Zaskoczyły mnie jednak aplikacje, które się pojawiły. Dziś możemy przecież korzystać z rozmaitych komunikatorów, będąc na dwóch różnych końcach świata, można ze sobą się łączyć, rozmawiać, wymieniać informacjami, wysyłać dokumenty, które można podpisywać zdalnie. Szeroki rozwój baz danych oraz istniejące narzędzia do zarządzania tymi bazami, to także coś, co mnie zaskoczyło. Nie przypuszczałem w 1997 roku, że papierowa encyklopedia będzie dziś traktowana w kategorii eksponatów… Te informacje, które tam się znajdują, znaleźć można w kilka minut w przestrzeni internetowej, są uaktualnione i dostępne na wyciągnięcie ręki. Sądzę, że żaden z moich kolegów z tamtych czasów nie spodziewał się takiej sytuacji.  

M.B-S.: Konsorcjum PIONIER, w którym zasiadał Pan prawie od początku jego działalności (a dziś jest członkiem Klubu PIONIERa), świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia. Współczesność dostarcza nam wielu niespodziewanych sytuacji i wydarzeń. Minione trzy lata sprawiły, że cały świat funkcjonować musiał w pandemicznych warunkach, a od prawie roku za Wschodnią granicą toczy się wojna… Jakie zatem życzenia ma Pan na kolejne 20 lat dla PIONIERa?

J.J.: – Staram się być na bieżąco z aktualnymi informacjami na temat otaczającego nas świata, czytam “21 lekcji na XXI wiek”. Yuval Noah Harari, słynny izraelski historyk i wizjoner, w swojej książce skupia się nie na przeszłości ani na możliwej przyszłości gatunku ludzkiego, lecz na problemach, w obliczu których stoimy obecnie. I wydaje mi się, że najpoważniejszym są choroby nowotworowe. Dziś leczone są one w sposób bardzo inwazyjny, jak chemioterapia czy radioterapia. Znam wiele osób, które przeszły taki rodzaj leczenia i wiem, jak bardzo jest to trudne dla organizmu. Sądzę zatem, że centra superkomputerowe w niedalekiej przyszłości będzie można zaprzęgnąć do leczenia chorób. W taki sposób, by choroby nowotworowe leczone było na poziomie genetycznym. Trzeba znaleźć sposób, by organizm sam się z nich uwolnił. A do tego potrzebne są olbrzymie moce komputerowe, które będą w stanie przeanalizować, przeliczyć ogromne ilości danych. 

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Moja droga od liceum żeńskiego do (zdominowanej przez mężczyzn) branży IT

Maria Trąmpczyńska reprezentowała w latach 2004-2008 NASK. Obecnie jest członkinią Klubu PIONIERa.

Jeżeli ktoś pyta mnie obecnie czy miałam kiedyś problemy związane ze współpracą z mężczyznami mówię NIE, a pracowałam w takich zespołach prawie całe moje życie zawodowe.

Moja młodość to liceum żeńskie, marzyłam o historii sztuki, aby ostatecznie skończyć matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Moja pierwsza praca, w 1970 r., to Państwowa Dyspozycja Mocy, gdzie większość moich kolegów stanowili mężczyźni. Do pracy przyjmował mnie osobiście naczelny Dyrektor M. Toroń, który podczas rozmowy popatrzył na moją średnią ze studiów 4,7 i powiedział „jak ja takich nie lubię, są bez charakteru”. Wtedy byłam na niego oburzona, jak mógł mi to powiedzieć, nie rozumiałam o co mu chodzi, teraz po wielu latach wiem, że miał rację. Liczy się wiedza i charakter, a nie oceny. Przechodziłam wtedy prawdziwą szkołę życia, gdzie moimi nauczycielami byli prawie sami mężczyźni. Opanowałam programowanie, wiedzę z różnych dziedzin, pracowałam przy obsłudze pierwszego w Polsce superkomputera CDC, aby ostatecznie podjąć decyzję, że ta praca nie daje mi satysfakcji – programowanie nie było moją pasją. Prawdziwą szansę rozwoju otrzymuję od kobiety, wspaniałej prof. T. Marszałkowicz na SGGW, która wierzyła w moje możliwości bardziej niż ja sama.

