Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PRACE-LAB2

Projekt nr POIR.04.02.00-00-C003/19 pt. „PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ma na celu dostarczenie specjalizowanych architektur komputerowych pod zastosowania związane z problematyką analityki dużych wolumenów danych, zastosowań wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego oraz symulacji obliczeń kwantowych.

Laboratoria w projekcie mają być wykorzystywane także w obszarze gospodarki: dla wielu zastosowań dostarczą wiele nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowe usługi w modelu HPCaaS (HPC as a Service). Co ciekawe, zbudowanie infrastruktury projektu na fundamencie sieci PIONIER umożliwi jego lokalizację w dwóch miastach (Gdańsk, Poznań) oraz wykorzystanie wyników prac rozwojowych i wdrożenie ich we wszystkich pozostałych centrach KDM uczestniczących w projekcie. Razem powstaną aż cztery laboratoria badawcze: Laboratorium e-infrastruktury HPC, platform usługowych, usług obliczeniowych nowej generacji i analizy danych wielkoskalowych. Partnerami projektu są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, CI TASK, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Pobierz (PDF, 0,5MB): PRACE_LAB2_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

LOFAR/POLFAR

LOFAR to projekt niezwykle ciekawy; wszystkie europejskie stacje pracują wspólnie jako jeden instrument obserwacyjny. LOFAR pozwala obecnie prowadzić badania w zakresie bardzo niskich częstotliwości, w zakresie widma elektromagnetycznego najsłabiej dotychczas zbadanego przez radioastronomów.

Z przewidywaną czułością i zdolnością rozdzielczą kilkadziesiąt razy lepszą w porównaniu z największymi obecnie radioteleskopami, LOFAR ma szanse nie tylko umożliwić dokonanie spektakularnych odkryć, ale wręcz całkowicie zrewolucjonizować wiedzę o Kosmosie.

Nasz POLski LOFAR, POLFAR, dołącza do tego projektu aż z 9 jednostkami, w składzie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe. Do tego trzy stacje tego projektu: w Łazach koło Bochni, Borówcu koło Poznania i Bałdach koło Olsztyna podłączone są do PIONIERa dedykowanymi światłowodami.

Pobierz (PDF, 0,5MB): LOFAR_POLFAR_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Biblioteki w Federacji

Gdyby tak wszystkie zdigitalizowane książki – te całkiem historyczne, i te współczesne, które występują głównie w domenie cyfrowej – podzielić niekoniecznie ze względu na ich lokalizację a dziedziny i tematy? Gdyby zrobić bibliotekę dla językoznawców, złożoną z wielu pomniejszych cyfrowych księgozbiorów rozsianych po kraju? Tak właśnie działa największy zbiór polskich instytucji kultury on-line, Federacja Bibliotek Cyfrowych, który może się poszczycić bazą ponad 8,3 miliona obiektów!

Liczba wdrożeń dla poszczególnych bibliotek przekroczyła już 150. Wszystkie zostały wpisane na mapę szkieletu sieci PIONIER, jako bazowa usługa humanistyki cyfrowej w naszej społeczności i jako kolejna mapa usług w Polskim Internecie Optycznym jest umieszczona do pobrania w naszym newsletterze.

Pobierz (PDF, 0,6MB): FBC_w sieci_PIONIER.pdf
Pobierz (PDF, 0,1MB): Aktualna_lista_bibliotek_FBC_25_10_2021.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Infrastruktura w projekcie PRACE-LAB

W ramach PRACE-LAB powstaną specjalizowane architektury komputerowe dla zastosowań przetwarzania chmurowego i komputerów dużej mocy, zarządzania i monitorowania usługami a także bezpieczeństwa i zarządzania rozproszonymi, dużymi zbiorami danych.

Cała platforma  sprzętowo-programowa planowana w projekcie opiera się na stworzeniu sześciu wyspecjalizowanych laboratoriów usługowo-obliczeniowych, opartych na istniejących, rozbudowywanych infrastrukturach centrów komputerów dużej mocy. To kolejny projekt konsorcyjny znajdujący się na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych. I kolejny, którego mapę infrastruktury z radością przedstawiamy w naszym pionierowym atlasie!

 

Pobierz (PDF, 2MB): PRACE_LAB_mapa
Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

Projekt NLPQT

Projekt NLPQT to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum 7 instytucji naukowych, oparta na infrastrukturze badawczej PIONIERa. W jej ramach powstaje system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych, sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice oraz sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.

Kolejna karta albumu projektów naukowych, dla których kluczową rolę spełnia Polski Internet Optyczny!

 

Pobierz (PDF, 3MB): NLPQT_w sieci_PIONIER.pdf

Damian Niemir, Maciej Rutkowski

Kategorie
#Technologie: Atlas PIONIERa

PIONIER z PIONIER-LABem

W pierwszej edycji PIONIER News nie mogło zabraknąć mapy laboratoriów „flagowej”, największej aktualnie inwestycji Konsorcjum – projektu PIONIER-LAB. A ponieważ o tym projekcie piszemy także w osobnym artykule, dział swoistego „atlasu” umożliwi zilustrowanie planów rozwojowych stosowną grafiką, którą każdorazowo przygotujemy w wersji także do wydruku. W końcu – jest się czym chwalić, gdyż tak szerokie plany rozwoju wielu dziedzin badawczych powiązanych e-infrastrukturą nie zdarzają się codziennie.

A zatem, pierwsza karta do albumu. Ośrodki MAN (Ośrodek Sieci Miejskiej) oraz KDM (Ośrodek Komputerów Dużej Mocy) w ujęciu planów budowy 8 dziedzinowych laboratoriów projektu PIONIER- LAB.

Pobierz (PDF, 1,8MB): PIONIER_LAB_mapa

Damian Niemir, Maciej Rutkowski