To tu zaczyna się moja prawdziwa przygoda z branżą IT. W 1991 roku jestem zaproszona, przez prof. T. Hofmokla, do współpracy przy projektowaniu rozległej sieci komputerowej dla środowiska naukowo – badawczego w południowej części Warszawy – gdzie SGGW jest  największą uczelnią na tym terenie, mającą lokalizację przy ul. Rakowieckiej i na Ursynowie. Poznaję wtedy wspaniałych ludzi, którzy tworzyli NASK – oczywiście gro osób w tym zespole to mężczyźni. Prawdziwą szansę na rozwój w dziedzinie budowy sieci komputerowych dostaję w 1991 r., kiedy Rektor SGGW prof. W. Kluciński powierza mi zadanie zbudowania rozległej sieci komputerowej SGGW, obejmującej cztery jej lokalizacje w Warszawie i w Brwinowie. Wtedy zespół, którym kierowałam stanowiły głównie kobiety. Z perspektywy czasu nie wiem czy zdawałyśmy sobie sprawę jakie trudne zadania stoją przed nami. I to był ostatni moment, kiedy kobiety stanowiły większość.  Wkrótce nasz zespół zasilili studenci Politechniki Warszawskiej i wtedy nastąpił wyraźny podział na dwa zespoły. Grupę programistów odpowiedzialnych za wszystkie systemy informatyczne na Uczelni stanowiły kobiety, a zespół obsługujący rozległą sieć komputerową mężczyźni pod kierownictwem kobiety. W tym miejscu muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz – miałam w swoim życiu zawodowym ogromne szczęście, że zawsze trafiałam na mądrych, wspaniałych ludzi, którzy nigdy mnie nie oszukali i zawsze służyli radą i pomocą. Byli to prawie wyłącznie mężczyźni, przedstawiciele firm dostarczający sprzęt, projektujący i budujący rozległe sieci oraz oprogramowanie do zarządzania uczelnią. Nigdy nie stosowali wobec mnie taryfy ulgowej. Pomagali, ale to ja musiałam stale poszerzać swoją wiedzę i uczyć się kolejnych rzeczy z dziedziny IT. Zawsze starałam się im dorównać lub przewyższyć wiedzą. Był to okres, kiedy również nawiązałam ścisłą współpracę z NASK. Efektem tej współpracy była propozycja Dyrektora NASK M. Kozłowskiego, abym została jego zastępcą i zajęła się obsługą środowiska naukowo – akademickiego w Warszawie.

Rozstanie z Uczelnią nie było łatwe, bo to właśnie na Uczelni dano mi szansę rozwoju. Przeszłam do NASK w 2001 r. i zaczęłam kolejną przygodę w mojej karierze zawodowej. Pierwszym wyzwaniem było zorganizowanie przez NASK Koncertu Internetowego na 10-lecie Internetu w Polsce. Wyzwanie ogromne, w którym uczestniczyła Telewizja Polska, ICM, CYFRONET i TASK. To co dla wielu wydawało się całkowicie niemożliwe, stało się ogromnym sukcesem. Magazyn The Science of Natura opisał ten eksperyment jako czwarty na świecie. Ze strony telewizji za całość przedsięwzięcia odpowiadała jedyna wierząca tam w sukces kobieta K. Rudowska. Po tym eksperymencie  pracowałam już prawie wyłącznie z mężczyznami. Nie mogę jednak pominąć ogromnego wkładu, jaki w rozwój środowiska naukowo  – akademickiego wniosły kobiety pracujące w NASK z genialną panią mecenas M. Ziółkowską na czele. Kolejny raz trafiłam w swojej karierze na wybitnych ludzi, doskonałych pod względem merytorycznym mężczyzn, którzy nie dali mi odczuć, że jestem kobietą. Realizowaliśmy w tym okresie bardzo trudne, ale niezbędne dla środowiska projekty, wymagające od nas stałego dokształcania się.

Przy najtrudniejszych projektach każdy z nas znał swoje miejsce w zespole i wszyscy podchodziliśmy do siebie z ogromnym szacunkiem. Uwielbiałam tę pracę i ludzi, z którymi dane mi było pracować. Jako odpowiedzialna za środowisko naukowo – akademickie zostałam oddelegowana, jako przedstawiciel NASK, do współpracy z PIONIER’em: 21 ośrodków MAN w Polsce i 5 KDM. I tu trzeba dodać, że w tamtym czasie na czele wszystkich tych ośrodków stali wyłącznie mężczyźni i to bardzo techniczni. Budzący szacunek i niezwykle „groźny” prof. J. Węglarz, dr M. Stroiński, z którym wielokrotnie prowadziłam bardzo trudne rozmowy „polityczne” dotyczące NASK i PIONIER’a i wielu wspaniałych kolegów z MAN’ów. Nie miałam wtedy najmniejszych szans dorównać Panom w bardzo technicznych zagadnieniach, zupełnie nowych rozwiązaniach wprowadzanych na Polski rynek. Przed każdym wyjazdem na takie spotkania przygotowywałam się z wszystkich zagadnień, które miały być poruszane, a były to najczęściej zagadnienia prawne oraz techniczne. Od strony prawnej przygotowywała mnie Pani Mecenas, a do spraw technicznych koledzy z zespołu. Dodatkowo na spotkania PIONIER jechałam z kolegą Andrzejem Skrzeczkowskim, posiadającym ogromną wiedzę techniczną. Czułam się bardzo bezpiecznie, gdyż zawsze mogłam liczyć na pomoc. Czy dano mi kiedyś odczuć, że jestem kobietą i to nie do końca fachowcem? Z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że nie, a jeżeli nawet widziałam czasami delikatny uśmiech „jak ona może tego nie wiedzieć”, nie odbierałam tego negatywnie. Zabierałam się tylko do dalszej nauki i ciężkiej pracy. Zawsze podczas wyjazdowych spotkań PIONIER’a była jedna uroczysta kolacja, a po niej czas na swobodną rozmowę w podgrupach. Rozmowy były niejednokrotnie trudne, dotyczyły całego środowiska naukowo – akademickiego w Polsce i dostępu do światowych zasobów w ramach Internetu, ale zawsze kończyły się merytorycznymi rozwiązaniami i miłym rozstaniem. Chwilami były również zabawne sytuacje, kiedy dyplomatycznie opuszczałam Panów, a oni nareszcie w męskim gronie mogli spokojnie pogadać bez towarzystwa kobiety. Wesoło było dopiero wtedy, gdy rano zdawali sobie sprawę, że przez cienkie ściany pokoju hotelowego mogłam słyszeć wszystkie ich rozmowy. Zabawę przy śniadaniu miałam wtedy znakomitą, patrząc na ich zakłopotane miny. Podczas jednego z eleganckich spotkań, po trudnym dniu obrad, na powitanie podano domową 60% nalewkę, nie odmówiłam, a Panowie z mojego otoczenia pilnowali mnie mówiąc „ale uważaj to jest naprawdę bardzo mocne”. Było mi miło, czułam się w ich towarzystwie naprawdę bezpiecznie.

Najtrudniejszy, ale również najciekawszy okres w mojej karierze zawodowej, to realizacja projektu „e-świętokrzyskie”, pierwszego projektu realizowanego z dofinansowaniem w ramach ZPORR. W projekcie tym uczestniczył Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego, 12 jednostek samorządowych, Pol. Świętokrzyska, KIELMAN i NASK, który był pomysłodawcą i realizatorem budowy sieci radiowej na 60% terenów województwa. Decyzja o jego realizacji zapadła w Wielki Piątek, kiedy przyjechał do NASK Marszałek Województwa F. Wołodźko, który po długiej dyskusji powiedział „zrozumiałem co chcecie zrobić, jest moja zgoda”.  Projekt szalenie trudny, wymagający współpracy z różnymi środowiskami, pozyskania wielu zgód na jego realizację, który dał wszystkim ogromną satysfakcję. Po wielu latach wspominam ten projekt, jako najwspanialsze przeżycie w mojej karierze zawodowej. I tu również większość osób realizujących ten projekt było mężczyznami, w tym na najwyższych stanowiskach rządowych, choć było również parę wspaniałych kobiet.  Pełną wiedzę o projekcie miał w-ce premier P. Gosiewski, z którym spotykałam się czasami o godz. 7.00 rano w Kielcach, aby przekazać pełną informację o postępach w realizacji projektu. Jego wsparcie Projektu było nie do przecenienia. Wspierała nas również pani minister G. Gęsicka w trudnych problemach realizacji projektów unijnych. Na zakończenie jeszcze jeden mój sukces, jako kobiety – to moja współpraca z wojskiem. Zaczęłam od naturalnej współpracy z WAT, a potem z rozbiegu zajmowałam się również innymi jednostkami wojskowymi w Warszawie. Układy były doskonałe do momentu, kiedy to właśnie mężczyźni doszli do wniosku, że nie wypada, aby kontaktami z wojskiem zajmowała się kobieta. Nie protestowałam rozumiejąc argumenty moich kolegów, ale w tym momencie zaprotestowało wojsko „albo wróci Pani Maria albo nie będzie współpracy”. Było mi bardzo miło. W 2008 r. postanawiam przejść na emeryturę. Rozstania są zawsze trudne, ale to było wyjątkowe. Rozstawałam się z wieloma cudownymi ludźmi z którymi, przez 7 wspaniałych lat, uczestniczyłam w budowie ogólnopolskiej sieci światłowodowej i usług dla społeczeństwa informacyjnego, z kolegami z NASK i PIONIER’a. Żegnałam wielu moich kolegów, z którymi współpracę wspominam z rozrzewnieniem do dziś i z którymi jeszcze obecnie spotykam się czasami na piwie i żeberkach. Na pełną emeryturę przeszłam w 2012 roku lecz cały czas z przyjemnością śledzę to, co dzieje się na świecie i gdy jestem pytana jak czułam się i jak byłam traktowana przez kolegów zawsze odpowiadam, że praca z mężczyznami, którzy zawsze stanowili większość była doskonała, merytoryczna i pełna szacunku do mnie. Zasada „nie poddawaj się lecz staraj się dorównać” chyba spełniła się w moim życiu zawodowym.

Maria Trąmpczyńska

Zdjęcie z archiwum prywatnego.

Wręczenie nagrody prof.T.Hofmokla Włodzimierzowi Marcińskiemu, podsekretarzowi stanu w Min. Nauki i Informatyzacji, w październiku 2005 r.

Stoją od lewej: K. Silicki, W. Marciński, M. Kozłowski, M. Kleiber, M. Trąmpczyńska, K. Malinowski

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Grudniowo

Można byłoby pomyśleć, że grudzień, ostatni miesiąc roku, to czas domykania wielu spraw, finalizowania naprędce rozpoczętych inwestycji, by świąteczną przerwę wykorzystać już tylko na odetchnięcie z ulgą po dobrze spełnionej pracy.

Nasz archiwalny kalendarz mówi jednak co innego! Rok po roku, nowy wiek zaczęliśmy w środowisku nowymi grudniowymi projektami i to nie byle jakimi! Do tej pory bowiem dorobek narzędzi i pomysłów opracowanych ponad 20 lat temu wykorzystujemy z powodzeniem w kolejnych realizacjach!

01.12.2001 Rozpoczęcie realizacji projektu PROGRESS
16.12.2002 Rozpoczęcie realizacji projektu SGIGrid
15.12.2003 Rozpoczęcie realizacji projektu Clusterix

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Listopady

Zaczynamy już od 1993 roku, w którym to na Wybrzeżu, a dokładniej w Gdańsku, powstaje Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa. Dekadę później, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zostaje podpisany dokument, od którego rozpoczyna się historia całego Konsorcjum. Historia, która wśród naszych partnerów jest niezwykle długa. W 2018 roku jego najstarszy członek – ACK Cyfronet AGH – obchodził 45-lecie swojego istnienia!

03.11.1993 Budowa Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) w Gdańsku
25.11.2003 Podpisanie Umowy Konsorcjum PIONIER w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
20.11.2018 Jubileusz 45-lecia ACK Cyfronet AGH

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Październikowo

Październik jest niewątpliwie miesiącem początków. I to wcale niekoniecznie tylko w kwestii akademickiego nowego roku! To także czas wielu konferencji i sesji jubileuszowych naszych ośrodków.

Dziś przypomnimy konferencję z samego początku środowiska – ZIELMAN’97 i tę, sprzed kilku zaledwie lat, świętującą 25-lecie TASKu (z października 2018 roku). To także konferencja Future Internet Week z Poznania z 2011 roku oraz jubileusz 20-lecia LUBMAN, z okazji którego odbyła się naukowa konferencja w 2014 roku.

01.10.1997 Konferencja ZIELMAN’97
24-28.10.2011 Konferencja Future Internet Week
20-21.10.2014 Konferencja naukowa z okazji 20-lecia LUBMAN
18.10.2018 Jubileusz 25-lecia TASK

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Wrzesień pierwszy, choć ostatni

Patrząc na życie studenckie można odnieść mylne wrażenie, że świat akademicki we wrześniu jest jeszcze uśpiony wakacyjnym urlopem. Nic bardziej mylnego! To właśnie w tym miesiącu bowiem zaczęliśmy budować sieć w Łodzi, a kilka lat później – właśnie tam – uruchomiliśmy łącze za granicę. To we wrześniu także świętujemy rokrocznie powstanie zielonogórskiej sieci ZielMAN, a 7 lat temu oddaliśmy do użytku Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu!

17.09.1993 Budowa LODMAN w Łodzi przy Politechnice Łódzkiej
04.09.1998 Pierwsze łącze zagraniczne POL-34 Sztokholm-Łódź
19.09.2005 10-lecie ZielMAN
23.09.2015 Konferencja: PIONIER globalnym laboratorium innowacji – otwarcie CBPIO

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Czerwcowo

Tak się szczęśliwie złożyło, że czerwiec stał się miesiącem kluczowych punktów historii rozwoju sieci akademickich. Dwadzieścia pięć lat temu, 1 czerwca 1997 roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Operatorzy MANów łączcie się”, które zaowocowało uruchomieniem najpierw sieci POL-34, już rok później sieci POL-155, a w kolejnym roku opracowano program PIONIER, by go z końcem czerwca 2000 r. przyjąć do realizacji. Co, jak widać w czerwcu 2022 roku, udało się z niemałym sukcesem!

01.06.1997 Spotkanie MANów w Toruniu pod hasłem “Operatorzy MANów łączcie się”
01.06.1997 Uruchomienie sieci POL-34
20.06.1998 Uruchomienie sieci POL-155
21.06.1999 Opracowanie programu PIONIER (Zaproszenie Jednostek Wiodących MAN oraz centrów KDM do współpracy w przygotowaniu koncepcji kontynuacji działań “Programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych”)
29.06.2000 Przyjęcie programu PIONIER (Decyzja KBN o przyjęciu założeń kierunkowych programu “Program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005 PIONIER – Polski Internet Optyczny: Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego)

Damian Niemir, Katarzyna Siudzińska

 

Kategorie
#Ludzie: Kartka z kalendarza

Majowo

Dzisiaj mamy sporo dat, które stanowią ważne momenty dla PIONIERA. W maju wiele się działo, szczególnie dużo było odbiorów. Zaczynamy już od pierwszego dnia miesiąca, ale po kolei.

Zestawienie zaprezentujemy od najstarszych dat w naszym kalendarzu:

 • 1994.05.16-17 – w tych dniach odbyła się Konferencja POLMAN’94 – Miejskie sieci komputerowe w nauce i gospodarce.
 • 2002.05.01 – tego dnia nastąpiła transformacja ogólnopolskiego szkieletu sieci akademicko-naukowej POL-34 do przepustowości 622 Mb/s (“przejście” na infrastrukturę kanałów cyfrowych Teleinformatyki Kolejowej).
 • 2003.05.30 – odbył się odbiór linii światłowodowej Częstochowa-Miasteczko Śląskie.
 • 2004.05.18 – rozpoczęła się budowa BYDMAN w Bydgoszczy!
 • 2004.05.19-20 – odbyła się Konferencja PIONIER 2004.
 • 2005.05.06 – nastąpił odbiór odcinka Poznań-Gorzów Wlkp.
 • 2005.05.24 – w tym dniu ogłoszono, że budowa odcinka Sochaczew-Poznań zaawansowana jest w 50% !
 • 2005.05.31 – nastąpił odbiór odcinka Gorzów Wlkp. – Szczecin.
 • 2006.05.10  – odbiór odcinka Szczecin – Granica Państwa Kołbaskowo.
 • 2011.05.01 – wraz z tym dniem rozpoczęto realizację projektu KMD2.
 • 2011.05.13-14 – w Zakopanem odbyło się posiedzenie RKP i sesja naukowa związana z zakończeniem budowy sieci PIONIER!
 • 2012.05.22 – tego dnia ruszyła ogólnopolska akcja promocyjna “Roadshow” PLATONa (piszemy o tym dzisiaj więcej!).
 • 2014.05.27 – CzestMAN świętował tego dnia swoje 20-lecie.
 • 2019.05.06 – tego dnia z kolei 25-lecie obchodził CI TASK.
 • 2019.05.07 – nastąpiło powołanie Klubu PIONIERa (regulamin).

Magdalena Baranowska-Szczepańska, Katarzyna Siudzińska